Dnevna misna čitanja

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

MISNA ČITANJA, nedjelja 26. studenoga: Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih Gospodine Isuse, ti si rekao da se milosrđe ne boji suda, da dobrota ima tvoje Ime. Molim te, učini nas oruđem svoga Imena, da ljudi vide naša dobra djela i slave našeg Oca nebeskog, koji je jedini dobar i izvor svakog dobra. Amen.

Aaron Burden, Unsplash

ČITANJA

Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23, 1-3. 5-6; 1Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

XXXIV. tjedan kroz godinu, nedjelja, 26. 11. 2023., ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA; Spomendan

IMENDANI

Siricije, Konrad, Nikon, Delfina, Hugo

Prvo čitanje

Ez 34, 11-12. 15-17

Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 23, 1-3.5-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje

1Kor 15, 20-26. 28

Predat ću kraljevstvo Bogu i Ocu da Bog bude sve u svemu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mt 25, 31-46

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.”

Mi kršćani često sebe vidimo na ovom sudištu, a je li ovo sud i jesu li ovo mjerila po kojima ćemo mi biti suđeni? Ovdje piše da će se skupiti svi narodi a znamo da nisu svi narodi kršćanski. Zar mislimo da ćemo biti suđeni samo po tjelesnim djelima milosrđa? Mislim da je za nas kršćane ʽljestvica sudaʼ malo više od ove. Pa zar je moguće pronaći istinskog kršćanina koji kad vidi gladna, neće ga nahraniti? Pa zar može netko tko je nemilosrdan ući u raj?
Možda se ovaj sud odnosi na one koji će biti suđeni po tome kako su se odnosili prema kršćanima i prema drugim ljudima?
Isus u evanđeljima svojima govori: „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Matej 5,48). Ne misli „bezgrešni”, nego „savršeni”, kao Otac. A Otac: voli i pravedne i grešne, njegovo sunce sije i pravednima i nepravednima, on ljubi svoje neprijatelje, on moli za svoje progonitelje… Isus kaže da budemo takvi – to je mjerilo za kršćane, takvi su sveci Božji. Bog od nas traži da se preko nas vidi sva njegova dobrota.

Molitva

Gospodine Isuse, ti si rekao da se milosrđe ne boji suda, da dobrota ima tvoje Ime. Molim te, učini nas oruđem svoga Imena, da ljudi vide naša dobra djela i slave našeg Oca nebeskog, koji je jedini dobar i izvor svakog dobra. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
lm; Book.hr
Foto: Aaron Burden, Unsplash

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh