Dnevna misna čitanja

BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BL. DJEVICE MARIJE

MISNA ČITANJA, petak 8. prosinca: Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom! Oče sveti, želim ti odgovoriti na poziv i na ukazano povjerenje što si baš mene pozvao da postanem svet i neporočan. Kad bi to bilo nemoguće postati, ti nas ne bi na to ni pozvao. Zato te molim da se više otvorim Tvojem Duhu, da me On oblikuje, kako bih se suobličio slici po kojoj sam stvoren. Amen

ČITANJA:

vl.: Post 3, 9-15. 20; Ps 98, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lk 1, 26-38

I. tjedan došašća, petak, 8. 12. 2023., BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BL. DJEVICE MARIJE; Svetkovina

IMENDANI

Marija, Imakulata, Ljiljana, Eutih, Narcisa

Prvo čitanje

Post 3, 9-15.20

Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojega i roda njezina!

Čitanje Knjige Postanka

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?« reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si mi dao – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva jer je majka svima živima.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 98, 1-4

Pripjev: Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Drugo čitanje

Ef 1, 3-6.11-12

Izabra nas u njemu prije postanka svijeta.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti kojom nas zamilova u Ljubljenome. U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 1, 26-38

Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!

Čitanje svetoga evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim…”

Kao što je Otac naš nebeski vidio sve ljude koje je stvorio još prije nego što je stvorio svijet, te je između svih izabrao Mariju da postane majkom Sina Njegova, i kao što je Marija na taj poziv odgovorila vjerom, tako On i nas poziva da vjerom postanemo sveti i bez mane pred Njim. Otac je imao izbora, i izabrao je upravo nas. Kakvu nam je čast ukazao Otac naš nebeski i kakvo je samo povjerenje imao u nas kad nas je izabrao.
Nije svaki poziv jednako vrijedan – vrijednost dolazi od onoga tko nas poziva. Što je osoba koja nas poziva veća i utjecajnija, to poziv ima veću vrijednost. Nas poziva Stvoritelj svega nevidljivog i vidljivog svijeta – kakvu samo težinu ima taj poziv! To je teško do kraja shvatiti našim ograničenim razumom. Zato krenimo u vjeri kao Marija, jer ako budemo hodali samo u gledanju, nećemo daleko stići. Vidimo da je Marija od početka djelo Duha Svetoga: u Njemu je prebivala, s Njim surađivala, Njega je pustila u svoje srce, On ju je oblikovao, s Njim je začela Sina Božjeg, On ju je učinio vječnim darom Bogu Ocu i nama, Njegovoj Crkvi.
Sve je na našoj strani – i Otac, i Sin, i Duh Sveti, i Marija, majka Crkve, i svi anđeli i sveci – da opravdamo poziv i izabranje.

Molitva

Oče sveti, želim ti odgovoriti na poziv i na ukazano povjerenje što si baš mene pozvao da postanem svet i neporočan. Kad bi to bilo nemoguće postati, ti nas ne bi na to ni pozvao. Zato te molim da se više otvorim Tvojem Duhu, da me On oblikuje, kako bih se suobličio slici po kojoj sam stvoren. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
lm; Book.hr
Foto: udra11; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh