Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, petak 17. svibnja: Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje! Gospodine, ti si uvijek imao rješenja koja mi nikad ne bismo mogli dokučiti. Gospodine, ona su toliko originalna da ti se ne prestajemo diviti i učiti od tebe!

shine.graphics

ČITANJA

Dj 25,13-21; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; Iv 21,15-19

VII. vazmeni tjedan, petak, 17. 5. 2024., svagdan

IMENDANI

Paškal, Paško, Gizela, Heraklije, Bruno

Prvo čitanje

Dj 25,13-21

Isus je umro, a Pavao tvrdi da je živ.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Dođu kralj Agripa i Berenika u Cezareju da pozdrave Festa. Kako se ondje zadržaše nekoliko dana, izloži Fest kralju ono o Pavlu: »Ima neki čovjek, reče, što ga je Feliks ostavio uznikom. Kad bijah u Jeruzalemu, izniješe veliki svećenici i starješine protiv njega tužbu i zatražiše osudu. Odgovorili im da u Rimljana nije običaj izručivati nekoga čovjeka prije negoli se, optužen, suoči s tužiteljima i dobije prigodu da se brani od optužbe. Pošto zajedno dođosmo ovamo, bez ikakva odgađanja sjedoh ja sutradan na sudačku stolicu i zapovjedih dovesti toga čovjeka. Tužitelji ga okružiše, ali ne izniješe tužbe ni za jedno od zlodjela koja sam ja naslućivao, nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ. Ne snalazeći se u takvoj raspravi, upitah bi li htio u Jeruzalem da mu se ondje za to sudi. Budući da se Pavao prizivom podložio presudi njegova Veličanstva, zapovjedih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 103,1-2.11-12.19-20ab

Pripjev: Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje,
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove.

Evanđelje

Iv 21,15-19

Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!«
»Zaista, zaista, kažem ti:
Dok si bio mlađi,
sam si se opasivao
i hodio kamo si htio;
ali kad ostariš,
raširit ćeš ruke
i drugi će te opasivati
i voditi kamo nećeš.«
A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»„Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Kaže mu: „Pasi jaganjce moje!”«

Koliki samo ljudi teže za tim da budu nad nekim, da nekoga vode. Tu nismo isključeni ni mi kršćani; možda smo u tome nekada i gori od drugih. Vlast je jak afrodizijak; „vlast je slast”, kaže poslovica.
Isus je znao da će između svojih učenika, između apostola, morati izabrati neke da budu vođe, upravitelji, oni koji će morati donositi odluke a da će im drugi trebati biti podložni. Zanimljivo je kako je to Isus mudro odlučio, kako je izabrao tko će od njih biti vođa. Ovim pitanjem i Petrovim odgovorom Isus otkriva uvjet: onaj tko Ga više voli, taj može biti vođa drugima. Isus nije gledao drugi uvjet, već taj; ljubav prema Učitelju odredila je njihove pozicije među njima. Kad bismo mi danas tako sebi birali vođe, voditelje, upravitelje itd., koliko bi nam bilo bolje. Na kraju je Petar odanu ljubav prema Isusu platio krvlju na križu.
Ljudi koji iskreno ljube Isusa, ljubit će i čovjeka, uvijek će čovjeka usmjeravati na Isusa, ne na sebe. Neće se fokusirati na svoju vlast, već na ljubav – ona će biti moto njihove pozicije. Nekad nije uopće lako biti na položaju, nije lako voditi ljude, nije lako upravljati jer to je velika odgovornost.

Molitva

Gospodine, ti si uvijek imao rješenja koja mi nikad ne bismo mogli dokučiti. Gospodine, ona su toliko originalna da ti se ne prestajemo diviti i učiti od tebe! Gospodine, hvala ti za svu mudrost koju si nam ostavio u Svetom pismu. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić;

Za Book.hr priredila A. P.

Foto: shine.graphics; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh