Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, ponedjeljak 11. prosinca: Danas vidjesmo nešto neviđeno Gospodine Isuse, tebe su na križu satirali i naši grijesi i naše bolesti, i ti si platio cijenu i za jedno i za drugo. Molim te, daj mi da jednako vjerujem i u jednu i u drugu tu činjenicu, jer tebe jednako raduje davati nam ono zbog čega si nas otkupio. Amen

ČITANJA:

Iz 35, 1-10; Ps 85, 9ab. 10-14; Lk 5, 17-26

II. tjedan došašća, ponedjeljak 11. 12. 2023., ili: sv. Damaz I., papa; Svagdan

IMENDANI

Damaz, Danijel, Hugolin

Prvo čitanje

Iz 35, 1-10

Bog sam hita da vas spasi!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i neka procvjeta! Ko ljiljan, nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!«
Sljepačke će tad oči progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno — izvori. U brlozima gdje ležahu čaglji izrast će rogoz i trska.
Bit će ondje čista cesta, a zvat će se Sveti put: nitko nečist njime neće proći, bezumnici njime neće lutati. Ondje neće više biti lava, niti će onud zvijer prolaziti, već će hodit samo otkupljeni, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 85, 9ab.10-14

Pripjev: Bog sam hita da nas spasi.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
Pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Evanđelje

Lk 5, 17-26

Danas vidjesmo nešto neviđeno.

Čitanje Evanđelja po Luki

Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.
I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj. Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.
Vidjevši njihovu vjeru, reče on: »Čovječe, otpušteni su ti grijesi!«
Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: »Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?«
Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: »Što mudrujete u sebi? Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!« Tada reče uzetomu: »Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!«
I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga.
A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: .»Danas vidjesmo nešto neviđeno!«

Riječ Gospodnja

Komentar

„Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći…”

Zanimljivo je da imamo više vjere kad Boga molimo da nam oprosti grijehe nego kad trebamo ozdravljenje i kad za njega molimo. Kako to da lakše primamo oproštenje za grijehe nego ozdravljenje?
Iz ovih Isusovih riječi može se iščitati da ga više ‘koštaju’ (bole) naši grijesi nego naša bolest, iako je na križu za nas učinio i jedno i drugo, to jest otkupio nas je i od bolesti i od grijeha. Ali bolest ne mora izravno vrijeđati Boga, osobito ako nije došla zbog naših grijeha nego iz nekoga drugoga izvora, dok grijeh uvijek vrijeđa Boga i uvijek je uvreda Njegovoj ljubavi. Mi koji se redovito ispovijedamo znamo razumski i iskustveno da nam je Isus oprostio, ali kad molimo za ozdravljenje, ponašamo se kao ovaj čovjek: mislimo da ako smo bolesni, da je to kazna ili križ od Boga (u Starom su zavjetu mislili: ako si bolestan, neplodan, siromašan itd., tada si grešnik i bolestan si zbog grijeha). Zato je Isus ovome najprije oprostio grijehe kako bi uopće mogao primiti ozdravljenje. Izgleda da nas danas najprije treba ozdraviti, kako bismo povjerovali da nas ljubi. Odmalena učimo da nam Isus oprašta grijehe, ali ne i da nas ozdravlja. S tim rastemo i zato nam je teško prihvatiti takvog Isusa – koji i oprašta i ozdravlja.

Molitva

Gospodine Isuse, tebe su na križu satirali i naši grijesi i naše bolesti, i ti si platio cijenu i za jedno i za drugo. Molim te, daj mi da jednako vjerujem i u jednu i u drugu tu činjenicu, jer tebe jednako raduje davati nam ono zbog čega si nas otkupio. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
lm; Book.hr
Foto: udra11; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh