Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, nedjelja 10. prosinca: Poravnite staze Gospodnje Moj Gospodine Isuse, obnovi u meni prvu ljubav. Daj da te ponovno tražim sa svim oduševljenjem, da opet oduševljeno govorim o tebi, da se tvoja ljubav ponovno vidi u mojem srcu! Da tako svjedočim da se Bog u meni rodio, nastanio i nastavio živjeti. Amen

ČITANJA:

Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85, 9ab-14; 2 Pt 3, 8-14; Mk 1, 1-8

II. tjedan došašća, nedjelja, 10. 12. 2023., DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Napomena:

▪ Započinje zimski kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za njegova dobročinstva. Kvatreni tjedan završava bogoslužjem kvatri u subotu, 16. prosinca.

IMENDANI

Mauro, Gregor, Edmund

Prvo čitanje

Iz 40,1-5.9-11

Pripravite put Gospodinu!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 85, 9ab-14

Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje

2Pt 3, 8-14

Iščekujemo nova nebesa i zemlju novu.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći dan Gospodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rasataliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mk 1, 1-8

Poravnite staze Gospodnje.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Tako se pojavi Ivan…”

Advent je vrijeme priprave za blagdan Božića, vrijeme kad bismo se mi, kršćani trebali intenzivno pripremati za Božić, to jest dolazak Isusa Krista. Čemu bismo trebali težiti u toj pripravi, i kako bismo ljudima oko sebe trebali pokazati što Božić znači za nas? Na to nam pitanje može pomoći odgovoriti Ivan Krstitelj.
Što je tolike ljude privlačilo k Ivanu u pustinju? Što su to mogli čuti od njega, a nisu čuli u sinagogama i u Hramu? Vidimo da su Ivanu dolazili svi Jeruzalemci, iz svih judejskih zemalja pa nam se nameće pitanje: Zar u Jeruzalemu nije bilo Hrama, Svetinje nad Svetinjama, zar oni koji su odatle trebali crpiti ljubav i oduševljenje za Boga to nisu našli tamo pa to nisu mogli ni prenijeti narodu? Zato je Ivan bio poželjan i privlačan – zato što je bio oduševljen za Boga i to je oduševljenje prenosio na narod. Da, Ivan je bio ispunjen Duhom Svetim, a Pavao kaže da je ljubav Božja izlivena u srca naša po Duhu Svetom koji nam je dân. Ivan je imao ljubav Božju, koja je uvijek poželjna i privlačna, uvijek atraktivna.
Možda se tako i mi oduševimo Bogom i ispunimo srce Njegovom ljubavlju pa se pojavimo u ovoj pustinji ljudskih srca i jasno pokažemo da je Božić za nas stvaran.

Molitva

Moj Gospodine Isuse, obnovi u meni prvu ljubav. Daj da te ponovno tražim sa svim oduševljenjem, da opet oduševljeno govorim o tebi, da se tvoja ljubav ponovno vidi u mojem srcu! Da tako svjedočim da se Bog u meni rodio, nastanio i nastavio živjeti. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr. Čita ih Lejdi Oreb a komentare i molitve piše Nediljko Jelčić.
lm; Book.hr
Foto: udra11; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

📖 Posjetite naš novi web-shop; pronađite knjigu za sebe: figulus.hr

Najčitanije

Na vrh