Svetac dana

20. SVIBNJA

Marija Majka Crkve Na molbu blagopokojnog kardinala Franje Kuharića, Kongregacija za bogoštovlje odredila je 1979. godine da se u svim biskupijama Crkve u Hrvata blagdan Marije Majke Crkve slavi na Duhovski ponedjeljak

Marija Majka Crkve

Na Duhovski ponedjeljak, na početku Duhovske osmine, Crkva slavi blagdan Marije Majke Crkve. Marija se nalazi među onima koji su iščekivali silazak Duha Svetoga. Ona okuplja apostole i učenike oko sebe. No, u skupu se nalaze i „braća Isusova“. To se može odnositi na stvarnu Isusovu rodbinu, ali i na prve vjernike za koje Isus kaže: „Onaj koji sluša i vrši Riječ moga Oca, on mi je i brat i sestra i majka.“ Tako se i mi možemo svrstati u red onih koji bi trebali biti Isusova braća, osobito po svom življenju, slijedeći Isusov primjer. U današnjem Evanđelju Krist daje Ivanu Mariju za majku. Tu Isus ne misli samo na to da Ivan pazi na njegovu Majku nakon njegove smrti, već preko njega Mariju za Majku daje svim apostolima i učenicima, a neposredno i nama. Mi danas ne moramo kao Ivan brinuti o zemaljskim potrebama Kristove Majke, ali trebamo nasljedovati Njezinu vjeru.

Nasljedujući Marijin primjer, Crkva postaje majkom

Krist s križa daje Mariji Ivana za sina, te tako preko „ljubljenog učenika“ Marija postaje Majkom apostola, Kraljicom apostola, ali i Majkom Crkve. Marija je ona koja okuplja Crkvu, ona oko koje se Crkva okuplja i ona koja Crkvu zagovara kod njezina Sina. Marija je u punom smislu Majka Crkve. Dajući svoju Majku da bude Majkom Crkve nakon njegova odlaska na Nebo i silaska Duha Svetoga, Isus nas prepušta Majci koja nam je sada zagovornica i posrednica.

Na molbu blagopokojnog kardinala Franje Kuharića, Kongregacija za bogoštovlje odredila je 1979. godine da se u svim biskupijama Crkve u Hrvata blagdan Marije Majke Crkve slavi na Duhovski ponedjeljak. Ugledajući se na Mariju, Majku Isusa Krista, i nasljedujući njezinu vjeru, Crkva postaje majkom koja rađa Božju djecu. O tome govori Drugi vatikanski sabor: „Crkva promatrajući Marijinu otajstvenu svetost i nasljedujući njezinu ljubav i vjerno izvršavajući Očevu volju, po vjerno primljenoj Božjoj riječi, i sama postaje majkom: jer propovijedanjem i krštenjem rađa na novi i besmrtni život djecu začetu po Duhu Svetomu i od Boga rođenu.“

Izvor: Župa svetog Nikole biskupa, Jastrebarsko

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Najčitanije

Na vrh