Duhovnost

DAR JAKOSTI

Jer mi se (ne) borimo… Pobijediti možemo ako se odupremo uz neprestanu suradnju s Duhom Svetim

Foto: Shutterstock

 

Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti! (Mk 3,27)
Ili kako bi tko mogao ući u kuću jakoga i oplijeniti mu pokućstvo ako prije ne sveže jakoga? Tada će mu kuću oplijeniti. (Mt 12,29)

Dva suprotstavljena kraljevstva

U šestom poglavlju Poslanice Efežanima Pavao piše o upravljačima ovog mračnog svijeta. U 10. poglavlju Knjige proroka Danijela, opisana je zgoda koju svakako trebamo proučiti kako bismo bolje razumjeli neke vidove dvaju suprotstavljenih kraljevstava.

»U te dane ja, Daniel, žalovao sam tri sedmice: 3 nisam jeo tečnih jela; meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne prođoše te tri sedmice. 4 Dvadeset i četvrtoga dana prvog mjeseca bijah na obali velike rijeke Tigrisa; 5 podigoh oči da vidim, i gle: Čovjek odjeven u lanene haljine, oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga, 6 tijelo mu poput krizolita, lice kao munja, oči kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi uglađene, zvuk riječi njegovih kao žamor mnoštva. 7 Jedini ja, Daniel, gledah ovo viđenje, ljudi koji bijahu sa mnom ne vidješe ga, ali ih spopade silan strah te pobjegoše da se sakriju. 8 Ostadoh sam gledajući to veliko viđenje; onemoćah, lice mi problijedje, iznakazi se, snaga me ostavi. 9 Začuh glas njegovih riječi, i kad razabrah glas, onesvijestih se i padoh licem na zemlju. 10 I gle: ruka me dotače i pomože mi da se uprem na koljena i na dlanove. 11 On mi reče: “Daniele, miljeniče, pripazi na riječi koje ću ti kazati! Ustani, jer ja sam evo k tebi poslan.” To reče, a ja ustadoh dršćući. 12 I kaza mi: “Ne boj se, Daniele, jer od prvoga dana kad si odlučio da se poniziš pred svojim Bogom da bi razumio, tvoje su riječi uslišane i ja sam došao zbog tvojih riječi. 13 Knez kraljevstva perzijskoga protivio mi se dvadeset i jedan dan, ali Mihael, jedan od prvih Knezova, dođe mi u pomoć. Ostavih ga nasuprot Knezu perzijskome, 14 a ja dođoh da ti kažem što će zadesiti tvoj narod na svršetku dana.« (Dn 10,2-14)

Sotonsko kraljevstvo organizirano prema teritorijalnoj organizaciji svijeta. Dakle, postoji knez za svaku pojedinu zemlju, za svaki kontinent, te postoji sotona kao vrhunski poglavar. Jednako tako, postoje poglavari pojedinih pokrajina, gradova i naselja. Poznato je da i svaka obitelj ima stalno organizirano ustrojstvo zaduženo za članove te obitelji, da se bori za njihovo uništenje

Molitva proroka Danijela pokrenula je duhovnu borbu. Njegova je molitva bila u skladu s Božjom voljom i bila je uslišana prvi dan kad je počeo moliti. Nastavio je s molitvom (bio je ustrajan) 21 dan. Anđeo koji je od Boga donosio ono što je Danijel isprosio stigao je do Danijela tek nakon 21. dana. Razlog je kašnjenja bio taj što mu se opirao knez kraljevstva Perzijskoga carstva i nije ga puštao da dođe do Danijela. Tek kad je u pomoć došao jedan od knezova Božjega kraljevstva, Mihael, ovaj je anđeo mogao nastaviti put, a Mihael je ostao kako bi se odupirao knezu Perzije. U nastavku, anđeo govori da će se vratiti te zajedno s Mihaelom boriti protiv kneza Grčke. Tu vidimo kako je sotonsko kraljevstvo organizirano prema teritorijalnoj organizaciji svijeta. Dakle, postoji knez za svaku pojedinu zemlju, za svaki kontinent, te postoji sotona kao vrhunski poglavar. Jednako tako, postoje poglavari pojedinih pokrajina, gradova i naselja. Poznato je da i svaka obitelj ima stalno organizirano ustrojstvo zaduženo za članove te obitelji, da se bori za njihovo uništenje.

Svakom se vjerniku šalje anđeo koji mu služi i pomaže zadobiti i zadržati spasenje (Heb 1,14), dok đavao šalje svojeg palog anđela zaduženog da pojedina osoba propadne

Jaki čovjek

Također, svakom se vjerniku šalje anđeo koji mu služi i pomaže zadobiti i zadržati spasenje (Heb 1,14), dok đavao šalje svojeg palog anđela zaduženog da pojedina osoba propadne. Isus tog zlog duha naziva jakim čovjekom. On u pravilu ne opsjeda čovjeka već ga nastoji kontrolirati i manipulirati izvana. Ponekad je ta vlast nad pojedinim kršćanima toliko jaka da nikakva molitva ne može dati rezultata ako se ta vlast (jaki čovjek) prije ne sveže (usp. Mk 3,27). Vidio sam mnogo primjera vrlo snažnih reakcija kad bih molio pojedinačno za osobe te nad njima svezao jakog čovjeka. Većina čak fizički reagira na takvu molitvu, iako je najčešće molim u sebi kako me osoba ne bi čula što izgovaram.

Ako netko sagriješi teškim grijehom i ne pokaje se zbog njega ili ga čak više puta ponavlja, ta osoba otvara vrata određenom zlom duhu koji ulazi u sotonsko ustrojstvo zaduženo za tu pojedinu obitelj. Pogotovo je to važno ako se radi o nekom autoritetu u obitelji, na primjer ocu ili majci. Dakle, naši teški ili čak smrtni grijesi omogućavaju sotonskoj vlasti da se povećava brojčano i po snazi. Jednom kad takav duh dođe, on ima utjecaj na cijelu obitelj. Taj utjecaj ne prestaje sa smrću te osobe, a često ni s pokajanjem te osobe

Mise za obiteljsko stablo

Danas mnogi govore o nasljednim prokletstvima. Činjenica je da ako netko sagriješi teškim grijehom i ne pokaje se zbog njega ili ga čak više puta ponavlja, ta osoba otvara vrata određenom zlom duhu koji ulazi u sotonsko ustrojstvo zaduženo za tu pojedinu obitelj. Pogotovo je to važno ako se radi o nekom autoritetu u obitelji, na primjer ocu ili majci. Dakle, naši teški ili čak smrtni grijesi omogućavaju sotonskoj vlasti da se povećava brojčano i po snazi. Jednom kad takav duh dođe, on ima utjecaj na cijelu obitelj. Taj utjecaj ne prestaje sa smrću te osobe, a često ni s pokajanjem te osobe. Mise ili molitve za obiteljsko stablo uključuju pokajanje za učinjene grijehe umjesto onih koji se nisu pokajali. Jednako tako, uključuje naše otvoreno i javno odricanje od đavla i njegovih djela i naše jasno određenje da ćemo mi i naša obitelj slijediti jedino Boga. Završna je molitva oslobođenje od utjecaja koje pojedini zli duhovi imaju na naše obitelji. Pritom je važno primijetiti da se nikako ne radi o naslijeđenoj krivnji ili bilo kakvoj vrsti odbačenosti od Boga, već se jednostavno radi o naslijeđenom sotonskom utjecaju koji je u određeno vrijeme ušao na duhovno područje određene obitelji te toj obitelji šteti. Već prema grijehu koji se dogodio, sotona može poslati određenu vrstu zlog duha. Naravno, taj zloduh ne može imati jednak utjecaj na sve članove obitelji, nego samo na one koji imaju određene predispozicije.

Jedan od najčešćih štetnih utjecaja je duh smrti koji je posljedica učinjenih abortusa. Danas možemo susresti mlade pobožne majke koje unatoč brizi liječnika i zaista uzornom životu ponekad izgube više beba spontanim pobačajima

Jedan od najčešćih štetnih utjecaja je duh smrti koji je posljedica učinjenih abortusa. Danas možemo susresti mlade pobožne majke koje unatoč brizi liječnika i zaista uzornom životu ponekad izgube više beba spontanim pobačajima. Katkad nismo dovoljno jaki da se sami odupremo toj sili smrti već nam zaista treba netko tko je u tome iskusan ili nam treba čak i više osoba kako bi nam pomogle. Činjenica je da se nakon molitava za obiteljsko stablo mogu vidjeti vrlo snažne promjene na svim poljima ljudskog života.

Tako nad određenim obiteljima postoje sile zla koje se trude ubiti, navesti na samoubojstvo, sile koje su sposobne proizvesti određene vrste bolesti, sile koje su specijalizirane za razdor obitelji, sile koje se brinu da članovi obitelji dožive što više neuspjeha u bilo čemu čime se bave

Tako nad određenim obiteljima postoje sile zla koje se trude ubiti, navesti na samoubojstvo, sile koje su sposobne proizvesti određene vrste bolesti, sile koje su specijalizirane za razdor obitelji, sile koje se brinu da članovi obitelji dožive što više neuspjeha u bilo čemu čime se bave, sile koje sprečavaju članove obitelji da mole ili da vode normalan vjerski život. Ni u kom slučaju ne treba u tome pretjerivati, no kad u jednoj obitelji imamo čudna podudaranja ili ponavljanja jednog te istog problema za koji ne možemo pronaći logično objašnjenje, tada se zaista moramo zapitati nisu li na djelu zle sile. Kako objasniti činjenicu da u jednoj obitelji ¾ članova umre od raka ili da u jednoj obitelji polovica boluje od shizofrenije ili da imamo tri ili više članova obitelji koji su učinili samoubojstvo? Da ne govorimo o obiteljima u kojima nekoliko članova pogine u raznim prometnim nesrećama pod često vrlo čudnim okolnostima. Htjeli to priznati ili ne, to je naša realnost.

Trebamo se suprotstaviti, ali najprije trebamo naučiti kako se to radi. Do onda bi bilo dobro da to netko drugi učini za nas

Jer mi se (ne) borimo

Možemo li i trebamo li se suprotstaviti? Postavimo pitanje drukčije – što ako se ne suprotstavimo? Pavao nas potiče da se suprotstavimo. Crkva nas uči kako po sakramentu potvrde primamo istu silu koju su apostoli primili na Pedesetnicu. Odgovor je jednostavan – trebamo se suprotstaviti, ali najprije trebamo naučiti kako se to radi. Do onda bi bilo dobro da to netko drugi učini za nas. Dar jakosti smo svi primili, ali ga trebamo razviti na ispravan način. Autoritet nad zlim silama najviše ovisi o našoj vjeri. Pavao nam govori da se najprije trebamo približiti Bogu, a tek zatim oduprijeti đavlu. Svi se trebamo odupirati. Oslobođenje je različito od odupiranja i za tu službu trebamo biti posebno pozvani – putem biskupskog opunomoćenja kao svećenici egzorcisti ili putem dara vjere kao laici. Nebrojeni su primjeri laika koji su imali vjeru kojom su oslobađali i najteže opsjednute, iako je danas uobičajeno da se opsjednutima ‘bave’ isključivo svećenici egzorcisti. No, ako poput apostola vidimo nekoga tko očigledno uspješno izgoni zle duhove, možemo li mu zabraniti? Isus nam je jasno zapovjedio da takvim ljudima ne smijemo braniti vršiti tu službu. No, u današnje je vrijeme đavao toliko razvio obrambene mehanizme da ga možda uskoro nitko neće smjeti ni spomenuti, a kamoli vršiti službu oslobađanja.

Koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove, 20 što je pokaza u Kristu uskrisujući ga od mrtvih i postavljajući ga “sebi s desne strane” na nebesima, 21 iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva

Molitva za dublje poznavanje spasenja

Pavao moli za Efežane jednu od najpoznatijih biblijskih molitava. U toj molitvi moli za duha mudrosti i otkrivenja kako bi vjernici mogli u sebi otkriti i prepoznati dar jakosti, po kojem imamo, u skladu s našom vjerom, na raspolaganju silu koja je Isusa podigla iz mrtvih i postavila ga s desne Ocu. Svakom je vjerniku na raspolaganju sila koja je iznad svake razine sotonske vlasti. Dobro proučimo tu molitvu!

Molitva za dublje poznavanje spasenja

»15Zato i ja, čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za vašu ljubav prema svima svetima, 16bez prestanka zahvaljujem za vas i sjećam vas se u svojim molitvama, 17 da vam Bog našega Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznate; 18 da vam dadne prosvijetljene oči vašeg srca da uvidite koliku nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima, 19 koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove, 20 što je pokaza u Kristu uskrisujući ga od mrtvih i postavljajući ga “sebi s desne strane” na nebesima, 21 iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva i iznad svakog imena koje se naziva ne samo u ovome svijetu nego i u onome koji će doći.« (Ef 1,15-21)

Ta je molitva za svakoga od nas.

Pobijediti možemo ako se odupremo, kako Pavao piše, ‘svakovrsnom prošnjom i molitvama’ uz neprestanu suradnju s Duhom Svetim. Svaka bi župa trebala imati dobro organiziran i istreniran molitveni tim sastavljen od vjernika koji su na neki način specijalisti u određenim područjima molitve. Zaista, sotonu ne impresionira naša revnost i izvanjska pobožnost, nego život u stalnom posvećenju i molitvenoj suradnji s Duhom Svetim

Jedan od najsnažnijih biblijskih primjera dara jakosti kojim imamo autoritet nad zlim silama opisan je u Drugoj knjizi o kraljevima. (2 Kr 6,8-18)

Zapitajmo se koliko je kola i konjanika s nama! Molimo se da dar jakosti bude plodonosan u našim životima. O tome daru uvelike ovisi kako ćemo živjeti ovaj zemaljski život i koliko će on biti plodonosan.

Organiziranom sotonskom kraljevstvu može se oduprijeti organizirano Božje kraljevstvo. Kad smo na bilo koji način napadnuti ili smo dospjeli pod vlast đavla, tad se trebamo znati obraniti ili osloboditi. Trebali bismo biti ponizni i priznati kako u mnogim obiteljima i u mnogim župama na vlasti nije Bog već sotona budući da kod većine nema nikakvih plodova Duha. Pobijediti možemo ako se odupremo, kako Pavao piše, ‘svakovrsnom prošnjom i molitvama’ uz neprestanu suradnju s Duhom Svetim. Svaka bi župa trebala imati dobro organiziran i istreniran molitveni tim sastavljen od vjernika koji su na neki način specijalisti u određenim područjima molitve. Zaista, sotonu ne impresionira naša revnost i izvanjska pobožnost, nego život u stalnom posvećenju i molitvenoj suradnji s Duhom Svetim. Previše toga što se oko nas događa pripisujemo volji Božjoj, a činimo to kako bismo opravdali svoju nevjeru i nespremnost za borbu. Mnogi kršćani u svojim Biblijama imaju skraćenu verziju teksta iz šestog poglavlja Poslanice Efežanima, koji glasi: „Jer mi se uopće ne borimo!” Tko se ne bori, taj je već davno izgubio rat!

Ulomak iz knjige „Sila odozgor – snovi, vizije i proroštva” autora Josipa Lončara. Dopuštenje izdavača za prenošenje ulomka vrijedi isključivo za portal Book.hr.

Više o knjizi možete saznati ovdje, a kupiti ju ovdje.

 

 

Ovo je knjiga o snovima, vizijama, proroštvima i darovima, koje nam Duh Sveti daje kako bi mijenjao naša srca, a s nama i svijet oko nas. Sila odozgor (sila Duha Svetoga) koju primamo po sakramentu svete potvrde i koja je toliko snažna da može promijeniti ljudska srca djeluje sasvim neočekivano – kroz snove, vizije i proroštva.

Idealan dar za krizmanike!

 

Želite kupiti knjigu ili se informirati o cijeni?

Ako naručujete iz Hrvatske, kliknite na gumb „Kupi knjigu”.

Ako naručujete iz inozemstva, kliknite na gumb „Kupi knjigu iz inozemstva”.

Ako želite pročitati više o samoj knjizi, ili ste je već pročitali pa je želite ocijeniti, molimo Vas da kliknite na gumb „Recenzija”. (Molimo Vas da ocjenjujete samo ako ste knjigu doista pročitali!)

Najčitanije

Na vrh