Duhovnost

DJELOTVORNA VJERA

Jedino smo tada sigurni Samo ako padamo na Stijenu i lomimo se, ako dolazimo do kraja svojih snaga i ulazimo u zajednicu i družimo se s Isusom – sigurni smo.

Foto: Shutterstock

„I svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist.“ (1. Korinćanima 10,4)

Ako proučavamo simboliku stijene ili kamena kroz Sveto pismo, pronalazimo da je to simbol Isusa Krista. U dane izlaska Izraela iz Egipta i putovanja u Kanaan, vidimo Mojsija kako je udario po stijeni. Stijena je predstavljala Krista.

Isus je upotrebljavao usporedbu sa stijenom i govorio o neophodnosti da gradimo na stijeni umjesto na pijesku. (Matej 7,24.25) Pavao kaže da temelja drugoga nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, Isusa Krista

Ovaj tekst kaže nam u veoma malo riječi: „Stijena bijaše Krist“. Isus je upotrebljavao usporedbu sa stijenom i govorio o neophodnosti da gradimo na stijeni umjesto na pijesku. (Matej 7,24.25) Pavao kaže da temelja drugoga nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, Isusa Krista. Isus je u Pismu kamen od ugla. Izaija 8,13-15 kaže da će Gospod biti „kamen spoticanja“, i „stijena sablazni“. Psalam 118,22 isto se odnosi na Stijenu. Isus je navodio iz Starog zavjeta u Mateju 21,42-44 kad je rekao: „Zar niste nikad čitali u Pismu: ‘Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen ugaoni; to je djelo Gospodnje, kao čudo stoji to pred očima našim? Zato vam kažem: Kraljevstvo Božje uzet će vam se i dat će se narodu, koji donosi rodove njegove. Tko padne na ovaj kamen, razbit će se; na koga on padne, satrt će ga.“

Svakome od nas danas ponuđen je izbor. Odabiremo li da padnemo na Stijenu ili da Stijena padne na nas? Ako ne znamo što znači pasti na Stijenu, doći će dan kada ćemo se moliti gorama i kamenju da padnu na nas i da nas sakriju od Božjeg lica

Svakome od nas danas ponuđen je izbor. Odabiremo li da padnemo na Stijenu ili da Stijena padne na nas? Ako ne znamo što znači pasti na Stijenu, doći će dan kada ćemo se moliti gorama i kamenju da padnu na nas i da nas sakriju od Božjeg lica.

Postoje samo dvije mogućnosti – pasti na Stijenu ili da Stijena padne na tebe.

Padanje na Stijenu je jedan značajan izraz. Što on znači? Rimljanima 9,33 objašnjava što padanje na Stijenu znači: „Evo mećem u Sionu kamen da se spotaknu hridinu da padnu; ali tko vjeruje u njega, neće se postidjeti.“

Hoću li pasti na Stijenu ili će Stijena pasti na mene tiče se vjere i djela. To je tako jednostavno. Ako pokušavam voditi dobar život svojim vlastitim naporima i ne znam što znači vjerovati Njemu za spasenje u svim njegovim vidovima, Stijena će pasti na mene. Tek padanjem na Stijenu i lomljenjem, dolaženjem do kraja svojih snaga i ulaženjem u zajednicu i druženje s Isusom, mi smo jedino sigurni.

Što je ovdje u pitanju? U Rimljanima je objašnjeno da se to hoću li pasti na Stijenu ili će Stijena pasti na mene tiče vjere i djela. To je tako jednostavno. Ako pokušavam voditi dobar život svojim vlastitim naporima i ne znam što znači vjerovati Njemu za spasenje u svim njegovim vidovima, Stijena će pasti na mene. Tek padanjem na Stijenu i lomljenjem, dolaženjem do kraja svojih snaga i ulaženjem u zajednicu i druženjem s Isusom, mi smo jedino sigurni.

Morris Venden, Djelotvorna vjera

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh