Duhovnost

BITI ISPUNJEN DUHOM BOŽANSKA JE ZAPOVIJED!

Evo što znači: „Slovo ubija, a Duh oživljuje” „Jedno je nešto pročitati, a drugo je kada ti Bog otkrije duhovnu snagu onoga što je zapisano. Svatko može biti poslužitelj slova, beživotno se držati onoga što je zapisano, ograničeno shvaćati duhovne stvarnosti te vječno cjepidlačiti. Međutim, kada osoba uđe u područje Duha, nestaje svaka suhoća…”

Evo što znači: „Slovo ubija, a Duh oživljuje”

Foto: Shutterstock

 

Kada osoba uđe u područje Duha, nestaje svaka suhoća

Pavao govori da nas Bog „osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.“ (2 Kor 3,6) Jedno je nešto pročitati, a drugo je kada ti Bog otkrije duhovnu snagu onoga što je zapisano. Svatko može biti poslužitelj slova, beživotno se držati onoga što je zapisano, ograničeno shvaćati duhovne stvarnosti te vječno cjepidlačiti. Međutim, kada osoba uđe u područje Duha, nestaje svaka suhoća i duh kritiziranja. Ne može biti podjele u životu u Duhu. Božji Duh čini nas podatnijima i otvorenijima za ljubav. Nema veće ljubavi od ljubavi u Duhu. To je čista, sveta, božanska ljubav koja je razlivena u našim srcima po Duhu Svetome. Ona voli služiti i sve čini u čast Gospodinu.

Pravo je bogatstvo biti ispunjen Duhom, štoviše, za nas je to božanska zapovijed

Osobno ne mogu ni otprilike sagledati do kojih je razmjera moje krštenje u Duhu Svetome 1907. godine promijenilo moj život u proteklih petnaest godina. Toliko se toga događalo da mi se čini da jedna godina vrijedi kao tri, a prema tome ja u ovoj radosnoj službi djelujem već četrdeset i pet godina. I sve mi je bolje i bolje. Pravo je bogatstvo biti ispunjen Duhom, štoviše, za nas je to božanska zapovijed. Kaže Pavao: „I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se Duhom!“ (Ef 5,18) Nijedan pentekostalac ujutro ne bi trebao ustati iz kreveta a da ne uroni u Duh moleći u jezicima kako mu Duh već daje zboriti. Među sobom trebamo razgovarati u psalmima i hvalospjevima. Ističemo da po dolasku Duha svako tijelo treba biti ispunjeno Njime i da svatko tko je kršten u Duhu Svetome može govoriti u jezicima kako mu Duh već daje zboriti. Uvjeren sam da ćete po neprestanu izlijevanju Duha u vas moći u jezicima moliti u svako doba: ujutro, u podne, noću, kad god. Kada živite u Duhu dok silazite niza stube svoga doma, pred vama uzmiče i sklanja se đavao. Tada ste više nego pobjednici nad đavlom.

Prepusti se Bogu kako bi te ispunio svojim Duhom

Vrijednim smatram samo ono što je učinjeno u Duhu. Kada osoba živi u Duhu, tada sve što čini, bilo da jede, pije, kreće se, sve radi na slavu Božju. Naša je poruka uvijek ista: „Budite ispunjeni Duhom.“ To je Bog namijenio vama, a to je mnogo više od ovozemaljskog života. Prepustite se Bogu kako bi vas ispunio svojim Duhom. (…)

Iz knjige „Vjera koja raste” autora Smitha Wiggleswortha.

Najčitanije

Na vrh