Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, ponedjeljak 22. travnja: Žedna mi je duša Boga živoga Gospodine, daj da se moja žeđ za tobom ne ugasi. Uroni me svega u svoje Biće, natopi me svojom prisutnošću, jer žedan sam tebe

ČITANJA

Dj 11,1-18; Ps 42,2-3; 43,3-4; Iv 10,11-18

IV. vazmeni tjedan, ponedjeljak, 22. 4. 2024., svagdan

IMENDANI

Soter i Kajo, Vojmil, Leonida

Prvo čitanje

Dj 11,1-18

Dakle i poganima Bog dade obraćenje na život!

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Dočuli apostoli i braća po Judeji da i pogani primiše riječ Božju pa kad Petar uziđe u Jeruzalem, uzeše mu obrezanici prigovarati: »Ušao si, dobacivahu, k ljudima neobrezanima i jeo s njima!« Onda započe Petar te im izloži sve po redu: »Molio sam se, reče, u Jopi kadli u zanosu ugledah viđenje: posudu neku poput velika platna uleknuta s četiri okrajka, gdje silazi s neba i dolazi do mene. Zagledah se, promotrih je i vidjeh četveronošce zemaljske, zvijeri i gmazove te ptice nebeske. Začuh i glas koji mi govoraše: ‘Ustaj, Petre! Kolji i jedi!’ Ja odvratih: ‘Nipošto, Gospodine! Ta nikad mi još ništa okaljano ili nečisto ne uđe u usta.’ A glas će s neba po drugi put: ‘Što Bog očisti, ti ne zovi nečistim. To se ponovi do triput, a onda se sve opet povuče na nebo.«

»I odmah se, evo, pred kućom u kojoj bijah pojaviše tri čovjeka poslana iz Cezareje k meni. A Duh mi reče da pođem s njima ništa ne premišljajući. Sa mnom pođoše i ova šestorica braće te uđosmo u kuću toga čovjeka. On nam pripovjedi kako je u svojoj kući vidio anđela koji je stao preda nj i rekao: ‘Pošalji u Jopu i dozovi Šimuna nazvanog Petar; on će ti navijestiti riječi po kojima ćeš se spasiti ti i sav dom tvoj.’«

»I kad počeh govoriti, siđe na njih Duh Sveti kao ono na nas u početku. Sjetih se tada riječi Gospodnje: ‘Ivan je, govoraše on, krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim’. Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?«

Kad su to čuli, umiriše se te stadoše slaviti Boga govoreći: »Dakle i poganima Bog dade obraćenje na život!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 42,2-3; 43, 3-4

Pripjev: Žedna mi je duša Boga živoga.

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!

I pristupit ću k Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe,
Bože, o Bože moj!

Evanđelje

Iv 10,1-10

Ja sam vrata ovcama.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam:
tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata,
nego negdje drugdje preskače,
kradljivac je i razbojnik.
A tko na vrata ulazi,
pastir je ovaca.
Tome vratar otvara
i ovce slušaju njegov glas.
On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi.
A kad sve svoje izvede,
pred njima ide
i ovce idu za njim
jer poznaju njegov glas.
Za tuđincem, dakako, ne idu,
već bježe od njega
jer tuđinčeva glasa ne poznaju.«
Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče:
»Zaista, zaista, kažem vam:
ja sam vrata ovcama.
Svi koji dođoše prije mene,
kradljivci su i razbojnici;
ali ih ovce ne poslušaše.
ja sam vrata.
Kroza me tko uđe, spasit će se:
i ulazit će i izlaziti
i pašu nalaziti.
Kradljivac dolazi samo da ukrade,
zakolje i pogubi.
Ja dođoh da život imaju,
u izobilju da ga imaju.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Žedna mi je duša Boga, Boga živoga.«

Većina onih koji su doživjeli Boga, Boga živoga, njega su i žedni, žeđaju za njime. Ako nastupi razdoblje kad ga nismo svjesni, kad nam se je ‘sakrio’, tada u nama nastaje jaka žeđ i počnemo ga tražiti, ići za njime kako bismo ga opet doživjeli, kako bismo ga opet kušali; u tom razdoblju u sebi prinosimo Bogu žrtvu ljubavi. A kad čeznemo samo za njime, to je Bogu ugodno, jer malo je onih koji čeznu za njime. Malo ih je jer tko može čeznuti za bilo čime ako to nije iskusio? Ne možemo čeznuti za Bogom ako ga nismo iskusili kao živoga, stvarnoga Boga. Često možda razgovaramo o raznim stvarima koja se tiču vjere, ali koliko razgovaramo, svjedočimo o živom Bogu, stvarnom Bogu, Bogu koji nam je stvarniji nego mi sami sebi, nego ljudi koje gledamo oko sebe? Da, naš je Bog živi Bog.

Molitva

Gospodine, daj da se moja žeđ za tobom ne ugasi. Uroni me svega u svoje Biće, natopi me svojom prisutnošću, jer žedan sam tebe. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: lumerb; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh