Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, nedjelja 14. travnja: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica! Gospodine, daj da shvatim da moj život ima smisla samo u tvome životu, i da ovaj život, koji me veže za zemaljske stvari, driješim bogobojaznošću

ČITANJA

Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48

III. vazmeni tjedan, nedjelja, 14. 4. 2024., TREĆA VAZMENA NEDJELJA

IMENDANI

Tiburcije, Valerijan, Maksim, Zdravko

Prvo čitanje

Dj 3, 13-15.17-19

Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar narodu:

»Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.
I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 4, 2.4.7.9Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,
ti što me u tjeskobi izbavi:
smiluj mi se, usliši moju molitvu!

Znajte: Gospodin čudesno uzvisuje prijatelja svoga;
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.
Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?«
Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!
Čim legnem, odmah u miru i usnem,
jer mi samo ti, Gospodine,
daješ miran počinak.

Drugo čitanje

1Iv 2, 1-5a

On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehE naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.

I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 24,35-48Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.«

Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.

Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«
Riječ Gospodnja.

Komentar

»Ljubljeni: Ako Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti.«

O kad bismo ovaj život uzeli ozbiljno, kad bi nam Duh Sveti češće pokazivao kako je život prolazan, kako brzo prolazi, vjerujem da bismo shvatili, i vjerujem da bismo tada za ono što nazivamo ljudskim vijekom, počeli koristiti upravo pojam „proputovanje“. Proputovanje koje nas uči da je naš Otac nepristran. Svatko želi nepristrano suđenje, a tako će i biti: nitko neće na suđenju imati privilegije. Jedina naša nada je biti nenavezan na stvari, ljude, na bilo što.
Na proputovanju smo, zato, ne vežimo se ni za što i ni za koga. Jedino što nam može pomoći je bogobojaznost, koja jedina može oslobađati, driješiti, kidati, veze s ovim svijetom. Jedino bogobojaznost ima snagu slobode od grijeha, svijeta, čak i od vlastitoga života, koji na kraju nije naš, već Kristov, kako kaže Pismo: Kupljeni smo Krvlju Kristovom i ne pripadamo više sebi, već Njemu, koji za nas umrije i uskrsnu.

Molitva

Gospodine, daj da shvatim da moj život ima smisla samo u tvome životu, i da ovaj život, koji me veže za zemaljske stvari, driješim bogobojaznošću. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić;

Za Book.hr priredila A. P.

Foto: lumerb; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh