Dnevna misna čitanja

NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

MISNA ČITANJA, nedjelja 7. travnja: Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet Gospodine, hvala ti za sve one koji su, bez obzira na svoje zvanje, položaj, ugled, oduševljeni tobom i što to oduševljenje i zaljubljenost prenose na druge koji tako mogu naći put do tebe, koji si svrha svemu što diše. Amen

ČITANJA

Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1Iv 5,1-6; Iv 20,19-31

II. vazmeni tjedan, nedjelja, 7. 4. 2024., DRUGA VAZMENA NEDJELJA. Nedjelja Božjega milosrđa

 

 

NAPOMENA:
▪ Nedjelja Božanskog Milosrđa. Nakon što je papa Ivan Pavao II. proglasio 2. vazmenu nedjelju nedjeljom Božanskog milosrđa, Apostolska pokorničarna izdala je 29. lipnja 2002. dekret prema kojem se na spomenutu nedjelju može zadobiti potpuni, odnosno djelomični oprost. Za potpuni oprost, uz prethodnu sakramentalnu ispovijed, sv. Pričest te molitvu na nakanu Svetog Oca, potrebno je: u bilo kojoj crkvi ili oratoriju sudjelovati u pobožnosti u čast Božanskoga milosrđa pred Presvetim (izloženim ili u svetohraništu), kajući se iskreno za svoje grijehe, ili barem pred Presvetim izmoliti Vjerovanje i Očenaš, dodajući žzaziv: Isuse milosrdni, uzdam se u te! Za djelomični oprost potrebno je da vjernik upravi milosrdnom Isusu neki od pobožnih zaziva koji su od Crkve odobreni za javnu pobožnost.

IMENDANI

Ivan de la Salle, Herman, Teodor, Serapion

Prvo čitanje

Dj 4,32-35

Jedno srce i jedna duša.

Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 118,2-4.13-15.22-24

Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gurahu me, gurahu da me obore,
ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma,
on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje
odzvanja šatorima pravednika:
Gospodnja se proslavi desnica!

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!

Drugo čitanje

1Iv 5,1-6

 

Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Iv 20,19-31

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.
Riječ Gospodnja

Komentar

»U kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.«

Gledajući izvana ovu kršćansku zajednicu, svatko je mogao jasno vidjeti razliku, prepoznati tko su oni, što naučavaju, tko im je Učitelj. Nije tada bilo puno kršćana, nisu bili u politici, na vlasti, na utjecajnim mjestima, među njima nije bilo znanstvenika, poznatih sportaša, pjevača itd., ali su bili autentični, vjerodostojni. Ljubav je ta koja ih je međusobno povezivala i koja je privlačila ljude iz svijeta. Ljubav Božja. Danas ima kršćana na sve strane, u svim strukturama društva, na svim pozicijama, a ipak je kršćanstvo tako malo privlačno, čak i odbojno, jer na van ne pokazuje svrhu zbog koje ju je Isus osnovao: da bude sredstvo spasenja grešnicima, izgubljenima, zalutalima. Prvi su kršćani bili prostodušni, ali su imali Boga kojim su bili oduševljeni, i na taj su ga način pokazivali. Što nam vrijede svi kršćani koji su teolozi, stručnjaci na različitim područjima, pojedinci na položajima, ako oni nisu oduševljeni za Boga?

Molitva

Gospodine, hvala ti za sve one koji su, bez obzira na svoje zvanje, položaj, ugled, oduševljeni tobom i što to oduševljenje i zaljubljenost prenose na druge koji tako mogu naći put do tebe, koji si svrha svemu što diše. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić;

Za Book.hr priredila A. P.

Foto: lumerb; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh