Dnevna misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME

MISNA ČITANJA, četvrtak 7. ožujka: Tko nije sa mnom, protiv mene je! Oče sveti, daj da Crkvu koju je osnovao Tvoj Sin volimo

ČITANJA

Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Lk 11,14-23

III. korizmeni tjedan, četvrtak, 7. 3. 2024.,  svagdan

NAPOMENA:

▪ Može se slaviti spomendan sv. Perpetue i Felicite, ali samo kao spomendan u povlašteno vrijeme.

IMENDANI

Hilarije, Julijan, Euzebija, Tacijan

Prvo čitanje

Jr 7,23-28

Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin: »Ovo zapovjedih narodu svomu: Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude. A oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zloga srca svojega; okrenuše mi leđa, a ne lice. Od dana kad oci vaši iziđoše iz zemlje egipatske pa do dana današnjega slao sam vam tolike sluge svoje, proroke, iz dana u dan, neumorno. Ali me oni nisu slušali, uho svoje nisu prignuli, nego otvrdnuše, gori od otaca svojih. Sve im to reci, ali te neće poslušati; zovi ih, neće ti se odazvati. Zato im reci: Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega, i ne prima opomene. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 95,1-2.6-9

Pripjev: Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda!

Dođite, kličimo, Gospodinu!
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu čujete:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

Evanđelje

Lk 11,14-23

Tko nije sa mnom, protiv mene je!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Istjerivaše Isus đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo. A neki od njih rekoše: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on znajući njihove misli, reče: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno, opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«

»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«

»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire rasipa.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire rasipa.«

Možemo li zamisliti da smo dio neke tvrtke, a da nismo njezin aktivni član koji pridonosi njezinu razvitku, njezinoj snazi, njezinu ugledu? Bi li bilo koji sportski klub, pa makar bio i amaterski, dopustio da njegovi članovi budu indiferentni, da svojom pripadnošću i angažmanom ne promiču njegov uspjeh, ugled, svekoliki napredak? Možemo još nabrajati, ali mislim da je sasvim jasno da to ne bi dopustio niti jedan ljudski pokret, jer bi neaktivnošću svojih članova bio oslabljen te bi time davao prostora konkurenciji. Međutim, čini se da si mi, članovi Crkve, dopuštamo da često budemo postrani, da budemo neaktivni, da ne sabiremo. Koliko bismo samo mogli postići kao aktivni molitelji za potrebe Crkve, Pape, biskupa, svećenika? Koliko bismo samo mogli postići da aktivno svjedočimo? Koliko bismo samo mogli učiniti kad bismo aktivno pomagali evangelizaciju? Koliko bismo samo mogli postići kad bismo aktivno i odgovorno koristili i razvijali darove Duha za izgradnju Crkve? Kako bi bilo dobro da pastiri aktivno mole za stado a stado aktivno za pastire… Itd.

Molitva

Oče sveti, daj da Crkvu koju je osnovao Tvoj Sin volimo, daj da nam Crkva bude ona za koju ćemo se žrtvovati, da bude mjesto u kojem ćemo primati i davati, koje ćemo ljubiti i izgrađivati. Molimo te, po Kristu našem Gospodinu. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Creativa Images; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh