Dnevna misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME

MISNA ČITANJA, ponedjeljak 8. travnja: Evo, začet ćeš i roditi sina ...nego si mi uši otvorio...

ČITANJA

Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38

II. vazmeni tjedan, ponedjeljak, 8. 4. 2024., NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO. BLAGOVIJEST, svetkovina

IMENDANI

Teodor, Krescencije, Rastislav

Prvo čitanje

Iz 7,10-14

Djevica će začeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija:
»Čujte, dome Davidov:
Zar vam je malo dodijavati ljudima
pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:
Evo, djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu ime Emanuel,
S nama Bog!«

Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 40,7-11

Pripjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje,
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

Drugo čitanje

Heb 10,4-10

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Zato Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 1,26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetoga evanđelja po Luki

U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»…nego si mi uši otvorio.«

Sa svojom djecom imamo potrebu razgovarati, imamo im potrebu toliko toga reći, skrenuti im pažnju na nešto, usmjeriti ih, reći im da ih volimo, poučiti ih, upozoriti na opasnost itd., ali oni nas često ne čuju, i to nas jako boli. Kako bismo voljeli da barem nekad čuju što im govorimo. Zar nije isto s nama i našim Ocem nebeskim? Što smo sve spremni raditi: postiti, boriti se protiv lažnih učitelja, boriti se za vjeru itd., a možda bi Otac želio da ga malo slušamo, da čujemo što nam želi reći? Na koliko samo mjesta Bog u Pismu govori da ga njegov narod nije čuo, da ga ne sluša? I sam Isus kaže da je odlika njegovih ovaca u tome da slušaju njegov glas. Dokle ćemo ignorirati njegov glas, dokle ćemo ignorirati Njegovu želju da s nama komunicira, da nam osobno govori? Jesmo li sinovi Oca?

Molitva

Gospodine, daj da danas glas ti čujem, da ne budem srca tvrda. Gospodine, daj da prepoznam tvoj glas i da me tvoja riječ krijepi. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Creativa Images; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh