Dnevna misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME

MISNA ČITANJA, četvrtak 29. veljače: Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš Bože moj... oprosti što često mrmljamo protiv tebe da živimo oskudno, a u isto vrijeme često sami ne znamo, nismo sigurni, što si za nas rekao, što si nam ostavio u baštinu.

ČITANJA

Jr 17,5-10; Ps 1,1-4.6; Lk 16,19-31

II. korizmeni tjedan, četvrtak, 29. 2. 2024., svagdan

IMENDANI

Hilarije, Radovan

Prvo čitanje

Jr 17,5-10

Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka; blagoslovljen koji se uzdaje u Gospodina.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovako govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.

Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kada dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine ne prestaje donositi plod.«

Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 1,1-4.6

Pripjev: Blago čovjeku koji se u Gospodina uzda.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje

Lk 16,19-31

Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.«

»Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada, u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ‘Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ Nato će bogataš: ‘Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže mu Abraham: ‘Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ‘O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ‘Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Ovako govori Gospodin…«

Nebrojeni tekstovi u Pismu počinju upravo ovim riječima. Kad je Gospodin htio narodu prenijeti: pouku, opomenu, utjehu, upozorenje, proroštvo itd., tada je govorio prorocima ili bi ih nadahnuo da govore ono što njegov narod treba živjeti, ono što je On sam želio da narod živi. Ali danas se može primijetiti da većina naroda nije sigurna u ono što Bog govori o određenim životnim područjima, koja su prijeko potrebna za dobar vjerski život, za blagoslov koji proizlazi iz poznavanja i vršenja toga što Bog govori. Čovjek se zaprepasti kad vidi koliko je narod nesiguran u svoje vjersko poznavanje onoga što Bog govori. Često nagađamo, često je to znanje površno, nesigurno pa se na njega ne možemo ni osloniti. U Katekizmu Katoličke Crkve br. 131 stoji da je Riječ Božja uporište, oslonac, sigurnost za naš život.

Molitva

Bože moj, hvala ti što si ti već sve pripremio za naš blagoslov. Oprosti što često mrmljamo protiv tebe da živimo oskudno, a u isto vrijeme često sami ne znamo, nismo sigurni, što si za nas rekao, što si nam ostavio u baštinu. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Creativa Images; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh