Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, petak 9. veljače: Gluhima daje čuti, nijemima govoriti Gospodine, oprosti mi trenutke kad sam Tvoje Tijelo primao bez ikakvih emocija, bez ikakve predodžbe o tome što primam

ČITANJA

od dana: 1Kr 11,29-32; 12,19; Ps 81,10-15; Mk 7,31-37

V. tjedan kroz godinu, petak, 9. 2. 2024., sv. Skolastika, djevica; Spomendan

IMENDANI

Skolastika, Apolonija, Sabin, Sabina, Zora, Sunčica

Prvo čitanje

1Kr 11, 29-32; 12, 19

Izrael se odijelio od doma Davidova.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Dogodi se te Jeroboam ode iz Jeruzalema, i na putu ga susretne prorok Ahija iz Šila, ogrnut novim plaštem; bijahu sami njih dvojica u polju. Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada. I reče Jeroboamu:

»Uzmi sebi deset komada, jer ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: Evo ću istrgnuti kraljevstvo iz ruke Salomonove i dat ću tebi deset plemena. On će imati jedno pleme, zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema, grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih.« Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 81, 10-15

Pripjev: Ja sam Gospodin, Bog tvoj, o poslušaj glas moj!

Nek ne bude u tebe drugog boga,
i ne klanjaj se bogu tuđem!
Ja sam Gospodin, Bog tvoj,
koji te izvedoh iz Egipta.

Ali moj narod ne slušaše glasa moga,
Izrael me ne posluša.
Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu:
neka hodi kako mu se hoće!

O, kad bi me narod moj slušao,
kad bi Izrael putovima mojim hodio,
brzo bih pokorio dušmane njegove,
ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove.

Evanđelje

Mk 7,31-37

Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.

Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.

A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Zatim pljune i dotakne se njegova jezika.”

Mi katolici često koristimo relikvije svetaca (kosti ili njihov dio, komad haljine, dio predmeta kojim se je svetac koristio…) kao pomoć za ozdravljenje, oslobođenje, zaštitu, itd. Neki nam to ne odobravaju govoreći da to nije biblijski. Ali primjer proroka Elizeja, možda najpoznatiji, govori nam da je to itekako u redu. Dakle, nekoliko godina nakon što je Elizej umro, u njegov su grob bacili mrtva čovjeka i taj je, čim je dotakao Elizejeve kosti, oživio; tolika je sila Duha bila na kostima prorokovim. Zatim imamo primjer kad su Pavlove rupce slali bolesnima da ozdrave itd.

Ovdje vidimo da Isus svojim tijelom, pljuvačkom, ozdravlja ovoga čovjeka. Isus zasigurno ima najviše sile Duha i od njega možemo najviše primiti. Tijelu Kristovu imamo pristup kroz misu i pričest, ali čini se da samo mali dio nas od toga Tijela zaista živi i ozdravlja. Pavao nam u Poslanici Korinćanima piše neka razabiremo Tijelo, tj. da u posvećenoj hostiji prepoznamo uskrslog Isusa. Drugačije se osjećamo kad, npr. znamo da ćemo vidjeti svoju majku, drugačije kad se idemo naći s prijateljem, drugačije kad ćemo, npr. vidjeti svoje dijete koje nismo dugo vidjeli itd. A što se u nama budi kad idemo primiti Tijelo Kristovo? Upravo o tome uvelike ovisi posljedica same pričesti.

Molitva

Gospodine, oprosti mi trenutke kad sam Tvoje Tijelo primao bez ikakvih emocija, bez ikakve predodžbe o tome što primam. Gospodine, molim te da od sada uključim i svoje osjećaje kako bih duhom razabrao da si to Ti. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić;

Za Book.hr priredila A. P.

Foto: Romolo Tavani; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh