Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, četvrtak 9. veljače I psići ispod stola jedu od mrvica dječjih. Evanđelje po Marku

ČITANJA

od dana: Post 2,18-25; Ps 128,1-5; Mk 7,24-30

V. tjedan kroz godinu, četvrtak, 9. 2. 2023., sveta Skolastika, djevica, spomendan

IMENDANI

Skolastika, Apolonija, Sabin, Sabina, Zora, Sunčica

Prvo čitanje

Post 2,18-25

Ženu dovede čovjeku. I dvoje njih bit će jedno tijelo.

Čitanje Knjige Postanka

Reče Gospodin, Bog:

»Nije dobro da čovjek bude sam!
Načinit ću mu pomoć kao što je on.«

Tada Gospodin, Bog, oblikova od zemlje sve životinje poljske i ptice nebeske, i privede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama nebeskim i životinjama poljskim. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospodin, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Nato čovjek reče:

»Odjednom, evo kosti od mojih kostiju,
mesa od mesa mojega!
Ženom neka se zove,
od čovjeka kad je uzeta!«
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku
da prione uza ženu svoju
i dvoje njih bit će jedno tijelo.
A bijahu oboje goli — čovjek i njegova žena — ali ne osjećahu stida.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 128,1-5

Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se Gospodina boji.
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Evanđelje

Mk 7,24-30

Psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Usta Isus i otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge. A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. A on joj govoraše: »Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će mu: »Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.« Reče joj: »Zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh.« I ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Nije dobro da čovjek bude sam!«

Danas postoje mnoge šale na račun odnosa između muškarca i žene, štoviše stvaraju se suparnički tabori, s jedne strane su muškarci, s druge žene. U današnje vrijeme, kad je brak u krizi, kad je stopa razvoda, možemo reći, dosegla visoku razinu, kad se sve manje ljudi želi vezati sakramentom, kad svatko želi biti neovisan, kad svatko želi slobodu – Bog kao da kroz svoju riječ viče: „Nije dobro da čovjek bude sam“.
Možemo reći da je kriza braka indirektna posljedica lošeg odnosa s Bogom. Bog nikako ne želi da zbog krize braka u njemu trpimo – od muža, žene, djece – nego želi da ljudi u bračnom savezu prime sve one blagoslove koje je za njih pripremio. Kriza braka proizlazi iz krize odnosa s Bogom, jer On nam je u svojoj riječi ostavio naputak kako se treba odnositi prema ženi, kako prema mužu, kako prema djeci. On je sve to objasnio, ali ako ne slušamo njegovu riječ, tada ništa ne može funkcionirati. Ako je kraljevstvo u sebi razdijeljeno, kako može opstati?

Molitva

Gospodine, ti ne želiš da budemo sami, već da u bračnoj zajednici primamo i dajemo ljubav i poštovanje, da brak bude slika Tvoje ljubavi kojom ljubiš Crkvu. Molim te da Tvoju riječ izvršimo. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Romolo Tavani; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh