Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA, ponedjeljak 5. veljače: Koji bi ga se dotakli, ozdravljali bi Gospodine, molim te, daj mi iskreno srce, srce djeteta koje nije zaprljano zemaljskom mudrošću, površnošću, koje nije prijevarno, već je iskreno i otvoreno da može primiti sve tvoje milosti.

ČITANJA

od dana: 1Kr 8,1-7.9-13; Ps 132,6-10: Mk 6,53-56

V. tjedan kroz godinu, ponedjeljak, 5. 2. 2024.,  sv. Agata, djevica i mučenica; spomendan

IMENDANI

Agata, Dobrila, Modest, Jagoda

Prvo čitanje

1Kr 8,1-7.9-13

Donesoše Kovčeg saveza u Svetinju nad svetinjama, i oblak ispuni Dom Gospodnji.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Salomon sazva u Jeruzalem sve starješine Izraelove, sve knezove plemenske i glavare obitelji, da se prenese Kovčeg saveza Gospodnjeg iz grada, Davidova grada, to jest sa Siona. Svi se ljudi Izraelovi sabraše pred kraljem Salomonom na blagdan u mjesecu Etanimu (to je sedmi mjesec). I kad su došle Izraelove starješine, svećenici ponesoše Kovčeg. Prenesoše Kovčeg Gospodnji i Šator sastanka sa svim posvećenim priborom što bješe u Šatoru. Prenosili su ih svećenici i leviti. Kralj Salomon i sva zajednica Izraelova koja se sabrala oko njega žrtvovali su pred Kovčegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu prebrojiti ni procijeniti. Svećenici donesoše Kovčeg saveza Gospodnjeg na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila keruba. Kerubi su, naime, imali raširena krila nad mjestom gdje stajaše Kovčeg, i zaklanjahu odozgor Kovčeg i njegove motke.

U Kovčegu nije bilo ništa osim dviju kamenih ploča koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Gospodin sklopi Savez s Izraelcima pošto iziđoše iz Egipta.

A kad su svećenici izašli iz Svetišta, oblak ispuni Dom Gospodnji, i svećenici ne mogoše od oblaka nastaviti službe: slava Gospodnja ispuni Dom Božji! Tada reče Salomon:

»Gospodine, ti odluči prebivati u tmastu oblaku, a ja ti sagradih uzvišen Dom, da u njemu prebivaš zauvijek.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 132,6-10

Pripjev: Ustani, Gospodine, pođi k svom počivalištu!

Eto, čusmo za nj u Efrati,
nađosmo ga u Poljima jaarskim.
Uđimo u stan njegov,
pred podnožje mu padnimo!

»Ustani, Gospodine, pođi k svom počivalištu,
ti i Kovčeg sile tvoje.
Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost,
pobožnici tvoji nek radosno kliču!
Poradi Davida, sluge svojega,
ne odbij lica pomazanika svoga!«

Evanđelje

Mk 6,53-56

Koji bi ga se dotakli, ozdravljali bi.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pošto Isus i njegovi učenici doploviše na kraj, dođu u Genezaret i pristanu. Kad iziđu iz lađe, ljudi ga odmah prepoznaju pa oblete sav onaj kraj. I počnu donositi na nosilima bolesnike onamo gdje bi čuli da se on nalazi. I kamo bi god ulazio — u sela, u gradove, u zaseoke —po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi.«

Da, koji bi ga se god dotakli, ozdravili bi! Da, svima koji su mu došli s vjerom, dogodilo se nešto dobro. Da, svi koji su mu predali svoj život, živjeli su! Da, svi koji su ga zazvali, spasili su se, jer njegovo je ime: Bog je Ljubav koja spašava!

A mi često činimo, govorimo, djelujemo bez pune svijesti. Tako, primjerice znamo pitati osobe koje sretnemo: „Kako si?“, a da to stvarno ne mislimo, ne želimo saznati, nego nam je to postao nekakav običaj. Pozdravljamo ljude s: „Dobar dan“, a da često uopće nismo svjesni da smo im poželjeli da im bude dobar dan. Sve su nam to postali samo običaji koji su se pretvorili u naviku bez stvarne želje, bez srca da čuje, da želi dobro, da primi. Nažalost, tako često pristupamo i našem Gospodinu, koji poznaje naša srca, naše čežnje, naše nakane pa često ostanemo praznih ruku. Jer smo, kako kaže apostol Jakov, rđavo iskali!

Molitva

Gospodine, molim te, daj mi iskreno srce, srce djeteta koje nije zaprljano zemaljskom mudrošću, površnošću, koje nije prijevarno, već je iskreno i otvoreno da može primiti sve tvoje milosti. Amen. 

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić;

Za Book.hr priredila A. P.

Foto: Romolo Tavani; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh