Dnevna misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME

MISNA ČITANJA, srijeda 20. ožujka: Ako vas Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni Gospodine Bože, hvala ti za anđele, hvala ti za njihovo služenje nama. Oprosti što često ne koristimo tvoje darove na ispravan i odgovarajući način. Oprosti što često ne poznajemo one koji su nam poslani da nam služe. Amen

ČITANJA

Dn 3,14-20.24-25.28; Otpj. pj.: Dn 3,52-56; Iv 8,31-42

V. korizmeni tjedan, srijeda, 20. 3. 2024., svagdan

Prvo čitanje

Dn 3,14-20.24-25.28

Gospodin je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge.

Čitanje Knjige proroka Daniela

U one dane: Kralj Nabukodonozor reče: »Je li istina, Šadrače, Mešače i Abed Nego, da vi ne štujete mojih bogova, i da se ne klanjate zlatnome kipu što ga podigoh? Jeste li voljni, čim začujete zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciti se na tlo i pokloniti se kipu što ga načinih? Ako li mu se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u peć užarenu; i koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje?«

Šadrak, Mešak i Abed Nego odgovoriše kralju Nabukodonozoru: »Ne treba da ti odgovorimo na to. Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju; on će nas i izbaviti. No ako toga i ne učini, znaj, o kralju: mi nećemo služiti tvojemu bogu niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao.«

Na te riječi kralj Nabukodonozor uskipje bijesom, a lice mu se iznakazi na Šadraka, Mešaka i Abed Nega. On naredi da se peć ugrije sedam puta jače no inače, i jakim ljudima iz svoje vojske zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abed Nega i bace u peć punu žarkoga ognja.

Kad je zatim kralj Nabukodonozor čuo kako oni u peći pjevaju, zaprepasti se i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike: »Nismo li bacili ova tri čovjeka svezana u oganj?« Oni odgovoriše: »Jesmo, kralju!« On reče: »Ali ja vidim četiri čovjeka, odriješeni šeću po vatri, i ništa im se zlo ne događa; četvrti je sličan sinu Božjemu.«

Nato viknu: »Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed Negov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega te se ne pokoriše kraljevoj naredbi, već radije predadoše svoje tijelo ognju negoli da štuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Dn 3,52-56

Pripjev: Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!
Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje,
hvaljen i slavljen dovijeka!
Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga,
hvaljen i slavljen dovijeka!
Blagoslovljen ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima,
hvaljen i slavljen dovijeka!
Blagoslovljen budi na svodu nebeskom,
hvaljen i slavljen dovijeka!

Evanđelje

Iv 8,31-42

Ako vas Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Progovori Isus Židovima koji mu povjerovaše: »Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.«

Odgovore mu: »Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to govoriš: ‘Postat ćete slobodni?’« Odgovori im Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Znam: potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete jer moja riječ nema mjesta u vama. Ja govorim što vidjeh kod Oca, a vi činite što čuste od svoga oca.«

Odgovoriše mu: »Naš je otac Abraham.« Kaže im Isus: »Da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili. A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio! Vi činite djela oca svojega.«

Rekoše mu: »Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac — Bog.« Reče im Isus: »Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla.«

Riječ Gospodnja.

Komentar


»Nato viknu: „Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed Negov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge.”«


Nama današnjim vjernicima koji smo postali više racionalni vjernici nego vjernici srca, ovaj izvještaj o čudesnoj intervenciji anđela u užarenoj peći može se više činiti kao neka bajka nego stvarnost. Pokušaj da to racionalno objasnimo neće nam nikako uspjeti, pogotovo kad znamo da ovako snažna vatra može uništiti sve pred sobom. Zato se možemo odlučiti vjerovati Riječi Božjoj i tako izgraditi svoj odnos s istim takvim anđelom koji nam je dân da nam služi. Poslanica Hebrejima kaže da su anđeli službujući duhovi koji se šalju onima koji imaju baštiniti spasenje.
Bog nam je poslao anđele da nam služe, ali mi često ne poznamo one koji su nam poslani. Često nismo zaštićeni jer ne znamo koga imamo na raspolaganju da nam služi, a ne zato što nam Bog nije htio pomoći. U KKC-u od br. 328 do 336 piše sve o anđelima, o svim njihovim čudesnim djelovanjima; ondje su izvađeni svi dijelovi iz Biblije koji govore o njima. Tako ih možemo upoznati i otvorena ih srca prihvatiti kao one koje je poslao Bog na naš blagoslov i spasenje.

Molitva


Gospodine Bože, hvala ti za anđele, hvala ti za njihovo služenje nama. Oprosti što često ne koristimo tvoje darove na ispravan i odgovarajući način. Oprosti što često ne poznajemo one koji su nam poslani da nam služe. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Creativa Images; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh