Dnevna misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME

MISNA ČITANJA, srijeda 21. veljače: Naraštaju se ovom ne će dati znak doli znak Jone proroka

ČITANJA

Jon 3,1-10; Ps 51,3-4.12-13.18-19; Lk 11,29-32

I. korizmeni tjedan, srijeda, 21.02.2024., svagdan ili sv. Petar Damiani, biskup i crkveni naučitelj

IMENDANI

Petar Damjanski, Damir, Natalija, Zaharija

Prvo čitanje

Jon 3,1-10

Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Čitanje Knjige proroka Jone

Riječ Gospodnja dođe Joni: »Ustani — reče mu — idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad božanski velik — tri dana hoda.

Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana, i Niniva će biti razorena.«

Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.

Glas doprije i do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja, skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: »Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrate svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio. Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?«

Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 51,3-4.12-13.18-19

Pripjev: Srce raskajano i ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti.

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Evanđelje

Lk 11,29-32

Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«

»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Ninivljani povjerovaše Bogu.«

Kako bi dobro bilo kad bi negdje, npr. u Bibliji ili u kojoj drugoj Božjoj objavi pisalo: „Hrvati povjerovaše Bogu“. Tada bi ona famozna činjenica: „u Hrvatskoj ima 90 posto kršćana“ bila istinita jer bismo kao Ninivljani činili ono u što vjerujemo. Ovako živimo u laži, u iluziji da smo kršćanska zemlja, dok u isto vrijeme zapravo imamo poganske zakone. Ovako smo predmet ismijavanja, prozivanja, vrijeđanja; tko god poželi, može nas vrijeđati. Na vlasti su nam deklarirani kršćani koji javno govore da su protiv nekih Božjih zakona, što provode i u djelo i na to nitko ne reagira – oni su i dalje u prvim klupama i primaju pohvale za svoj „doprinos vjeri“. Možemo reći da u Hrvatskoj, od najmanjeg do najvećeg čovjeka, ima malo Isusovih učenika, malo onih koji mu vjeruju i koji žele da ovom zemljom vlada Bog i njegovi zakoni.

Molitva

Gospodine, Jošua je zatražio od Izraelaca da se opredijele kome će služiti – Jahvi ili drugim bogovima. Molim te, pošalji tako i nama Jošue naših dana koji će biti odani tebi i suočiti nas s istinom o tome kome služimo i zatražiti od nas da se opredijelimo. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Creativa Images; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh