Intervju

RAZGOVOR UOČI GOSTOVANJA U HRVATSKOJ

Charity Virkler Kayembe: Biblijske su osobe uvijek čule Božji glas. I mi bismo trebali isto činiti i danas

Charity Virkler Kayembe: Biblijske su osobe uvijek čule Božji glas. I mi bismo trebali isto činiti i danas

Foto: Charity Virkler Cayembe

 

Uskoro iz tiska izlaze dvije zanimljive knjige: „Kako čuti Božji glas: 4 ključa“ autorâ Marka i Patti Virkler, te „Svakodnevni anđeli“ autorâ Charity Virkler Kayembe i Joe Brocka. Tim povodom, Charity Virkler Kayembe posjetit će Hrvatsku i govoriti o temama koje su u Bibliji povezane, a tiču se osobnog odnosa s Bogom. Charity će objasniti kako čuti Boga kroz snove i u molitvi, a govorit će i o uključivanju anđela, Božjih službujućih duhova, u vlastiti život, kako bi svi sudionici mogli formirati jasan kršćanski stav o njima. Cilj je predavanja osposobljavanje vjernika za nadnaravni život, prema Božjoj zamisli i poticaju Duha Svetoga.

Predavanja i radionice „Nevidljivi svijet anđela – neka mistično postane praktično“ održat će se u Zagrebu od utorka (7. svibnja) do četvrtka (9. svibnja) u Almeria centru (Ulica grada Vukovara 284), te u Puli od petka (10. svibnja) do nedjelje (12. svibnja) u K. C. Hosana (Krležina 39). Ovu smo prigodu iskoristili za razgovor s autoricom. Razgovor možete pročitati u nastavku.

 

Što nam možete reći o četiri ključa koji nam pomažu da čujemo Božji glas? Zašto su oni važni?

Charity: Četiri ključa za slušanje Božjega glasa jesu tišina, vizija, spontanost i pisanje dvosmjernog dnevnika. To jest, čuti Božji glas jednostavno je kao smirivanje samoga sebe, traženje vizije, spontanost i pisanje. Ti su ključevi važni jer su pomogli milijunima ljudi u cijelome svijetu naučiti kako čuti Božji glas na vrlo jednostavan način. I djeca mogu čuti Božji glas!

 

„Većina ljudi želi čuti Božji glas, ali ne znaju koji su koraci potrebni za to“

 

Ne bi li trebalo biti normalno za kršćanina da čuje Boga? Zašto su nam potrebni ovi „ključevi“?

Charity: Da, trebalo bi biti tako! Ali obično nije. Većina ljudi želi čuti Božji glas, ali ne znaju koji su koraci potrebni za to. Ti ključevi vjernicima objašnjavaju kako nasljedovati primjer biblijskih velikana. Biblijske su osobe uvijek čule Božji glas i primale njegove poruke. I mi bismo trebali isto činiti i danas, u našem odnosu s Bogom. Ako sam u braku ali nikada ne razgovaram sa svojim suprugom, nikada ga ne vidim i ne slušam, kakav je moj brak? Mi imamo nebeskoga supružnika, našega Zaručnika (Isusa) i nebeskoga Oca (Boga) koji žele s nama razgovarati i graditi odnos zajedništva. Isus je rekao: „Ovce moje slušaju moj glas“ (Iv 10,27). Dakle, ako sam kršćanin (jedna od Božjih ovaca), trebao bih čuti njegov glas. To ne garantiramo mi, već Bog!

Foto: Charity Virkler Kayembe

 

Kako je vaš otac Mark Virkler otkrio četiri ključa?

Charity: Tata je proveo godinu dana tražeći način kako čuti Božji glas. Svaka knjiga koju je pročitao govorila je o molitvi, svaka konferencija na koju je otišao i svaka propovijed koju je pripremio bila je o tome kako čuti Boga. Jednog dana, Bog ga je probudio i rekao mu da je došlo vrijeme kada će ga poučiti kako čuti njegov glas. Tada mu je objasnio četiri ključa prema odlomku iz Habakuka. Ključeve je lako uočiti u Hab 2,1-2, a koristili su ih mnogi ljudi u Svetom pismu.

Kako ste vi krenuli na duhovno putovanje u vizije, snove i slušanje Božjega glasa?

Charity: Tata me je uveo u slušanje Božjega glasa, doživljavanje vizija i tumačenje snova kada sam bila djevojčica. Kada sam imala osam godina, tata je proučavao snove i vizije u Bibliji, te način na koji Bog kroz njih govori. Znajući da se Bog ne mijenja, tata je shvatio da se može i nama objaviti kroz snove, baš kao i u biblijskim vremenima. Naposljetku, Biblija je napisana da bi se živjela! Tako je cijela naša obitelj počela svakog jutra za doručkom dijeliti svoje snove i to se je nastavilo tijekom moga odrastanja. Otkrili smo kako primiti Božji savjet, ohrabrenje i zaštitu kroz noćna viđenja. Zahvaljujući desetljećima primjene tih principa, sada znamo da su snovi jedan od omiljenih nebeskih načina komunikacije, te smo naučili živjeti po Božjim porukama koje dobivamo tijekom sna, djelovati po otkrivenju i ostvariti svoje snove.

 

„Snovi su način na koji se Bog uvijek može povezati s nama“

 

U Bibliji nalazimo mnoge primjere ljudi koji su razgovarali s Bogom. Što je sa snovima i susretima s anđelima? Što nam Biblija govori o tome?

Charity: U Knjizi brojeva (12,6) Bog je obećao da će nam govoriti kroz snove i otkriti nam se u vizijama. Biblija kaže da Bog uvijek govori, ali da čovjek to ne primjećuje. Stoga mu govori u snu, otvara mu uši i pečati pouku, da bi ga odvratio od njegovih nauma (Job 33,14-18,29,30). Pjesma nad pjesmama (5,2) kaže nam da noću naše srce bdije i razgovara s našim Ljubljenim! Zato su snovi način na koji se Bog uvijek može povezati s nama. Nismo uvijek svjesni činjenice da se mnogo važnih biblijskih događaja odvijalo u snovima, dok su ljudi spavali. Na primjer, Salomon je u snu primio dar mudrosti (1 Kr 3,5-15), Abraham Božji zavjet (Post 15,12-18), a Jakov unosnu poslovnu strategiju (Post 31,10-12). Znamo i da su Josip i Daniel bili poznati po daru tumačenja snova te su zbog svoje sposobnosti razumijevanja nebeskih poruka u snovima bili unaprijeđeni na više političke položaje.

A kako ne bismo zaključili da je Bog govorio kroz snove samo u Starom zavjetu, dovoljno je pogledati Evanđelje po Mateju. Već u prva dva poglavlja nalazimo pet (!) snova u kojima Bog savjetuje i daje upute ljudima. Uistinu, „bit će u posljednje dane, govori Bog, … mladići će vaši gledati viđenja, i starci vaši sanjati sne“ (Dj 2,17). Kada zbrojimo sve retke koji govore o snovima i vizijama, njihovu tumačenju i djelima koja su potaknuli, dolazimo do zaključka da je riječ o trećini Biblije, što je jednako opsegu Novoga zavjeta! Zato su nam oni veoma važni. Što se tiče anđela, oni se spominju 365 puta u Bibliji, a u našoj knjizi „Svakodnevni anđeli“ Joe Brock i ja naveli smo sve te retke.

Kako možemo potaknuti komunikaciju s Bogom putem snova i kako možemo znati da san dolazi od Boga?

Charity: Ako smo nanovo rođeni kršćani i nismo u stalnome grijehu, vjerujem da velika većina snova dolazi od Boga. Ja svaki svoj san razmatram kao da dolazi od Boga, osim ako mi On ne kaže drugačije. Svaki san koji je zabilježen u Bibliji bio je od Gospodina. On nikada nije rekao: „To je samo san, nije važan.“ Ne, On se je tako susretao s ljudima te ih je savjetovao, blagoslivljao i udjeljivao mudrost. Čak i kroz „lude“ snove! Uzmimo Gideona za primjer – kruh uništava neprijatelje? Ili Josipa – zvijezde mu se klanjaju? Rekla bih da su to bili ludi snovi! No, iako nisu govorili doslovno već jezikom simbola i slika, u snovima je bila skrivena Božja poruka. Kada su dekodirali simbole i preveli slike, Božja im je poruka postala jasna. Primili su objavu Božjega srca i otkrivenje, iako su snovi bili čudni i naizgled šašavi. Bog uvijek govori, pitanje je slušamo li ga.

Iako je znanost potvrdila da svi sanjamo svake noći, često se ne sjećamo svojih snova. Nekoliko je načina kako riješiti taj problem. Na primjer, možemo se potruditi da noću dovoljno spavamo. Istraživanja su pokazala da osam sati sna nije samo potrebno za naše zdravlje, već i za sanjanje. Još jedan lagan, a ipak iznenađujuće djelotvoran način jest da pokraj kreveta držimo bilježnicu i olovku kako bismo snove zapisali čim se probudimo. Taj jednostavni čin pokazatelj je vašega očekivanja da će vas Bog susresti u snovima i dati znak vašem srcu da vas probudi čim prestanete sanjati kako biste mogli zapisati san i kasnije ga protumačiti. Nadalje, ako ste odbacivali i podcjenjivali snove, trebali biste se pokajati. To jednostavno znači da ste promijenili mišljenje i počeli razmišljati na Božji način te živjeti prema Kristovoj perspektivi i umu. Kajemo se što ga nismo slušali i počinjemo pridavati važnost snovima i noćnim viđenjima. Također je dobro moliti prije odlaska na počinak i tražiti da nam Bog udijeli otkrivenje (v. Jak 4,2). Na koncu, sve ovo treba činiti u vjeri, jer znamo da će nam biti prema našoj vjeri (Mt 9,29). Želimo zaspati u očekivanju i vjeri da ćemo se susresti s Isusom i kroz san primiti njegovo znanje i nebeske poruke. On je isti jučer, danas i zauvijek, zato Bog i danas za nas čini ono što je u Pismu činio kroz snove!

 

„Boga ne plaše naši odnosi ili prijateljstva“

 

Kojim jezikom Bog govori u snovima?

Charity: Bog u snovima koristi simbolički jezik slika. Dječje su knjige ispunjene slikama jer su one najjednostavniji, univerzalni jezik. A budući da se radi o jeziku, on se može naučiti! Možemo vježbati i dobro naučiti slikovni jezik kojim Bog govori noću, u snovima. Kako bismo naučili taj jezik, tri su ključna pitanja koja postavljamo o svakom snu: kakvo je njegovo okruženje? Koja je glavna radnja? I koji osjećaj u njemu prevladava? Oblikovala sam posebnu metodu koju koristim u tumačenju snova a preporučam ju i vama. Od velike je koristi pri određivanju ključnih elemenata i njihova odvajanja od manje važnih detalja. Jednom kada ustanovite bit sna, lakše je shvatiti njegovo značenje i protumačiti ga. Opširnije ću o ovome govoriti tijekom moga posjeta Hrvatskoj.

Danas o susretima s anđelima uglavnom govore sljedbenici New Agea. Nije li za kršćanina opasno baviti se tom temom? Može li se nehotice upasti u idolopoklonstvo i štovanje anđela?

Charity: Drago mi je da ste to pitali. U cijeloj Bibliji samo tri retka o govore negativno o anđelima; jedan od njih nalazi se u Kol 2, 16-19. On govori o osobama koje se ne drže čvrsto glave, tj. Krista, već štuju anđele i bezrazložno se napuhuju svojom tjelesnom pameti. Kratko rečeno, riječ je o nevjernicima koji namjerno štuju anđele. Mi poučavamo da pri ulasku u nadnaravno područje, koje uključuje susrete s anđelima, postoje ograde koje nas čuvaju. Najvažnija je ta da nas je Isus spasio i da u nadnaravno ulazimo kroz njegovu Krv koja nas čisti i čuva, te se na nas ne primjenjuju gnostička učenja. Kako bismo bili jasni, evo što mi poučavamo o ulasku u nadnaravno:

 • Ulazimo kroz Isusa. On je Put, Istina i Život (Iv 14,6). On je vrata i kroz njegovu Krv sigurno ulazimo u duhovno područje (Iv 10,9).
 • Moramo vjerovati da je Biblija nepogrešiva Božja Riječ, te stoga sva naša duhovna iskustva moraju biti u skladu s biblijskim principima.
 • Svoju ljubav prema Bogu iskazujemo čitanjem i poznavanjem njegove Riječi.
 • Podložni smo Bogu jer smo poslušni njegovoj Riječi, naš život pokazuje da je on gospodar u svakome području života (ne samo vjerovanje, ne samo čitanje, već ŽIVLJENJE i dopuštanje da živa Riječ preoblikuje naše živote).
 • Uvijek smo podložni mnoštvu savjetnika, dijelimo svoje duhovne doživljaje s drugima da bi nam ih potvrdili ili nas ispravili, jer je u njima mudrost i sigurnost (v. Izr 11,14; 2 Kor 13,1).

Ako u duhovno područje uđemo koristeći ove principe, možemo to učiniti s pouzdanjem i bez straha. Iako se neki kršćani boje da će biti prevareni te da će, ne znajući, štovati pala anđela, u Pismu NE POSTOJI takav primjer. Biblijski govoreći, takva bojazan nije opravdana.

Foto: Predavanje u Zagrebu (studeni 2017. godine)/ Momir Blažek

 

Zašto bismo razgovarali s anđelima ako imamo Isusa s kojim možemo komunicirati?

Charity: A zašto bih razgovarala s vama ili sa svojim bratom ili suprugom, ako imam Isusa s kojim mogu komunicirati (smijeh)? Boga ne plaše naši odnosi ili prijateljstva. ON je taj koji je stvorio odnose i postavio nas u njih. A što se primanja anđeoske pomoći tiče te odnosa s tim službujućim duhovima koje nam je on dodijelio, Gospodin je rekao: „Vi častite darivatelja kada poštujete njegov dar!“ Svoju ljubav i poštovanje prema Bogu iskazujemo cijeneći njegove anđele; kada ne previđamo, zanemarujemo ili ignoriramo blagoslove koje nam On šalje. Isus voli anđele, oni su bili dio njegova života, još prije nastanka svijeta. Ako volimo Isusa, voljet ćemo i njegove anđele.

Kakvi su anđeli? Zašto ih svi ne vidimo?

Charity: U Poslanici Hebrejima (1,14) piše da su anđeli službujući duhovi. Anđeli su duhovna bića koja prebivaju u duhovnome području, stoga ih ne možemo vidjeti svojim tjelesnim očima. Razlog što češće ne vidimo anđele dvojne je naravi. Prvo, ne znamo što tražimo i drugo, ne znamo gdje gledati. Mi nudimo odgovore i rješenja za oba problema.

Što anđeli mogu, a što ne mogu učiniti?

Charity: Anđeli su stvorena bića, poput nas. Iako oni nisu Bog, niti će to ikada biti, oni su sveti i bezgrešni. Nisu svemoćni poput Boga, ali znaju da će im on dati snagu koja im je potrebna da bi izvršili njegove zadatke. Isto tako, nisu sveznajući poput Boga, ali znaju da će im on dati znanje koje im je potrebno da uspješno izvrše njegove poslove. Oni savršeno vjeruju Ocu, podlažu mu se spremno i bez oklijevanja. Beskompromisno su mu poslušni i potpuno predani njegovoj volji. Ono što se meni najviše sviđa to je što žive da bi štovali Boga. Razumiju da je njihov najvažniji posao, važniji od bilo kojeg drugog posla u njegovu kraljevstvu, služiti Bogu. Oni ne rade za njega, već mu služe. Družeći se s njima, mogu vidjeti vjeru i svetost na djelu. Hodajući s mudrima, postajemo mudri!

 

O autorici:

Dr. sc. Charity Virkler Kayembe doktorirala je biblijske znanosti na Sveučilištu „Christian Leadership“. Angažirana je u zajednici „Služenje u zajedništvu s Bogom“, u kojoj zajedno sa svojim roditeljima djeluje više od dvadeset godina. Njezin je životni poziv povezivanje neba i zemlje praktičnom duhovnošću u svakodnevnom životu vjernika. Svojim je mnogobrojnim aktivnostima dosegnula svaki kutak Zemlje; posjetila je više od šezdeset zemalja na svim kontinentima. Živi sa svojim suprugom u državi New York.

Razgovarala Mirjana Vojinović; Book.hr

Raspored predavanja

Zagreb (7. – 9. svibnja)

Mjesto održavanja: Almeria centar, Zagreb (Ul. grada Vukovara 284)

Program:

 • Utorak, od 19 do 21 sati – Čuti Boga u snovima (predavanje)
 • Srijeda, od 11 do 13 sati – Čuti Boga u snovima (radionica, pitanja i odgovori)
 • Srijeda, od 19 do 21 sat – Kako čuti Božji glas: 4 ključa (predavanje)
 • Četvrtak, od 11 do 13 sati – Kako čuti Božji glas: 4 ključa (radionica, pitanja i odgovori)
 • Četvrtak, od 19 do 21 sat – Svakodnevni anđeli (predavanje)

 

Pula (10. – 12. svibnja)

Mjesto održavanja: Kršćanski centar Hosana (Krležina 39)

Program:

 • Petak, od 19 do 21 sat – Kako čuti Božji glas: 4 ključa (predavanje)
 • Subota, od 11 do 13 sati – Kako čuti Božji glas: 4 ključa (predavanje, pitanja i odgovori)
 • Subota, od 19 do 21 sat – Svakodnevni anđeli (1. predavanje)
 • Nedjelja, od 10 do 13 sati – Svakodnevni anđeli (2. predavanje tijekom službe)
 • Nedjelja, od 19 do 21 sat – Svakodnevni anđeli (3. predavanje, pitanja i odgovori)

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh