Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Život i tjelesno zdravlje dragocjeni su Božji darovi

Život i tjelesno zdravlje dragocjeni su Božji darovi. Treba ih razumno njegovati, obazirući se na potrebe drugih i na opće dobro. Skrb za zdravlje građana zahtijeva društvenu potporu kako bi se ostvarili uvjeti življenja koji omogućuju rast i postizanje zrelosti: hrana i odjeća, stanovanje, zdravstvena skrb, osnovno obrazovanje, rad, društveno osiguranje.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2288

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh