Duhovnost

PATER MARKO GLOGOVIĆ // Zazivi zadovoljštine umirućem srcu Isusovom

Zazivi zadovoljštine umirućem srcu Isusovom

UMIRUĆE SRCE ISUSOVO, usrdno Te molimo,
SMILUJ NAM SE GREŠNICIMA!


Srce, koje je toliko ljubilo svijet, SMILUJ NAM SE GREŠNICIMA!
Srce Spasitelja, koji je „došao služiti, a ne biti služen“,
Srce Otkupitelja, koji je predao samoga sebe, da bismo
„imali život u  punini“,
Srce Dobroga Pastira, otvoreno na križu Golgote, kao vrelo iz
kojega teku  „rijeke žive vode“,
Srce, oblikovano pod Prečiste Srcem Majke Marije,
Srce, ispunjeno ognjem ljubavi Duha Svetoga,
Srce, koje si u Nazaretu „u punini vremena“ počelo kucati,
Srce, koje si vapilo Ocu u žarkoj molitvi,
Srce, Žrtvo sveta, Žrtvo savršena, Žrtvo jedinstvena, Žrtvo novoga Saveza,
Srce, sama Biti Jaganjca Božjega,
Srce, gorko iznevjereno od vlastitog naroda,
Srce, odbačeno i pogrđeno bogohulnim uzvicima,
Srce, ranjeno grijesima učenika i vjernika,
Srce, snažno ožalošćeno zbog odbacivanja Riječi Božje,
Srce, probodeno bolima zbog Majke pod križem,
Srce, samilosno prema cijelom čovječanstvu,
Srce, Izvore milosrđa, predano u ruke zločinaca,
Srce, Utjelovljenje najčišće Ljubavi,
Srce, povrijeđeno psovkama i proklinjanjem,
Srce, ispunjeno blagoslovom i silom, za one koji trpe ljubeći,
Srce, u Getsemaniju osamljeno i „do smrti žalosno“,
Srce, opterećeno nerazumijevanjem i mlakošću najbližih,
Srce, koje si na se uzelo sve napore i sve patnje svijeta,
Srce, koje si nosilo sve grijehe i opačine ljudi,
Srce, u strašnoj agoniji vapijuće „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“,
Srce, koje si na križ ponijelo sve padove i slabosti čovjeka,
Srce, koje plačeš sa svima koji plaču,
Srce, koje si ljubilo do kraja, do posljednje kaplje Presvete Krvi,
Srce, koje si opraštalo do kraja, do zadnjeg uzdaha,
Srce, ujedinjeno na mučilištu Kalvarije sa Srcem svoje Majke supatnice,
Srce, koje si prestalo kucati „o devetoj uri“,
Srce, kopljem probodeno nakon smrti Sina Božjega,
Srce, iz kojega je potekla Krv i Voda, za ozdravljenje i spasenje svijeta,
Srce, koje si porazilo zloga i njegovu mržnju,

 

  • Trenutak šutnje i sabranosti, sjedinjenja sa

Presvetim Srcem Gospodina na križu

O Krvi i Vodo, potekle iz Božanskog Srca Isusova, za život u slobodi djece Božje, za čistoću srca i iscjeljenje duha, duše i tijela; operite nas, spasite nas, zaštitite nas! Oče nebeski, prinosimo Ti Krv i Vodu, izvore milosti i milosrđa, potekle iz Srca Tvoga Sina, raspetog na Križu, za obraćenje svijeta, za duše u čistilištu i umiruće, za mir Crkvi Tvojoj i kao zadovoljštinu za tolike grijehe protiv ljubavi Tvoje. Amen.

O Srce Isusovo, Ljubavi Boga živoga!

– Ti si sve moje!
– Ti si Život i Mir!
– Ti si najveće Dobro!
– Ti si odgovor na moje rane!
– Ti si Svjetlo u mojim tamama!
– Budi moje spasenje!

Oče naš…

Đavle, stoj! Ovdje je Srce Isusovo!

Amen.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh