Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

XXXIV. tjedan kroz godinu, četvrtak 25. studenoga

ČITANJA:

Dn 6,12-28; Otpj. pj.: Dn 3,68-74; Lk 21,20-28

Prvo čitanje

Dn 6, 12-28

Bog je poslao Anđela i zatvorio ralje lavovima.

Čitanje Knjige proroka Daniela

U one dane: Ljudi nahrupiše i nađoše Daniela gdje moli i zaziva svoga Boga. Tada odoše i pred kraljem se pozvaše na kraljevsku zabranu: »Zar ti nisi potpisao zabranu prema kojoj će svaki onaj koji bi u vremenu od trideset dana upravio molbu na nekoga boga ili čovjeka, osim na tebe, o kralju, biti bačen u lavsku jamu?«

Kralj odgovori: »Tako je odlučeno po nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu.« Tada rekoše kralju: »Daniel, onaj od izgnanika judejskih, ne mari za tebe, o kralju, ni za tvoju zabranu koju si potpisao: tri puta na dan obavlja svoju molitvu.«

Čuvši te riječi kralj se vrlo ražalosti i odluči spasiti Daniela. Sve do sunčeva zalaza nastojaše da ga spasi. Ali oni ljudi navališe na kralja govoreći: »Znaj, o kralju, da prema medijsko-perzijskom zakonu nijedna kraljevska zabrana ili odluka ne može biti opozvana!«

Tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj reče Danielu: »Bog tvoj, kome tako postojano služiš, neka te izbavi.« Donesoše kamen i staviše ga jami na otvor. Kralj ga zapečati prstenom svojim i prstenom svojih velikaša, da se ništa ne mijenja za Daniela.

Kralj se vrati u svoj dvor i provede noć ne okusivši jela i ne dopustivši da mu dovedu suložnice. Nije mogao usnuti. Kralj ustade u ranu zoru, kad se danilo, i pođe brzo k lavskoj jami. Kad se primače blizu, viknu žalosnim glasom Danielu: »Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog, kome postojano služiš, mogao izbaviti od lavova?« Daniel odgovori: »O kralju, živ bio dovijeka! Moj je Bog poslao svog Anđela; zatvorio je ralje lavovima, te mi ne naudiše, jer sam nedužan pred njim. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice.« Kralj se vrlo obradova i naredi da Daniela izvade iz jame. Izvadiše Daniela iz jame neozlijeđena, jer se bijaše uzdao u svoga Boga. Kralj zapovijedi da dovedu one ljude koji bijahu optužili Daniela, i da ih bace u lavsku jamu, njih, njihove žene i njihovu djecu: i prije nego dodirnuše tlo, lavovi ih zgrabiše i smrviše im kosti.

Nato kralj Darije napisa svim plemenima, narodima i jezicima što stanuju po svoj zemlji: »Obilovali mirom! Evo naredbe koju donosim: u svemu mojem kraljevstvu neka se ljudi boje i neka dršću pred Bogom Danielovim:

On je Bog živi, on ostaje dovijeka!
Njegovo kraljevstvo neće propasti,
njegovoj vlasti nema kraja!
On izbavlja i spašava, čini znake i čudesa
na nebesima i na zemlji!
On je spasio Daniela iz šapa lavljih!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Dn 3, 68-74

Pripjev: Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda:

Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda:

Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda:

Noći i dani, blagoslivljajte Gospoda:

Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda:

Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda:

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda:

neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!

Evanđelje

Lk 21, 20-28

Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem,
tada znajte:
približilo se njegovo opustošenje.
Koji se tada zateknu u Judeji,
neka bježe u gore;
a koji u Gradu,
neka ga napuste;
koji pak po poljima,
neka se u nj ne vraćaju
jer to su dani odmazde,
da se ispuni sve što je pisano.«
»Jao trudnicama i dojiljama u one dane
jer bit će jad velik na zemlji
i gnjev nad ovim narodom.
Padat će od oštrice mača,
odvodit će ih kao roblje po svim narodima.
I Jeruzalem će gaziti pogani
sve dok se ne navrše vremena pogana.«
»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama,
a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda
zbog huke mora i valovlja.
Izdisat će ljudi
od straha i iščekivanja onoga
što prijeti svijetu.
Doista, sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati
Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku
s velikom moći i slavom.
Kad se sve to stane zbivati,
uspravite se i podignite glave
jer se približuje vaše otkupljenje.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»On je Bog živi, on ostaje dovijeka!
Njegovo kraljevstvo neće propasti,
njegovoj vlasti nema kraja!
On izbavlja i spašava, čini znake i čudesa
na nebesima i na zemlji!
On je spasio Daniela iz šapa lavljih!«

Kako je kralj Darije povjerovao u Boga? Tako što se u Njega – u Boga koji ima moć, koji spašava, koji čini znakove i čudesa – osvjedočio na primjeru Danijelova života. Tko bi drugi (i na koji način) kralju, koji ima takav položaj u društvu mogao posvjedočiti nego onaj tko mu pokazuje da uz svu njegovu zemaljsku moć, uz sve što posjeduje, uz sve što je do sada vidio, iskusio, čuo i doživio – ima netko veći?

Nedavno sam na Misi čuo riječi iz evanđelja koje govore o tome da je Isus liječio posvuda. Tako je Isus ostavljao tragove Boga, koji čini znakove, čudesa, znamenja… Kad danas gledamo nas vjernike koji želimo prenijeti vjeru, koji želimo doći do ljudi, vidimo da se još uvijek nismo složili oko toga treba li liječiti bolesne molitvom ili ne. I slično… Na sve si moguće načine otežavamo, umjesto da budemo što jednostavniji i da pokažemo znakove Boga, koji živi među nama.

Molitva

Oče sveti, ti si Bog znamenja i čudesa, Bog koji voli ljubiti na konkretan način. Gospodine, daj nam da slijedimo tvoga Sina, proroke, apostole, svece, ljude vjere. Daj nam hrabrosti da se niz nastavi. Amen.

Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh