Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Dnevna misna čitanja, utorak 5. srpnja

ČITANJA:

Dj 13,46-49; Ps 117,1-2; Lk 10,1-9

Prvo čitanje

Dj 13, 46-49

Obraćamo se evo poganima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Pavao i Barnaba rekoše Židovima: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnim života vječnoga, obraćamo se evo poganima.
Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin:
Postavih te za svjetlost poganima,
da budeš na spasenje do nakraj zemlje.«
Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju , te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 117, 1-2

Pripjev: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!
Silna je prema nama ljubav njegova
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Evanđelje

Lk 10, 1-9

Žetva je velika, ali radnika malo.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«

»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje.’«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnim života vječnoga, obraćamo se evo poganima.«

Neki koji vjeruju u Isusa, u svog Spasitelja, često izjavljuju da ljudi neće Boga, da nisu zainteresirani. Sigurno je da ima onih koji ga ne žele, kojima On ne treba, ali to nije razlog da odustanemo od onih koji ga žele, kojima jest potreban, odnosno, možda je bolje reći, kojima je On prijeko potreban. Još ima onih koji nisu u Očevoj kući, a tamo im je mjesto.
Pavao nije odustao kad je naišao na prvu prepreku, nije se obeshrabrio kad kod ovih Židova nije uspio. Isus je vrlo jasan kad kaže da je žetva velika, to jest da postoje oni koji su zainteresirani za Boga, za spasenje. Zato nema predaje, nema obeshrabrenja, nema odustajanja.
Od svih motiva koji nas vode prema evangelizaciji možda je najvažniji taj da damo samo ono što smo od Boga primili, da drugima vječnost bude dar kao i nama, jer to je smisao evangelizacije.

Molitva

Oče sveti, daj, molim te, da sve svoje snage usmjerim prema dovođenju Spasitelju onima koji ga trebaju, jer vječnost nije prolazna. Amen.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh