Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

XI. tjedan kroz godinu, četvrtak 20. lipnja PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA.

ČITANJA:

Post 14,18-20; Ps 110,1-4; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17

Prvo čitanje

Post 14, 18-20

Iznese kruh i vino.

Čitanje Knjige Postanka

U ono vrijeme:

Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 110, 1-4

Pripjev: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!
Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.«
Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!«

Drugo čitanje

1 Kor 11,23-26

Kad god jedete i pijete, smrt Gospodnju navješćujete.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 9, 11b-17

Svi su jeli i nasitili se.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja.

Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca.

Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo.

Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.

Riječ Gospodnja

Komentar

»Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: „Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.“ Tako i čašu po večeri govoreći: „Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi.“«

Može li čovjek napraviti što veće u svojem životu od toga da u Svetoj Misi sudjeluje dostojno i blaguje Tijelo Božjega Sina i njegovu Krv razabirući što prima? Ne postoji, nema pod nebom većega. A kako se mi za to pripremamo? Koliko smo puta zahvalili Bogu za tu milost? Mogu posvjedočiti da sam iskusio živu prisutnost Krista pod prilikama kruha i vina stotinama puta, doživio sam nevjerojatne stvari. Mislim da se svi, od predvoditelja Mise do nas koji sudjelujemo, za Misu pripremamo premalo, mizerno; da više držimo do nečega što mi radimo nego do onoga što Bog čini pod Misom. Mi se katolici Misom toliko hvalimo, a tako je malo poznajemo, tako je malo svjedočimo, od predslavitelja do sudionika. Nekako se čini da smo svi zajedno pomalo zakazali. Bog nam može po Misi udijeliti toliko toga, samo kad bismo sudjelovali s malo više pažnje, sabranosti, kad bismo se za Misu oraspoložili.

Molitva

Gospodine, oprosti mi svaki put kad sam na gozbu tvoje Ljubavi dolazio neoraspoložen, nepripremljen, bez vjere. Molim te, pomozi mi da se zanesem tvojim otajstvom Ljubavi. Amen.

Najčitanije

Na vrh