Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Vjerujem da razumijem, i razumijem da bolje vjerujem

“Vjera traži razumijevanje”: tko stvarno vjeruje, traži da bolje upozna onoga u koga vjeruje i da bolje shvati ono što je on objavio. A prodornija će spoznaja opet izazvati veću vjeru, sve žarču ljubavlju. Milost vjere otvara “oči srca” (Ef 1,18) za živo shvaćanje sadržaja Objave, to znači cjeline Božjega nauma i otajstava vjere, unutarnje povezanosti koja te tajne povezuje međusobno i s Kristom, središtem objavljenog Misterija. No, “da bismo objavu sve dublje pronicali, isti Duh Sveti vjeru sveudilj usavršuje svojim darovima”. Tako, po riječi sv. Augustina: “Vjerujem da razumijem, i razumijem da bolje vjerujem”.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 158

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Klub prijatelja
Na vrh