Osobni razvoj

DON ANTUN NIŽETIĆ

VIDEO Kako umanjiti patnju Patimo temeljeno zbog tri stvari: što nemamo dovoljno materijalnih dobara, ili zbog otimanja tih dobara, kada ih imamo; što nemamo dovoljno ljubavi sa strane naših bližnjih, ili zbog gubitka te ljubavi kao smo je imali, i treće što nemamo dovoljno sami sebe ili što gubimo sebe

VIDEO Kako umanjiti patnju

Foto: Pixabay

 

Ne može nas prestati zanimati kako umanjiti patnju, tjeskobu, bol, nelagodu, i sve slično tome dok smo na ovom svijetu. Mi kršćani vjerujemo u buduću sreću, život budućega vijeka, kako ispovijedamo u Vjerovanju, i znamo da će tamo nestati svake suze, jauka i boli, knjiga Otkrivenja, ali naša narav to i sada želi doživjeti, makar jednim dijelom.

Tri razloga patnje

A patimo temeljeno zbog tri stvari: što nemamo dovoljno materijalnih dobara, ili zbog otimanja tih dobara, kada ih imamo; što nemamo dovoljno ljubavi sa strane naših bližnjih, ili zbog gubitka te ljubavi kao smo je imali, i treće što nemamo dovoljno sami sebe ili što gubimo sebe. Ovo izgleda poprilično komplicirano, pa pokušajmo pojednostaviti.

Želim imati ljude, pa kad ih nemam – patim. Želim imati sebe, pa kad se nemam – patim

Želim imati stvari, ako ih nemam – patim. Želim imati ljude, pa kad ih nemam – patim. Želim imati sebe, pa kad se nemam – patim.
Kako umanjiti patnju? Odricanjem! Odricanjem od posjedovanja stvari, osoba i samoga sebe.

Među monasima to se zove: polaganje zavjeta – siromaštva, djevičanstva i poslušnosti. Dragovoljno odricanje od posjedovanja stvari, osoba i sebe!
Monasi i redovnici to mogu uraditi i doslovno, a oni koji su „obični“, obiteljski, radni, svjetovni, potrebno je da učine duhovno, nevidljivo-vidljivo, svakodnevno, u srcu i duši, da nitko ne vidi, pred Bogom i sobom!

Dragovoljno odricanje! Radi Boga! Radi Krista! Radi kraljevstva Božjega! A i radi sebe. Radi svoje duše! Radi mira! Radi manje patnje i veće radosti!
Živjeti siromaštvo! Siromah sam, kako god okrenem. Sam sâm. Ništa ne može biti moje! Sve je svoje. Božje. Sve je tuđe! Ni ja sam sebi nisam svoj! Stranac sam, u stranoj zemlji, među stranim ljudima!

…sveti Pavao kaže da bude lud u ovom svijetu tko hoće biti mudar!

Monasi su imali izraz: stranstvovati! Živjeti kao stranac u ovom domaćem svijetu! Imati ovaj svijet, kao da ga nemam. Ženiti se, ako da se ne ženim! Graditi, kao da ne gradim. Pročitati prvu Pavlovu poslanicu Korinćanima. Jer prolazi obličje ovoga svijeta. Biti svoj kao da nisam svoj!

Znamo da izraz ne biti svoj upućuje na ludost. A sveti Pavao kaže da bude lud u ovom svijetu tko hoće biti mudar! Tko ima uši da čuje neka čuje!

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh