Razmišljamo o evanđelju

MARIA VALTORTA

VIĐENJE TALIJANSKE MISTIČARKE Isus i bogati mladić: Što imaš, prodaj i idi za mnom! Razmišljamo o nedjeljnom evanđelju uz viđenje talijanske mističarke Marije Valtorta

VIĐENJE TALIJANSKE MISTIČARKE Isus i bogati mladić: Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Foto: Screenshot

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:
»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«
Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«

Riječ Gospodnja. (Mk 10, 17-30)

 

Isus napusti put za Jerihon i pođe sporednim putem u Doko. I poslije nego je kratko njime išao, eto – od jedne karavane što je dolazila ne znam odakle, od jedne bogate karavane, koja zacijelo dolazila iz daleka, jer su žene bile na devama u zatvorenim luksuznim kabinama koje su se ljuljale, ili u nosiljkama privezanim za grbe deva, a muškarci sjedili opkoračke na vatrenim konjima ili na drugim devama – odijeli se jedan mladic i primoravši svoju devu da klekne, skine se dolje sa sedla i pođe k Isusu. Jedan sluga dotrča i pridrži mu životinju za uzde. Mladić se baci pred Isusa i poslije dubokog pozdrava reče Mu:

«Ja sam Filip Kanatin, sin pravih Izraelićana, takav sam i ostao. Bio sam učenik Gamaliela, dok me smrt očeva ne prisili da preuzmem vodstvo očeve trgovine.
Slušao sam Te više puta. Poznata su mi Tvoja djela. Čeznem za boljim življenjem da bih imao onaj vječni život, što ga Ti obećaješ onima koji ostvare Tvoje Kraljevstvo
u sebi. Reci mi dakle, dobri Učitelju: što moram činiti, da bih imao vječni život?»

«Zašto me zoveš dobrim? Samo Bog je dobar.»

«Ti si Sin Božji, dobar kao što je i Tvoj Otac. Oh! reci mi, što moram činiti?»

«Da uđeš u život vječni, drži zapovijedi.»

«Koje, Gospodine moj? Stare ili Tvoje?»

«U starima su već i moje, moje ne mijenjaju stare. One vrijede zauvijek: klanjati se pravom ljubavlju Jedinom pravom Bogu i poštivati obredne zakone, ne ubiti, ne krasti, ne činiti preljuba, ne svjedočiti lažno, poštovati oca i majku, ne škoditi bližnjemu nego ga ljubiti kao samoga sebe. Ako to budeš činio, imati ćeš život vječni.»

«Učitelju, sve sam to opsluživao od svoje mladosti.»

Isus ga pogleda pogledom ljubavi i blago ga upita: «Zar ti se još ne čine dovoljnima?»

Osjećam da je sve malo, to što je dužnost, u odnosu na Sveobuhvatnog, na Neizmjerno – Savršenog koji se daruje, pa mislim da se On mora postići sa stvarima savršenijim od zapovijeđenih, da se čovjek ne osudi,
i da se Neizmjernomu svidi

«Ne, Učitelju. Velika je stvar Kraljevstvo Božje u nama i na drugom svijetu. Neizmjerni je dar Bog koji nam se daruje. Osjećam da je sve malo, to što je dužnost, u odnosu na Sveobuhvatnog, na Neizmjerno – Savršenog koji se daruje, pa mislim da se On mora postići sa stvarima savršenijim od zapovijeđenih, da se čovjek ne osudi,
i da se Neizmjernomu svidi.»

«Dobro govoriš. Da budeš savršen, nedostaje ti još jedna stvar. Ako hoćeš biti savršen kako hoće Otac naš nebeski, idi, prodaj sve što imaš, daj to siromasima, pa ćeš imati blago na Nebu, koje će te, učiniti milim Ocu, koji je dao svoje Blago za siromahe zemlje. Onda dođi i slijedi me.»

Mladić se ražalosti, zamisli se. A onda se digne na noge i reče: «Sjećat ću se Tvoga savjeta…» i žalostan se udalji.

Judi se opaža ironičan podsmijeh na licu te promrmlja: «Nisam ja jedini koji voli novac.»

Isus se okrene i pogleda ga …

Zatim gleda i ostalu dvanaestoricu, kad je opazio da su oko Njega i onda uzdahne: «Kako će bogataš teško ući u Kraljevstvo nebesko. Jer su uska vrata Neba i strm je put, te ga ne mogu prevaliti oni koji su opterećeni velikim teretom bogatstva! Da se uđe gore, potrebno je samo blago nematerijalnih kreposti, i znati se otcijepiti (ODLIJEPITI – ODREĆI SE) od svega što nas privezuje (VEŽE) uz (materijalne) stvari i taštine svijeta.» Isus je veoma žalostan…

Apostoli se međusobno pogledaju…

Isus gledajući karavanu bogatog mladića koji se udaljavao, ponovno preuzme riječ:

«Uistinu vam kažem, da je lakše da deva prođe kroz iglene ušice, nego da bogataš uđe u Kraljevstvo Božje.»

«Ali tko će se onda uopće spasiti? Bijeda često čini grješnike, zbog zavisti i malog poštivanja onog što je tuđe i zbog nepouzdanja u Providnost…

Tko će se moći spasiti?

Bogatstvo je zapreka savršenstva… Pa onda? Tko će se moći spasiti?»

Isus ih gleda i reče im: « Što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće, jer je Bogu sve moguće. Dovoljno je da mu čovjek pomogne, svomu Gospodinu, sa svojom dobrom voljom. Dobra je volja prihvatiti dani savjet i nastojati doći do slobode od bogat­stva. Do potpune slobode, da se može služiti Bogu u potpunosti. Jer prava sloboda čovjeka jest:
Slijediti glasove koje mu Bog šapće u srcu i njegove zapovijedi, ne biti rob ni sebe samoga, ni svijeta, ni ljudskog obzira i stoga ni Sotone. Služiti se divnom, razumnom slobodom kojom je Bog obdario čovjeka da hoće slobodno i samo Dobro i da tako postigne presjajni, slobodni, blaženi život vječni.

Ne smije se biti robom ni vlastitoga života, ako se pogodujući njemu moramo protiviti Bogu. Rekao sam vam: ‘Onaj koji izgubi svoj život poradi moje ljubavi i zato da Bogu služi, taj će ga spasiti za vječnost.’»

«Evo! Mi smo ostavili sve da te slijedimo, pa i dopuštene stvari. Što ćemo zato imati? Hoćemo li onda ući u Tvoje Kraljevstvo? » upita Petar.

uvijek ima vremena da se poprave lijenosti i grijesi koji su do sada učinjeni, uvijek ima vremena dokle ste na zemlji i dok su pred vama dani u kojima se može ispraviti učinjeno zlo

«Uistinu, uistinu vam kažem da oni koji me budu slijedili na taj način i koji me budu uopće slijedili – jer uvijek ima vremena da se poprave lijenosti i grijesi koji su do sada učinjeni, uvijek ima vremena dokle ste na zemlji i dok su pred vama dani u kojima se može ispraviti učinjeno zlo – ti će biti sa Mnom u Mome Kraljevstvu.

Uistinu vam kažem, da ćete vi koji ste Me slijedili, za obnove, sjediti na prijestoljima i suditi narodima zemlje skupa sa Sinom čovječjim koji će sjediti na prijestolju svoje slave.
Zaista vam još kažem da neće biti nitko tko je radi mojega Imena ostavio kuću, polja, oca, majku, braću, ženu, djecu i sestre, da širi Radosnu Vijest i da nastavi moje djelo, a da neće primiti stostruko u ovome vremenu i život vječni u budućem vijeku.»

«Ali ako izgubimo sve, kako možemo postostručiti naše imanje?» upita Juda Iškariot. « Ponovno kažem: što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Bog će dati stostruko duhovnu radost onima koji su znali od sinova svijeta učiniti se sinovima Božjim, to jest duhovnim ljudima. Oni će uživati pravu radost ovdje i iznad zemlje.

I još vam kažem, da svi oni koji izgledaju prvi, a prvi bi morali biti pošto su primili više od svih, neće biti prvi. I neće svi oni koji izgledaju posljednji, čak još manji nego posljednji, pošto po izgledu nisu bili moji učenici, niti su pripadali Izabranom narodu, neće biti posljednji.

Zaista mnogi će prvi biti posljednji i mnogi posljednji, najniži, bit će prvi… Ali, eto tu je Doko. Pođite naprijed svi osim Jude Iškariota i Šimuna Zelote. Pođite i naviještajte Me onima koji Me mogu trebati.

»Isus s dvojicom, koje je zadržao, čeka da se pridruži trima Marijama koje ih slijede na nekoliko metara udaljenosti.

Ulomak iz knjige Marije Valtorta „Spjev o Bogočovjeku”.

Izvor

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh