Razmišljamo o evanđelju

MARIA VALTORTA

VIĐENJE TALIJANSKE MISTIČARKE Dolazak Sina Čovječjeg i razlučivanje Razmišljamo o nedjeljnom evanđelju uz viđenje talijanske mističarke Marije Valtorta

Foto: Screenshot

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’

Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’

Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja. (Mt 25, 31-46)

I tako će biti s nepokajanim grješnikom, koji ne misli kako smrt može biti blizu i blizu njegov sud, nego uživa i zlorabljuje govoreći: “Kasnije ću se pokajati”

Što li će biti od onog vjernog i razboritog sluge, što ga je po­stavio gospodar da daje hranu ukućanima za vrijeme njegove od­sutnosti? Imat će blaženu sudbinu, ako ga njegov gospodar pri iznenadnom povratku, nađe da brižno, pravedno i s ljubavlju čini ono što je dužan. Zaista vam kažem da će mu reći: “Dođi, slugo dobri i vjerni, ti si zaslužio moju nagradu. Evo: upravljaj svim mojim dobrima”. Ali ako on nije dobar i vjeran, nego je samo tako izgledao i u nutrini svojoj bio zao, kao što je izvana bio licemjer i kad je gospodar otišao rekao u srcu svome: “Gospodar će kasniti s povratkom! Zabavljajmo se!” pa počeo tući i zlostavljati druge sluge prikraćujući ih u hrani i svakoj drugoj stvari, da bi imao više novaca za bančenje s izjelicama i pijancima, što će se dogoditi? Da će se Gospodar iznenada vratiti, kad sluga ne bude mislio da je blizu i bit će otkriveno njegovo zlo postupanje, oduzet će mu se položaj i novac i bit će protjeran gdje pravednost hoće. I tamo će ostati.

Foto: mariavaltorta.com

I tako će biti s nepokajanim grješnikom, koji ne misli kako smrt može biti blizu i blizu njegov sud, nego uživa i zlorabljuje govoreći: “Kasnije ću se pokajati”. Zaista vam kažem, da on neće imati vremena da to učini i bit će osuđen da bude vječno u mjestu strahovitog užasa gdje je jedino psovka i plač i mučenje i odande će izaći jedino za opći Sud, kada će ponovno obući uskrslo tijelo da se potpun predstavi na posljednjem Sudu kao što je potpun i griješio za vrijeme zemaljskog života, s tijelom i dušom će se predstaviti pred Sucem Isusom kojega on nije htio za Spasitelja.

I stajat će uspravni pred Sinom čovječjim, sjajnim u svojem Božanskom Veličanstvu, koji će sjediti na prijestolju svoje slave podržavan od svojih anđela

Svi će biti tamo sakupljeni pred Sinom čovječjim. Beskrajno mnoštvo tjelesa što ih je povratila zemlja i more i koja će biti ponovno sastavljena nakon što su bila prah kroz toliko vremena. I duhovi u tijelima. Svakom tijelu vraćenom na svoj kostur odgovarat će vlastiti duh, onaj koji ga je nekoć oživljavao. I stajat će uspravni pred Sinom čovječjim, sjajnim u svojem Božanskom Veličanstvu, koji će sjediti na prijestolju svoje slave podržavan od svojih anđela.

I On će odvojiti ljude od ljudi stavljajući s jedne strane dobre, a s druge zle, kao što pastir odvaja ovčice od kozlića i stavit će svoje ovce zdesna, a jarce slijeva

I On će odvojiti ljude od ljudi stavljajući s jedne strane dobre, a s druge zle, kao što pastir odvaja ovčice od kozlića i stavit će svoje ovce zdesna, a jarce slijeva. I reći će blagim glasom i dobrostivim izgledom onima što će ga miroljubivi i lijepi od proslavljene ljepote u sjaju svetog tijela gledati sa svom ljubavlju svoga srca: “Dođite, blagoslovljeni od Oca moga, uzmite u posjed Kraljevstvo pripravljeno za vas: još od postanka svijeta. Jer bio sam gladan i dali ste mi jesti, bio sam žedan i dali ste mi piti, bio sam putnik i ugostili ste me, bio sam gol i zaodjenuti ste me, bolestan i posjetili ste me, zatvorenik i došli ste me utješiti.” A pravedni će ga pitati: “Kada smo te, Gospodine, ikad vidjeli gladnog i dali ti jesti, žednog i dali ti piti? Kad smo te vidjeli kao putnika i primili te u goste, gola i odjenuli te? Kada smo te vidjeli bolesna i utamničena i došli te posjetiti?” A Kralj kraljeva reći će im: “Zaista vam kažem: kada ste jednu od tih stvari učinili jednome od ovih najmanjih između moje braće, tada ste to Meni učinili.”

A onda će se okrenuti onima koji će biti Njemu slijeva i reći će im strog u licu, a njegovi pogledi bit će kao strijele što gađaju proklete i u njegovu glasu zagrmjet će srdžba Božja:

“Odlazite odavde! Nosite se od Mene, prokleti! U vječnu vatru pripravljenu od srdžbe Božje za đavla i anđele tame i za one koji su slušali njihove glasove, trostruke i besramne požude. Bio sam gladan i niste me nahranili, žedan i niste me napojili, bio sam gol i niste me odjenuli, putnik i odbili ste me, bolestan i utamničen i niste me posjetili. Jer ste imali samo jedan zakon: zadovoljiti svoje ”ja”.

I oni će mu reći: “Kada smo te vidjeli gladna, žedna, gola, putnika, bole­sna, utamničena? Doista, mi te nismo poznavali: Nije nas bilo kad si Ti bio na Zemlji.” A On će im odgovoriti. “Istina je. Niste me poznavali, jer niste bili kad sam Ja bio na Zemlji.

Ali ste ipak poznavali moju riječ i imali ste siromašne među sobom, gladne, žedne, gole, bolesne i utamničene. Zašto niste učinili njima što biste možda bili učinili Meni?

Ali ste ipak poznavali moju riječ i imali ste siromašne među sobom, gladne, žedne, gole, bolesne i utamničene. Zašto niste učinili njima što biste možda bili učinili Meni? Jer, zar nije već rečeno da bi oni koji bi me imali pored sebe i bili milosrdni sa Sinom čovječjim (posjedovali Boga). Zar ne znate da sam Ja u mojoj braći i gdje je jedan od njih koji trpi da sam tamo Ja i da ono što niste učinili jednome od ove moje najmanje braće, da to niste učinili ni Meni, Prvorođenom od ljudi?“ „ Idite i izgarajte u svojoj sebičnosti. Idite i neka vas obaviju tmine i led, jer tmine i led bijaste, iako ste znali gdje je bilo Svjetlo i Oganj Ljubavi.” I ovi će otići u vječnu muku, dok će pravedni ući u život vječni.

Ulomak iz knjige Marije Valtorta „Spjev o Bogočovjeku”. Izvor

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh