Poučne priče

VAŽNA JE UPORABA

Ponekad i sapun može biti dovoljan da se objasni postojanje zla u svijetu

Ponekad i sapun može biti dovoljan da se objasni postojanje zla u svijetu

Jedan portugalski proizvođač sapuna reče svećeniku:


„Kršćanstvo nije ništa postiglo, makar se propovijeda skoro dvije tisuće godine, svijet se nije popravio. Još uvijek ima zla i pokvarenih ljudi“.

Svećenik na to pokaže veoma prljavo dijete koje se igralo u blatu pokraj ceste:

„Sapun nije ništa postigao. Na svijetu još uvijek ima blata i prljavih ljudi“.

„Ali, sapun koristi samo ako se upotrebljava“, reče tvorničar.

„Kršćanstvo također“, odgovori svećenik.

Priredila Gabriela Jurković; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh