Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Vatra koja se ne gasi

Vatra koja se ne gasi

Isus često govori o “geheni”, o vatri “koja se ne gasi”, pripremljenoj onima koji do kraja života odbijaju vjerovati i obratiti se, i gdje se istodobno može izgubiti duša i tijelo. Isus teškim riječima navješćuje da će “poslati svoje anđele da pokupe sve (…) bezakonike i bace ih u peć ognjenu” (Mt 13,41-42), i da će izreći osudu: “Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni” (Mt 25,41).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1034

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh