Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

V. vazmeni tjedan, nedjelja 19. svibnja

dnevna misna čitanja

ČITANJA:

Dj 14,21b-27; Ps 145,8-13b; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35


Prvo čitanje

Dj 14, 21b-27

Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.

Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.

Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 145, 8-13b

Pripjev: Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Drugo čitanje

Otk 21, 1-5a

Otrt će im Bog svaku suzu s očiju.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Iv 13, 31-33a.34-35

Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.«

Sjećam se svoga djetinjstva u selu u kojem sam živio. Kad bi se slavilo neko vjenčanje, svi bi iz sela hitali vidjeti mladenku, bez obzira jesu li imali veze s tim ljudima ili nisu. Sve je samo zanimalo kako izgleda mladenka. I danas, kad gledamo mladenke, bez ikakvih grešnih primisli, možemo vidjeti nešto lijepo, nešto što privlači oči, nešto što je ugodno gledati, nešto čemu se možemo diviti.
Tako nam i apostol Ivan govori što je vidio, što je njega privuklo, nešto što mu je izgledalo tako dobro. Da, to je upravo ono što nas čeka, što je Bog za nas pripravio, ono što će nas privući i u čemu ćemo beskrajno uživati, gdje ćemo se dobro osjećati. Možda je vrijemo da počnemo zamišljati, istraživati, maštati o novom Jeruzalemu, da se u nama rodi čežnja i želja da mu odlučno krenemo u susret.

Molitva

Hvala ti, sveti Oče, što mi slike ovoga teksta daju da se svojom voljom još više hrabrim svetim tekstovima i da odlučno krenem prema vječnom cilju, novom Jeruzalemu. Hvala ti! Amen.

Na vrh