Duhovnost

UKLJUČI SE U SVEĆENIČKI MARIJANSKI POKRET // Pater Marko: Znaš li da i ti možeš postati „Gospin gardist”, koji čuva Papu?! „Autoritet je tu za nas, da ne bismo zalutali ... I Bog i nas može poslati da budemo primjer drugima. Shvatimo to kao iznimnu zaštitu koju nam je Bog darovao i ne dajmo se pokolebati ni kad nam svijet bude govorio da je to staromodno i da svatko može raditi što god hoće i što god on osobno smatra ispravnim!”

Pater Marko: Znaš li da i ti možeš postati „Gospin gardist”, koji čuva Papu?!

Marija poziva na radikalno življenje evanđelja, prisno zajedništvo s njom, Majkom Božjom, na svetost i autentičnost svećenika…

Svećenički marijanski pokret djelo je Blažene Djevice Marije i njezin poseban dar Katoličkoj crkvi za naša vremena. Kao sredstvo širenja svojih poruka, sabranih u tzv. “plavu knjigu”, odnosno knjigu Svećenicima Marijinim predragim sinovima, Gospa je odabrala Stefana Gobbija, talijanskog svećenika (+ 2011., Milano) koji je više puta obišao svijet ponavljajući Marijin poziv na radikalno življenje evanđelja, prisno zajedništvo s Majkom Božjom, svetost i autentičnost svećenika, na ćudoredan način života, na obnovu obitelji, zaštitu nerođene djece i molitvu i ljubav prema papi i biskupima Crkve, na poslušnost Učiteljstvu Crkve.

Marija na poseban način traži da molimo za papu jer on mnogo trpi!

Pokret se temelji na posveti Blaženoj Djevici i na življenju te posvete te na Cenakulima – žarištima molitve i zajedništva u obiteljima, među svećenicima, djecom, mladima…

Cenaculum na latinskome znači ‘dvorana Posljednje večere’. Pokret je usko vezan uz fatimsku duhovnost te je povjeren vodstvu i uputama Bezgrešnog Srca Marijina, o čemu potanko izvješćuje spomenuta knjiga poruka.

Živimo u doba jasnih ostvarenja poruka iz te knjige, koja posjeduje službenu crkvenu dozvolu i priznanje. Između mnoštva upozorenja, ohrabrenja, uputa i pouka, Majka Marija na poseban način traži da kao vjernici molimo za papu. Uz molitvu, traži i poslušnost u ljubavi i brizi za svetog oca, Kristova namjesnika na zemlji i nasljednika sv. Petra. Papa silno treba našu molitvu i prikazivanje naših trpljenja za njega, koji sam mnogo trpi.

Oduprimo se blaćenju, preziranju pape i crkvenog učiteljstva!

Papa je često napadan i klevetan, ismjehivan i ocrnjivan, vrijeđan i omalovažavan, kako od nekih članova Crkve, tako i od mnogih drugih. Papa nosi preteške terete u svojemu srcu. Papa ima nevjerojatnu odgovornost i dužnost prema svijetu i dušama. Udarajući papu, sile zla žele udariti na nauk Crkve, oteti stado iz ruku pastira.

Papa je naš dragi i ljubljeni znak i putokaz, stup i oslonac. On je i Gospin preljubljeni sin te smo kao katolici pozvani oduprijeti se mentalitetu, pokušajima i stvarnostima neposlušnosti, blaćenja, preziranja pape i crkvenog Učiteljstva. Stoga kao vjernici potičemo ovu inicijativu: “Molitvenu gardu Bezgrešnog Srca Marijina”.

„A ja tebi kažem: Ti si Petar – Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. (Mt 16,18)

Što je garda?

Taj pojam u službenom objašnjenju označava elitnu vojnu jedinicukoja je odgovorna za zaštitu najvažnijih državnih dužnosnika i glavnih državnih ustanova.

Čime smo nadahnuti?

U nastojanju da što više vjernika shvati važnost ove molitvene inicijative, pozivamo se na Marijinu poruku od 1. studenoga 1973. godine, danu na svetkovinu Svih svetih, naznačenu brojem 25:

Moja vjerna četa

„Želim da svaki svećenik mojeg pokreta i svaki onaj koji mi se posvetio moli, trpi i radi, da bi me opet vratio među moje vjernike…

Danas, više nego ikada, onaj tko nađe mene, našao je život i primit će spas od Gospodina.

Moj se Protivnik samo toga boji. Nastojat će iz petnih žila da me još više udalji iz srdaca mojih vjernika, da me još više zamrači u Crkvi. Zametnuo je sa mnom svoju najveću bitku, onu odlučujuću, u kojoj će jedan od nas dvoje biti zauvijek poražen.

Sad se po mnogo čemu čini da pobjeđuje on, moj Protivnik. Ali blizu su vremena mojega najveličanstvenijeg povratka i moje potpune pobjede.

Želim da sa mnom u odlučujućoj borbi budu moji sinovi svećenici. Ja ću ih voditi, bit će poslušni mojim naredbama, pokorni mojim željama, osjetljivi na moje zahtjeve…

Ja ću se osobno u njima očitovati i po njima ću djelovati tako da ću svojeg neprijatelja pogoditi u srce i satrti mu glavu svojom petom.

Ali ti svećenici trebaju već sada početi djelovati; po njima se želim vratiti među svoje vjernike, jer upravo s njima, okupljenima oko mojih svećenika, želim oblikovati svoju nepobjedivu četu.

Od vjernika pristaša mojeg pokreta tražim…

da se posvete na poseban način mojemu Bezgrešnom Srcu, ne starajući se za izvanjske ili pravne veze, nego jedino da mi se potpuno predaju, da ja mogu slobodno raspolagati njihovim životom i urediti ga čitava prema svojim planovima.

Moraju pustiti da ih ja vodim kao djecu. Treba da opet više mole, više ljube Isusa, da mu se više klanjaju u Euharistijskom Otajstvu, da bi on postao sunce koje će obasjavati sav njihov život.

Kakvu li će radost i kakav dar ljubavi Isus u euharistiji dati tim, meni posvećenim vjernicima!

Neka svakodnevno mole Svetu krunicu, da se ubrza moj veličanstveni povratak.

„Ta pastirska služba Petra i drugih apostola spada u temelje Crkve. Nastavljaju je biskupi pod papinim prvenstvom.” (KKC, br. 881)

da budu vjerni papi i Crkvi, koja je s njim sjedinjena, s potpunom poslušnošću njegovim zapovijedima, predviđajući i slijedeći njegove želje, šireći njegov nauk i braneći ga od svakog napadaja, spremni da se bore sve do prolijevanja krvi za očuvanje jedinstva s njime i za vjernost evanđelju.
Uskoro će doći vrijeme kad će samo onaj koji bude s papom uspjeti ostati u vjeri mojeg Sina i spasiti se od velikog otpada koji će se posvuda raširiti.

da drže Božje zapovijedi i da ostvaruju sve što je naučavao moj Sin Isus, da bi bili njegovi pravi sljedbenici. Tako će svima davati dobar primjer.
Neka takvi budu napose ozbiljnim načinom života, odbacivanjem mode, koja sve više postaje izazovna i besramna, suzbijanjem na sve načine širenja nećudoredna tiska i predstava te neprestane poplave mora prljavštine koja sve preplavljuje.
Neka svima budu dobar primjer svojom čistoćom, svojom umjerenošću, svojom čednošću.
Neka izbjegavaju sva ona mjesta gdje se obeščašćuje sveti značaj njihove osobe. Neka oko svećenika sastave moju vjernu četu, moju veliku ‘bijelu vojsku’. Po njima će se vratiti moje svjetlo usred velike tame i moja bezgrešna nevinost usred tolike truleži smrti.

Pozvat ću i oblikovati tu svoju vjernu djecu za ovu veliku zadaću: da priprave ovaj svijet za veliko čišćenje koje ga čeka, da bi konačno mogao nastati jedan novi svijet, sav obnovljen svjetlošću i ljubavlju moga Sina Isusa, koji će kraljevati nad svime.”

“Dobri će biti mučeni, Sveti Otac će mnogo patiti, različite nacije bit će uništene.” (Gospa u Fatimi)

Pozivajući na molitvu za papu:

  • Želimo biti jedan dio te velike “bijele vojske”, vjerno sudjelujući u djelima Srca Marijina, njezini vitezovi, njezina garda… Dnevno u borbi, na koljenima, u pokretu unutar Gospina pokreta…
  • Želimo papu, vrhovnog svećenika, zagrliti našom svakodnevnom ljubavlju, izraženom po ustrajnoj molitvi za njega.
  • Svojom molitvom obuhvaćamo i učiteljstvo Crkve, biskupe, svećenike.
  • Želimo na poseban način moliti i za svećenike i redovnike u krizama vjere i morala, za one koji se bore s ovisnostima, obeshrabrenjem, mišlju o napuštanju poziva; za obraćenje onih koji žive dvostrukim životom, u teškim grijesima; za neprijatelje pape unutar same Crkve.
  • Želimo također u molitvu uključiti i nas vjernike da u današnjim životnim poteškoćama beskompromisno ostanemo vjerni nauku Katoličke crkve i vjerni svetomu ocu.
  • Član ove duhovne inicijative može biti bilo koji katolik! Nebeski nam je zaštitnik sv. Ivan Pavao II.
  • Ovo je malo djelo ljubavi prema papi i Crkvi dar svećenika i vjernika Blaženoj Djevici Mariji o stotoj obljetnici njezina ukazanja u Fatimi (1917. – 2017.)

Dva su puta i “oružja” kojima bdijemo nad papom: MOLITVA I ŽRTVA

U molitvu za navedene nakane također uključujemo, po mogućnosti: molitve cenakule, euharistijsko klanjanje, pohod Isusu u crkvi, svakodnevnu posvetu Bezgrešnomu Srcu Marijinu, Krunicu, razmatranje Sv. pisma, devetnice i trodnevnice… Pod “žrtvom” razumijevamo: post, pokoru, nošenje i prikazivanje životnih križeva, hodočašće, trpljenje protivština, odvajanje od kompromisa s grijehom, poniženja, traženje “zadnjeg mjesta”…

Molitvena garda Prečistoga Srca Marijina kao zajedništvo vjernika u ljubavi prema papi i Crkvi poduzima sljedeće predložene obveze (koje ne obvezuju pod grijeh) kao izraz pripadnosti ovoj duhovnoj inicijativi:

  1. dnevnu molitvu jedne desetice Krunice, odnosno: Oče naš, deset puta Zdravo Marijo te jedanput Slava Ocu i O, moj Isuse (uz razmatranje bilo kojega otajstva)
  2. često ponavljanje strelovite molitve: “Bezgrešno Srce Marijino, zaštiti papu i Kristovu Crkvu!”
  3. godišnje prikazanje jedne sv. mise na nakanu svetog oca u župi ili drugdje – tako će i ostali čuti i podsjetiti se da je važno moliti za papu.

U tim obvezama ujedinjena su dva velika stupa za koje je na uzburkanu moru današnjice sigurno vezana Kristova Crkva šibana olujama, prema viđenju sv. Ivana Bosca: Euharistija i Gospa.

“oni koji ne priznaju papu za svog poglavara ne pripadaju Isusovoj Crkvi. (sv. Pio X; Veliki katekizam Pija X., 154.)

Upoznaj se sa Svećeničkim marijanskim pokretom! Uđi u Cenakul, molimo zajedno, rastimo zajedno u milosti i vjernosti, u obraćenju i posvećenju. Čitaj i razmatraj poruke Majke Božje u “plavoj knjizi”. Ponudi i drugima da postanu “Gospini gardisti”, koji će po molitvi i pokori čuvati papu, kao što ga tjelesno čuvaju pripadnici švicarske garde. Voli papu i moli za njega! Upoznaj se pobliže s njegovom službom, čitaj ono što piše Crkvi i svijetu Kristov namjesnik i nasljednik sv. Petra.

Molitvena garda Prečistoga Srca Marijina molitveno je zajedništvo za koje ne treba upisnica i članarina ili poseban znak pripadnosti. Svakako je dobro nositi čudotvornu medaljicu i škapular. Najvažnija je svijest o potrebi molitve za papu i nužnosti poslušnosti u ljubavi prema njegovoj osobi i službi, u vremenima kad se i osoba pape i njegovo služenje Crkvi sve više i podmuklije osporava i napada.

S dozvolom: Svećenički marijanski pokret u Hrvatskoj

www.svecenicki-marijanski-pokret.com

Odgovara: Pavlinski samostan Svetice kod Ozlja

Javite nam o svojem uključenju u ovu duhovnu inicijativu i naručite letke: [email protected]

Pošaljite nam ime i mjesto u kojem živite kako bismo Vas upisali u knjigu Garde, koju ćemo jednom pokloniti Papi.

HVALA OD SRCA – SRCA MARIJINA – ŠTO MOLIŠ ZA PAPU l CRKVU!

Najčitanije

Na vrh