Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Tako nas Krist, u svojim sakramentima, nastavlja “doticati” da nas izlijeći

Tako nas Krist, u svojim sakramentima, nastavlja "doticati" da nas izlijeći

Isus često od bolesnika zahtijeva vjeru. Pri liječenju se pak služi znakovima: pljuvačkom i polaganjem ruku, kalom i umivanjem. Bolesnici nastoje dotaknuti Isusa “jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala” (Lk 6,19). Tako nas Krist, u svojim sakramentima, nastavlja “doticati” da nas izlijeći.

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1504

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh