Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Tako nas Krist, u svojim sakramentima, nastavlja “doticati” da nas izlijeći

Tako nas Krist, u svojim sakramentima, nastavlja "doticati" da nas izlijeći

Najčitanije

Na vrh