Duhovnost

OTAC JAMES MANJACKAL

Svetogrdno primanje Svete pričesti – jedan od glavnih uzroka današnjega porasta broja samoubojstava! Molim Gospodina da oni koji pročitaju ovaj članak ozbiljno promisle o svojemu katoličkomu kršćanskomu životu, kojega bi trebao voditi Duh Sveti, te da žive istinskim kršćanskim životom ljubeći Gospodina Isusa Krista svim srcem tako da poštuju i vole vlastiti život kao i živote drugih ljudi

Svetogrdno primanje Svete pričesti je jedan od glavnih uzroka današnjega porasta broja samoubojstava!

Foto: Pixabay

 

Samoubojstvo je čin namjernoga oduzimanja života samomu sebi. Često se javlja kao rezultat očaja koji se uglavnom pripisuje psihičkim poremećajima poput depresije, bipolarnoga poremećaja, shizofrenije, kliničke depresije, poremećaja granične osobnosti, ovisnosti o alkoholu, drogama i sl.

…uočavam i dodatne razloge samoubojstvu u današnje vrijeme, a to je izloženost kršćana zlim duhovima preko ezoterije i tzv. novoga doba (New Age) te svetogrdnoga primanja sakramenata

Vjerojatnost samoubojstva raste u razdobljima krize zbog poremećenih međuljudskih odnosa izazvanih gore navedenim čimbenicima ili, pak, drugim razlozima poput nezaposlenosti, siromaštva, bankrota i sl. Kao karizmatski propovjednik, međutim, uočavam i dodatne razloge samoubojstvu u današnje vrijeme, a to je izloženost kršćana zlim duhovima preko ezoterije i tzv. novoga doba (New Age) te svetogrdnoga primanja sakramenata.

Samoubojstvo je značajan uzrok smrti u brojnim zemljama članicama Europske Unije s približno 60.000 smrtnih slučajeva godišnje. Stope samoubojstva se razlikuju od zemlje do zemlje. U južnoeuropskim državama poput Grčke, Italije, Malte, Portugala i Španjolske kao i u Velikoj Britaniji broj samoubojstava je nizak te iznosi 8 ili manje slučajeva na 100.000 stanovnika. Najviša stopa samoubojstava postoji u baltičkim zemljama i Srednjoj Europi, gdje Litva ima 61, Estonija 41, Kazahstan 43, Bjelorusija 49, Rusija 32, Latvija 40, Poljska 28, Mađarska 34 i Slovenija 38 slučajeva na 100.000 stanovnika. U SAD godišnje se dogodi čak 30.000 samoubojstava! U Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i Švicarskoj javlja se od 20 do 23 samoubojstva na 100.000 stanovnika. Međutim, ukoliko pogledamo islamske zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Malezije, Libije, Irana, Iraka, Egipta ili Sirije, vidimo da stopa samoubojstva iznosi između 2 i 3. U južnoameričkim zemljama poput Brazila, Perua, Venezuele, Ekvadora, Paragvaja itd. stopa samoubojstva je manja od 2. Indija, kao poganska zemlja, ima stopu samoubojstva od 13, a komunistička Kina od 23.

Broj samoubojstva veći u kršćanskim zemljama

Kada kao karizmatički vjernik i propovjednik analiziram ove statističke podatke, vidim da je broj samoubojstava u kršćanskim zemljama veći od onoga u nekršćanskima ili poganskima. Stopa samoubojstva je, također, visoka u onim zemljama koje su izgubile vjeru u Boga i u kojima se vjeru ne živi. Poznato je da je u južnoameričkim zemljama katolička vjera vrlo živa i dinamična, pa je i stopa samoubojstava ondje vrlo niska. Muslimani, također, mole i vjeruju u svojega Boga i u toj su vjeri i vjerskomu životu doista fanatični, pa je stopa samoubojstva među njima niska. Ukoliko pogledamo u povijest, vidimo da su stope samoubojstva bile vrlo niske u kršćanskim zemljama jer su ljudi imali vjeru i živjeli vjerničkim životom.

Kada čovjek vjeruje u Boga, osobito u Gospodina Isusa Krista i Njegovo otkupiteljsko djelo, tada vidi smisao svojega života unatoč trpljenju, teškoćama ili tragedijama koje ga u životu snađu

Vjera u Boga pruža čovjeku nadu i životnu vedrinu. Danas, kada broj nevjernika, agnostika i onih koji napuštaju vjeru raste, raste i broj samoubojstava u razdobljima očaja i depresije! Kada čovjek vjeruje u Boga, osobito u Gospodina Isusa Krista i Njegovo otkupiteljsko djelo, tada vidi smisao svojega života unatoč trpljenju, teškoćama ili tragedijama koje ga u životu snađu.

Posjedujem svjedočanstva brojnih ljudi koji su bili na rubu samoubojstva zbog tragedija koje su im se jedna za drugom događale, ali kada su pronašli Isusa, spoznali su vrijednost ljudskoga života i odbacili svaku pomisao na samoubojstvo te danas žive sretno. Isus je došao na ovaj svijet dati život, i to život u izobilju (Iv 10:10b). Na Lazarovu grobu Isus je rekao: Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će (Iv 11:25). Rekao je i ovo: Ja sam put, istina i ŽIVOT (Iv 14:6).

Iz različitih je razloga, poput čašćenja Sotone, bavljenja ezoterijom ili izloženosti tzv. novomu dobu, danas duh smrti djelatniji u svijetu nego li je to bio u prošlosti

Znam za brojne slučajeve samoubojstva u kojima da su ljudi imali stvarnu vjeru u Isusa, ne bi bili umrli. Duh Gospodina Isusa Krista je Sveti Duh, Koji ljudima daje život, za razliku od đavla, tj. duha smrti, koji sa sobom donosi smrt, ubojstvo i samoubojstvo (Iv 8:44). Iz različitih je razloga, poput čašćenja Sotone, bavljenja ezoterijom ili izloženosti tzv. novomu dobu, danas duh smrti djelatniji u svijetu nego li je to bio u prošlosti.

Iza svakog događaja u životu stoji duhovni razlog. Kada se dogodi nešto dobroga, na djelu je dobar duh, a kada se dogodi nešto loše, radi se o utjecaju zloga duha. Danas živimo u empirijskomu svijetu, u kojemu smo izgubili duhovni način razmišljanja. Suvremeni čovjek za sve traži razumsko objašnjenje u okviru svijeta koji je opipljiv. Mnogi su ljudi slijepi za duhovnu stvarnost! Samo oni koji su duhovni sposobni su razmišljati na duhovni način. To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.

Prije nekoga vremena primio sam pismo od jedne ucviljene majke iz Slovenije, koja je katolička zemlja. Tri člana njezine obitelji su unutar godine dana počinili samoubojstvo

Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati. (1 Kor 2:13-14). Prije nekoga vremena primio sam pismo od jedne ucviljene majke iz Slovenije, koja je katolička zemlja. Tri člana njezine obitelji su unutar godine dana počinili samoubojstvo, pa je obitelj željela da ih posjetim u njihovoj kući radi prikazivanja sv. mise za obiteljsko stablo. Kada sam ih upitao za razloge ovih samoubojstava, saznao sam da se je jedan bavio sotonizmom, dok se je drugo dvoje bavilo reikijem i jogom jer su bili izgubili vjeru u Gospodina Isusa Krista i Crkvu.

Pred dva dana me je jedna gospođa iz Poljske u pismu zamolila za molitvenu pomoć napisavši ovo: Dragi oče James, moj sin je najprije bio izgubio vjeru i prestao primati svete sakramente te je bio postao reiki majstor. Pred godinu dana je počinio samoubojstvo. Sada je i moja kći vrlo uznapredovala u bavljenju jogom sve do stupnja gubitka svijesti i ulaska u ekstazu, pa se moj suprug i ja bojimo da i ona ne počini samoubojstvo. Molim Vas, molite za oslobođenje.

Primam puno takvih pisama iz cijeloga svijeta. Ovdje vidimo opasnost od pribjegavanja alternativnim metodama i načinima liječenja koji su dio ezoterije i tzv. novoga doba. Oni se temelje na svemirskim silama, koje su sile Kneza ovoga svijeta, tj. đavla. Sv. Ivan piše: Znamo: od Boga smo (mi koji vjerujemo u Krista i Crkvu, nap.au.), a sav je svijet pod Zlim. (1 Iv 5:19)

Juda

Kada je Isus na posljednjoj večeri ustanovio Svetu Euharistiju, Juda je primio svetu pričest u nečisto srce i kao posljedica toga u njega je ušao Sotona

Imamo primjer samoubojstva apostola Jude (Iškariotskoga, nap.prev)! Mnogi misle da je on počinio samoubojstvo zbog žaljenja i očaja što je izdao Isusa, svojega Učitelja, za razapeće na križu. No, ako pažljivije promotrimo njegov slučaj, vidjet ćemo da je Sotona bio taj koji ga je naveo na takav zli čin. Kada je Isus na posljednjoj večeri ustanovio Svetu Euharistiju, Juda je primio svetu pričest u nečisto srce i kao posljedica toga u njega je ušao Sotona. „Tada umoči zalogaj, uze ga i dade Judi Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uđe u nj Sotona. Nato mu Isus reče: ‘Što činiš, učini brzo!’” (Iv 13:27).

Kad god primamo Svetu Euharistiju, naša srca moraju biti čista čak i od grijeha koje smo učinili mišlju

Sv. Pavao jasno govori da svatko tko nedostojno primi Tijelo i Krv Kristovu navlači na sebe osudu (1 Kor 11:27-29). Juda je primio Tijelo Kristovo dok je mislio i planirao izdati svojega Učitelja! Za to se nije pokajao niti je izmijenio svoj plan. Kad god primamo Svetu Euharistiju, naša srca moraju biti čista čak i od grijeha koje smo učinili mišlju. Poznajem puno katolika koji tijekom svete mise primaju svetu pričest u stanju smrtnoga grijeha! Znam za slučaj jednoga svećenika koji se je ubio ako što se je objesio iznad oltara odmah nakon svete mise! Bio je poznat po griješnomu načinu života; njegovo samoubojstvo nije iznenadilo župljane, iako su bili žalosni što se je dogodilo na ovaj način. Znam i za nekoliko slučajeva kada su ljudi počinili samoubojstvo ubrzo nakon primanja svete pričesti na svetoj misi. Naime, primili su Kristovo Tijelo i Krv dok su u srcu imali mržnju prema nekomu ili su, pak, živjeli u bludu kršeći time Božje zapovijedi.

Kada kršćanin izgubi vjeru te prestane moliti i živjeti sakramentalno, njegovo srce postane prazno mjesto u koje se useljava đavao

„Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi.” (Iv 10:10a) Kada kršćanin izgubi vjeru te prestane moliti i živjeti sakramentalno, njegovo srce postane prazno mjesto u koje se useljava đavao. Kada osoba svjesno sudjeluje u sotonističkim, ezoterijskim ili drugim duhovnostima tzv. novoga doba, tada vrag sigurno počne djelovati u njemu ili njoj. Vrag je kradljivac koji krade ljudske duše! „Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi.” (Iv 10:10a)

Razlog samoubojstava

Budući da zadnjih osamnaest godina propovijedam u europskim zemljama, znam da se u Europi brojni ljudi udaljuju od Isusa i Crkve te pribjegavaju istočnjačkim religijama poput hinduizma, budizma i žive prema njima. Vjerojatno ni u jednomu članku koji se bavi samoubojstvom ne ćete naći da je razlog samoubojstvu upravo Sotona koji dolazi iz ezoterije i tzv. novoga doba ili, pak, od svetogrdnoga primanja svete pričesti! No, ja tvrdim da je to jedan od čimbenika, zapravo jedan od glavnih uzroka današnjega porasta broja samoubojstava!

Kristov protivnik, Sotona, nastoji sa svojim sljedbenicima izmijeniti današnji svijet, osobito Crkvu, budući da mu brojni kršćani sami podižu hramove i svjesno se podlažu njegovoj sili

Zašto je toliko puno samoubojstava i pobačaja u kršćanskim zemljama? Zašto je u kršćanskim zemljama toliko puno neoženjenih mladića i neudanih djevojaka kao i onih koji su vjenčani, ali nemaju djecu? Zato jer vrag ne želi da se broj kršćana povećava. On primjenjuje vlastite taktike kojima mami ljude u svoje kraljevstvo i radi protiv Božjega kraljevstva. Kristov protivnik, Sotona, nastoji sa svojim sljedbenicima izmijeniti današnji svijet, osobito Crkvu, budući da mu brojni kršćani sami podižu hramove i svjesno se podlažu njegovoj sili kako bi provodili vlastitu volju i ostvarivali svoje proizvoljne ciljeve.

Brojni kršćani u Crkvi nisu svjesni opasnosti koja vreba iz istočnjačkih religija, a dolazi preko duhovnosti tzv. novoga doba i ezoterije. Vodeći ljudi u Crkvi trebali bi obratiti više pažnje na opasnosti koje se kriju iza toga i poučavati ljude da se odreknu istočnjačkih religija i polože svoju vjeru na Živoga Isusa u svetim sakramentima i molitvama Crkve.

Na svim svojim duhovnim obnovama vidim kako se na stotine ljudi odrekne različitih oblika tzv. novoga doba i ezoterije poput joge, reikija, akupunkture, akupresure, aromaterapije, Zena, chi-kunga, vještičarenja, kiropraktike, refleksologije, istočnjačkih boriteljskih vještina, vudua, talismana, uroka, vračanja, Kabale, šamanizma, masonerije (slobodnoga zidarstva) i dr. kojima je bilo izloženo te kroz pomazanje Duhom Svetim obnovi svoju vjeru u Krista i Crkvu i tako pronađe smisao života i spozna njegovu vrijednost unatoč manjim ili većim teškoćama.

Kao i u Jošuino vrijeme, vodeći ljudi u Crkvi trebali bi govoriti ljudima: „Maknite, dakle, tuđe bogove koji su među vama i priklonite svoja srca Jahvi, Bogu Izraelovu.” (Jš 24:23) Vjernici bi trebali odgovoriti: „Služit ćemo Jahvi, Bogu svojemu, i glas ćemo njegov slušati.” (Jš 24:24) Ili, pak, kako piše u Djelima apostolskih, vjernici bi s kajanjem trebali priznati svoje ranije zle putove te se odreći i spaliti sve što dolazi od ezoterije i tzv. novoga kao i od drugih religija te otpočeti novi život u Kristu (Dj 19:18-19).

Razmislite o svom kršćanskom životu

Molim Gospodina da oni koji pročitaju ovaj članak ozbiljno promisle o svojemu katoličkomu kršćanskomu životu, kojega bi trebao voditi Duh Sveti, te da žive istinskim kršćanskim životom ljubeći Gospodina Isusa Krista svim srcem tako da poštuju i vole vlastiti život kao i živote drugih ljudi. Gospodin Bog, Isus, je tvorac života jer je u trenutku začeća udahnuo život u svakoga od nas (Post 2:7). On je jedini koji nas ima pravo pozvati u vječnost i nitko nema pravo oduzeti život.

o. James Manjackal, MSFS, objavljeno u poljskomu časopisu „Egzorcist”, preuzeto sa službene stranice oca Jamesa; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh