Svetac dana

26. TRAVNJA // Sveti Anaklet (Kleto); papa i mučenik

Sveti Anaklet (Kleto); papa i mučenik

Petrovu je stolicu od 79. do 90. godine, dakle u prvim godinama kršćanstva, zauzimao Anaklet (Kleto). On je prije svega bio zaslužan po tome što je prvome Kristovu zemaljskome nasljedniku dao sagraditi grobnicu.


Ovoga se papu, zbog pogreške drevnoga prepisivača, sve do 1960. slavilo dvaput godišnje. Naime, prepisivač je skraćenicu njegova imena shvatio kao puno ime nekoga drugoga sveca, pa mu se ime u rimskome martirologiju spominjalo zajedno s imenom Kleto, kojega se slavilo 13. srpnja, kao da bi Kleto i Anaklet bili dva različita sveca. Kongregacija za obrede otkrila je tu neobičnu pogrešku te ukinula blagdan 13. srpnja, ostavivši spomen 26. travnja, u kojemu se Anaklet slavi zajedno s papom Marcelinom, koji je mučeničkom smrću umro 305. za vladavine Maksimijana.

Kratko prije njegova izbora za papu, legije cara Tita pokorile su Palestinu. Brojni su Židovi kao roblje odvedeni u Rim, gdje su živjeli u bijedi, a papa Kleto im je pomagao.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh