Aktualnosti

NA NACIONALNOM SUSRETU VODSTAVA KARIZMATSKIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ

Suradnik pape Franje predstavio „CHARIS“, Međunarodnu službu zajedništva Hrvatska je među zemljama svijeta u kojoj se vrlo uspješno na službeno-crkvenoj razini razvija zajedništvo karizmatskih duhovnih stvarnosti koje želi papa Franjo. Priznanje dobrom smjeru Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom (KKODS) Hrvatske osobno je izrazio suradnik pape Franje u osnivanju CHARIS-a Oreste Pesare, direktor ICCRS-a - Međunarodne službe katoličke karizmatske obnove u Vatikanu.

Suradnik pape Franje predstavio „CHARIS“, Međunarodnu službu zajedništva

 

Foto: Oreste Pesare (IKA)

 

Sudionici Nacionalnog susreta vodstava katoličkih karizmatskih duhovnih stvarnosti Hrvatske održanom u hotelu Kolovare u Zadru (od 29. studenoga do 2. prosinca) mogli su iz prve ruke, izravno upoznati pozadinu koja se po poticajima Svetog Oca događa za karizmatsku obnovu u svijetu. Pesare je u Zadru govorio i o važnoj temi odnosa ODS-a prema institucijama Crkve.

„CHARIS će biti nadležan za sva pitanja karizmatskih duhovnih stvarnosti iz struje milosti u svijetu“

„Sasvim je jasno da Katolička Karizmatska Obnova ne može postojati bez uske povezanosti s institucijama Katoličke Crkve. Duh Sveti je stvorio Obnovu za Crkvu i u Crkvi. Isti Gospodin koji je pozvao nas u karizmatskim zajednicama, pozvao je i naše biskupe. Ako želite biti poštovani u svojoj službi, molim vas, onda i vi nastavite njegovati važnost poštivanja uloge koju je Duh dao vašem pastiru“, poručio je Pesare.

Direktor ICCRS-a opisao je pozadinu nastajanja i značenje CHARIS-a. To je nova, buduća organizacija s vatikanskim pontifikalnim pravom koja će okupiti postojeće dvije papinske organizacije u karizmatskoj obnovi Crkve, a to su ICCRS – Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove u Vatikanu i Katoličko bratstvo. CHARIS će biti nadležan za sva pitanja karizmatskih duhovnih stvarnosti iz struje milosti u svijetu.

Papa Franjo 2016. godine osobno je imenovao Pesarea za tajnika koji će raditi na pripremi CHARIS-a, kao dio temeljnog četveročlanog tima ljudi. „S povijesnog gledišta, jedinstveno je i čudesno da se papa Franjo osobno uključio u poticaje djelovanju KKODS-u i život katoličke karizmatske obnove. Kao dobar isusovac, jednom prigodom papa Franjo je rekao kako je mislio da je karizmatska obnova samo škola sambe, mjesto gdje ljudi plešu i bivaju sretni. Ali, onda je rekao da je, nakon što je kao kardinal Bergoglio iskusio krštenje u Duhu Svetom, počeo poštovati i uviđati kako je dobar rad koji KKODS čini u Crkvi. Od tada je njegov doživljaj karizmatske zajednice i zanimanje za KKODS jako poraslo“, rekao je Pesare.

U studenome 2012. godine, četiri mjeseca prije nego je izabran za papu u ožujku 2013. godine, papa Franjo je bio imenovan biskupijskim savjetnikom za katoličku karizmatsku obnovu u Argentini. Godinama prije toga počeo je pratiti karizmatsku obnovu u Argentini. Pesare je papu Franju susreo prvi put 2002. godine u Argentini, a 2011. godine kardinal Bergoglio bio je jedan od predavača na konvenciji ICCRS-a u Buenos Airesu.

„Papa Franjo je htio, tražio više…“

Nadalje, Pesare je istaknuo značenje susreta pape Franje sa svećenicima u bazilici Sv. Ivana Lateranskog 2014. godine, kada se bila održala treća svjetska duhovna obnova svećenika karizmatskih zajednica iz cijelog svijeta. Tu je papa Franjo razgovarao sa svećenicima tri i pol sata. Na kraju te obnove Sveti Otac uručio je dva pisma: ICCRS-u i Katoličkom bratstvu. „Papa je tada nježno rekao da ima jedan san – da bude samo jedna krovna služba za struju milosti, za sve karizmatske zajednice svijeta. To je bio veliki izazov za nas. ICCRS i Katoličko bratstvo već su imali isti ured u Vatikanu. Djelovali smo zajedno i svjedočili smo veliko jedinstvo među našim zajednicama. Ali papa Franjo je htio, tražio više“, istaknuo je Pesare.

U pripremi proslave jubileja 50 godina djelovanja karizmatskih zajednica u Crkvi, obilježenoj 2017. godine, papa Franjo je 25. travnja 2016. godine u privatnu audijenciju primio šest predstavnika karizmatskih zajednica, među kojima je bio i Pesare. „Na početku toga razgovora Sveti Otac je rekao: ‘Vrijeme je da počnete s organizacijom našeg jubileja.’ To tako lijepo zvuči, da je rekao ‘naš jubilej’. Jer time je rekao da je to i njegov, Papin jubilej. Za nas je to bilo nevjerojatno. Onda je papa Franjo još rekao: ‘Mislio sam formirati tim koji će raditi na objedinjavanju svih karizmatskih zajednica i službi u jednu službu’. Odabrao je za to dvoje ljudi. To su Pino Scafuro iz Argentine i Michelle Moran iz Engleske. Izabrao je i dva tajnika, to su Julia Tores iz Argentine i Oreste Pesare iz Italije. To je pozadina iz koje je došlo do nastajanja CHARIS-a“, rekao je Pesare.

„Stvarna služba CHARIS-a će početi na Pedesetnicu 2019. godine“

Početkom 2017. godine, mala grupa karizmatskih voditelja iz cijelog svijeta okupila se na savjetovanje, da rade na pisanju novog statuta za katoličku karizmatsku obnovu. Na završetku rada te grupe, prije nekoliko tjedana Kongregacija za laike, obitelj i život imenovala je prvu Međunarodnu službu zajedništva koja će biti međunarodno tijelo od dvadeset osoba. Oni će voditi CHARIS u trogodišnjem razdoblju. Tu službu čini 18 članova, jedan crkveni savjetnik, to je fra Raniero Cantalamessa, propovjednik Papinskog doma i jedan moderator, dr. Jean-Luc Moens iz Belgije, član francuske zajednice Emanuel. Za dva tjedna, 17. prosinca, u Vatikanu će biti njihov sastanak u Kongregaciji za laike gdje će taj dikasterij i službeno potvrditi te članove kao vodstvo CHARIS-a, Međunarodne službe zajedništva. Stvarna služba CHARIS-a će početi na Pedesetnicu 2019. godine. Do te Pedesetnice četiri člana tima i moderator CHARIS-a operativno će organizirati sve potrebno da CHARIS na Pedesetnicu sljedeće godine započne dobro organiziran s radom.

Ubuduće se, dakle, sva pitanja glede karizmatske obnove u svijetu, tiču CHARIS-a. „Budući da je ta ideja došla od Svetoga Oca, a ne od laika, ta će organizacija imati javno pravnu osobnost. Dosadašnja služba ICCRS imala je privatnu pravnu osobnost, jer je došla od želje privatnih osoba. Ali CHARIS je došao od volje Svetog Oca Franje i zato ima pontifikalnu, javnu pravnu osobnost. Značenje CHARIS-a je uvijek međunarodna služba katoličke karizmatske obnove. Kada CHARIS nešto kaže, znači da to kaže u ime Katoličke Crkve. To pokazuje koliko papa Franjo promatra karizmatski pokret kao jako važan u Crkvi. To je zaista struja milosti koja pripada cijeloj Katoličkoj Crkvi, više od onoga kako uobičajeno poimamo neki pokret“, rekao je Pesare.

„Bog u ovom povijesnom trenutku započinje nešto novo među vama u Hrvatskoj“

CHARIS će imati udjela i u ekumenskoj dimenziji. „Papa Franjo je na jednom susretu rekao da je katolička karizmatska obnova rođena kao ekumenska. Ona je rođena u Katoličkoj Crkvi, ali je dio velike obitelji koja dotiče sve kršćanske Crkve. Koristimo različite riječi, podcrtavamo drugačije naglaske, ali povezuje nas otvorenost Duhu i spoznaja da nas Duh Sveti može voditi kao jednu zaručnicu Isusu Kristu. Papa sanja da se u cijelom kršćanstvu dogodi jedinstvo. Ali to želi najprije vidjeti unutar Katoličke Crkve. Papa kaže: ‘Morate se razlikovati jedan od drugoga, ali postati jedno.’ Dakle, ono što papa Franjo sanja za cijelo kršćanstvo, on to traži najprije unutar katoličke karizmatske obnove. Ako nismo ujedinjeni unutar sebe, kako možemo raditi na jedinstvu s ljudima koji su izvan Katoličke Crkve. Zato morate ostati drugačiji, različiti jedno od drugoga, ali trebate postati jedno“, istaknuo je Pesare. CHARIS želi od svih zemalja gdje djeluje karizmatska obnova, da se u svakoj zemlji formira Nacionalna služba zajedništva, da okuplja sve različite karizmatske stvarnosti.

„CHARIS neće imati puno autoriteta nad tim zajednicama i grupama, ali će biti jako važan za to zajedništvo u različitosti. Bog u ovom povijesnom trenutku započinje nešto novo među vama u Hrvatskoj. Duh počinje ostvarivati to što želi papa Franjo. Hrvatska je među prvim zemljama i narodima gdje ste već počeli ostvarivati Nacionalnu službu zajedništva. Svaka zemlja će biti predstavljena u međunarodnoj skupštini koja je u službi svjedočenja jedinstva karizmatske obnove u cijelom svijetu. Zato se moje srce raduje boraveći među vama. Jer vam mogu potvrditi da zaista vi u Hrvatskoj radite u smjeru kojega Duh traži od svih katoličkih karizmatskih zajednica u svijetu. Duh Sveti ujedinjuje, ali poštuje različitosti. A osobiti znak da svaka stvarnost Crkve bude u stvarnom jedinstvu je biskup. Jer tko smo mi bez naših biskupa. Biskupi su naši pastiri. Oni su pastiri i isti Gospodin koji je pozvao nas, pozvao je i njih“, poručio je Pesare sudionicima kvalitetno sadržajno osmišljenog nacionalnog susreta vodstava karizmatskih duhovnih stvarnosti u Zadru, koji je kao centralno događanje imao misno slavlje s predsjednikom HBK zadarskim nadbiskupom Želimirom Puljićem.

Izvor: IKA

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh