Duhovnost

BOŽJA RIJEČ

Što znače Isusove riječi: „Jaram je moj sladak i breme moje lako“ Jaram, breme (tj. teret) koji si stavljamo sami, koji nam stavljaju drugi – pritišće nas, zarobljava i nije nimalo sladak! Kakav je to onda Isusov jaram, koji nas oslobađa i čini radosnima?

Što znače Isusove riječi: „Jaram je moj sladak i breme moje lako“

Foto: Shutterstock

 

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.

Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Evanđelje po Mateju 11,28-30

 

Isus ne govori o fizičkom teretu, nego o sistemu farizejskog zakona i pravila koja su opterećivala život običnog čovjeka (Mt 23,4). Farizeji su dodali još 600 pravila vezanih za rad na Sabbath – subotu, 365 zabrana i 250 zapovijedi za one koji su bili njihovi sljedbenici. Tako, Zakon ne da nije donosio slobodu, već je nametao ropstvo i ugnjetavanje, osjećaj posvemašnje grešnosti i krivice. Kao tumači i učitelji Zakona, farizeji i pismoznanci su prisvojili i Mojsijev autoritet te ga zloupotrebljavali.

Isus upozorava da ni jedno obdržavanje Zakona ne može nadomjestiti „provaliju” koja stoji između naše grešnosti i Božje svetosti. To nalazimo i kod sv. Pavla: „Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu – samo spoznaja grijeha!“ (Rim 3,20)

Tada ćemo konačno naći mjesto odmora za svoje duše…

Kako će nas Krist odmoriti

Na prvi pogled postoji čudna kontradikcija u Isusovoj ponudi jer Isus ne kaže da će skinuti naš jaram i time nas odmoriti, već nudi novi jaram umjesto farizejskog: „uzmite moj jaram”. Traži od nas da se podložimo Njegovu autoritetu, da Ga slijedimo. Tada ćemo konačno naći mjesto odmora za svoje duše. To breme nije breme, već izvor mira, radosti i zadovoljstva koji svijet ne može dati. Isusovo breme je lako jer ono, za razliku od mnogostrukih pravila Zakona, podrazumijeva naš zaokret – pokajanje i vjeru, na putu odluke da Ga slijedimo.

Evanđelist Ivan piše: „Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške“ (1 Iv 5,3).

 

On je ponio teret koji smo mi trebali nositi

 

Ako promotrimo zapovijedi koje daje Isus, moglo bi se reći da su i one zahtjevne jer je Mojsijev zakon Isus preformulirao u Govoru na gori (Mt 5-7) gdje se nadilazi Zakon a ulazi se u nutrinu svakog vjernika i postavljaju se visoki standardi. Ono što čini Isusovo breme lakim je Isusova aktivna poslušnost i potpuna posvećenost Božjem Zakonu. Grčka riječ za „lako“ također znači „koji dobro pristaje”. On je ponio teret koji smo mi trebali nositi. Plodovi Njegove savršene poslušnosti su dostupne i nama kroz vjeru. Upravo je tako njegova pravednost razmijenjena za naše grijehe na križu: „Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu” (2 Kor 5,21). Naša poslušnost Isusu tada postaje duhovno bogoslužje: „prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje“ (Rim 12,1). Djelovanjem Duha Svetog u našim životima, mi se suobličujemo slici Krista i time i naš teret postaje lakši. Dođimo k Njemu!

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh