Duhovnost

BOŽJA RIJEČ

Što je potrebno da bi Božja riječ zaista davala plod u našim životima „Riječ koja iz Mojih usta izlazi ne vraća se k Meni bez ploda”. Većina ovaj stih tumači krivo…

Što je potrebno da bi Božja riječ zaista davala plod u našim životima

Foto: Shutterstock

 

Pogledajmo što se događa kad Božja Riječ izađe iz Njegovih usta:

Tako se riječ koja iz Mojih usta izlazi ne vraća k Meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. (Iz 55,11)

Većina ovaj stih tumači krivo, govoreći: „Božja Riječ se nikad ne vraća k Njemu bez ploda”. Stoje i propovijedaju nenadahnutu, nepomazanu poruku mrtvoj zajednici. Zatim, kad ne prime nikakvu reakciju, samo slegnu ramenima govoreći: „Božja se riječ neće vratiti bez ploda”. Međutim, Pismo kaže: „Riječ koja iz usta Mojih izlazi ne vraća se k Meni bez ploda”. Dakle, u pitanju je Božja Riječ iz usta Njegovih glasnika koji ispunjavaju zadane uvjete.

S riječima koje mi silaze s usana silazi i moj dah. U suprotnom, ne bih mogao govoriti. Jednako tako Božja Riječ ne silazi s Njegovih usana bez daha (Duha) koji ide s njom. Božja Riječ ne donosi život ako je bez Duha jer „slovo ubija, a Duh oživljuje” (2 Kor 3,6). Međutim, kad Bog pošalje svoju Riječ kroz odabranog glasnika putem Duha, ishod je nevjerojatan. Kao što je obećao Jeremiji:

Nije li riječ Moja poput vatre… i nije li slična malju što razbija pećinu? (Jr 23,29).

Božja Riječ kroz pravog glasnika uništava svaku prepreku!

Iz knjige Dereka Princea „Razotkrivanje Božje crkve” u izdanju „Kršćanske udruge Derek Prince”

Autor: Derek Prince

Najčitanije

Na vrh