Duhovnost

APOSTOLSKO VJEROVANJE – ZNAČENJE (XV.)

Što molimo kad u „Vjerovanju” kažemo: „(Vjerujem u) … uskrsnuće tijela…” Vjeruješ li da će i tvoje tijelo uskrsnuti?

Što molimo kad u „Vjerovanju” kažemo „(Vjerujem u) ... uskrsnuće tijela…”

Foto: Shutterstock

 

U ovom tekstu promišljamo o ovim riječima molitve „Vjerovanja”: „(Vjerujem u) … uskrsnuće tijela…”

Zagonetka ljudskog života najteže se osjeća nad grobom onih koje smo voljeli. Pred smrću se čovjek sam po sebi osjeća bespomoćan. No pred misterijem smrti u pomoć mu dolazi sam Bog. Na temelju božanske objave, Isusovi vjernici, okupljeni u Crkvi, znaju da je Bog stvorio čovjeka za vječno sretan život, s onu stranu groba. Štoviše, kršćanska vjera uči da će tjelesna smrt biti napokon pobijeđena. Ta puna pobjeda slavit će se u uskrsnuću tijela, u posljednji dan sadašnje povijesti.

Prema Svetom pismu, čovjek je stvoren kao biće u kome duša i tijelo čine jedinstvo, cjelinu. Sve Božje stvaranje, sav tijek povijesti kojim ravna Bog, sve spasenje po Isusu Kristu usmjereno je na toga i takva čovjeka. Čovjek nije samo duša koja je besmrtna. Čovjek je i tijelo. Stoga ovaj članak Vjerovanja utvrđuje u nama vjeru da će i tijelo imati udjela u konačnom spasenju. Štoviše, prema Bibliji, u velikoj i konačnoj Božjoj obnovi imat će udjela sva priroda (usp. Rim 8,19–24).

Jamstvo našega uskrsnuća

Ovaj članak Vjerovanja o uskrsnuću tijela najtješnje se nadovezuje na cijelo Vjerovanje. Ono je na neki način posljedica naše vjere u Boga Stvoritelja, u Isusa Krista, a nadasve u Krista Uskrsloga.

Kristovo uskrsnuće temelj je i jamstvo našega uskrsnuća u novom nebu i novoj zemlji. Da istakne kako je Isusovo uskrsnuće uzrok našeg uskrsnuća, sv. Pavao je stvorio vrlo lijep kršćanski izričaj “su-uskrsnuti”: s Kristom Uskrslim i mi smo su-uskrsli. Njegovo uskrsnuće već sada djeluje u nama po milosti posvetnoj. U nama – kao u lozama božanskog čokota, Krista – struji božanski život. Najbolja hrana toga života jest euharistija jer je pod prilikama kruha i vina prisutan i u nama djelatan sam Krist Uskrsli. Stoga jedan od najstarijih kršćanskih pisaca iz početka II. stoljeća biskup Ignacije euharistiju zove „lijekom besmrtnosti”.

S poštovanjem postupati sa svojim tijelom

Iz Svetoga pisma i svega vjerovanja Crkve kroz sva stoljeća posve je očita činjenica da ćemo i tijelom uskrsnuti. Isusova pobjeda nad smrću bit će dokončana kada bude pobijeđena, kako veli sv. Pavao, posljednja neprijateljica čovječanstva – smrt (1 Kor 15,26). Kako će to biti, još nam nije očito, za to još nemamo iskustva. Stoga Sveto pismo o tom kako će sve to biti govori najviše u slikama. Najbolje je to izrazio sv. Pavao riječima: “Što ljudsko oko još ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to je Bog pripravio onima koji ga ljube” (1 Kor 2,9). A na drugom mjestu piše: “Krist će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu slavnome” (Fil 3,21). Vjera u uskrsnuće tijela sadrži u sebi još nešto važno: naše je tijelo svetinja. To je lijepo izrazio sv. Pavao: „Zar ne znate? Tijelo je vaše hram Duha Svetoga koji jest u vama… Proslavite dakle Boga u tijelu svojemu!” (1 Kor 6,19–20)!

Mi stoga trebamo s poštovanjem postupati sa svojim tijelom. Bog ga je stvorio i posvetio, on će ga jednom i uskrisiti iz groba. Trebamo se brinuti i za svoj tjelesni život i za zdravlje. Sv. Pavao uspoređuje tijelo s oruđem, oruđem za dobra djela. Radom svojih ruku čovjek izvodi zamisli svoga uma. I da bi čovjek mogao iskazivati ljudima svoju pažnju i ljubav, potrebna mu je ne samo duša nego i tijelo.

Počast tijelima pokojnika

Zbog svoje vjere u uskrsnuće kršćani iskazuju posebnu počast mrtvim tijelima svojih pokojnika. Brinu se za što dostojniji ukop, kite i posjećuju grobove najmilijih. A sva Crkva po svem svijetu s osobitom odanošću svake godine nakon blagdana Svih svetih na dan 2. studenoga slavi Dušni dan ili Dan pokojnika. Najljepši izraz ljubavi prema pokojnicima jest da se za njih molimo, osobito u svetoj misi, i da kao njihovu najdražu baštinu čuvamo vjeru i brigu jedni za druge, dok se zajedno s njima ne nađemo u vječnoj domovini.

*

Ovdje možete pročitati objašnjenje prethodnih dijelova molitve:

Što u molitvi Vjerovanja znači „Vjerujem…”

Što u molitvi Vjerovanja znači „(Vjerujem) …u Boga”

Što u molitvi Vjerovanja znači „(Vjerujem) …u Oca svemogućega”

Što znači „(Vjerujem)… u Stvoritelja neba i zemlje…”

Što znači „(Vjerujem)… u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega…”

Molimo: „mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan…” Zašto je tako trebalo biti?

Što molimo kada kažemo da je Isus „sašao nad pakao…”

Što molimo kada kažemo da je Isus „treći dan uskrsnuo od mrtvih…”

Što molimo kada kažemo da je Isus „uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega…”

Što znači da će Isus „odonud doći suditi žive i mrtve”

Što molimo kad u „Vjerovanju” kažemo: „Vjerujem u Duha Svetoga…”

Što molimo kad u „Vjerovanju” kažemo: „(Vjerujem u) … svetu Crkvu katoličku…”

Što molimo kad u „Vjerovanju” kažemo: „(Vjerujem u) … općinstvo svetih…”

Što molimo kad u „Vjerovanju” kažemo: „(Vjerujem u) … oproštenje grijeha…”

Nad tajnama vjere je potrebno meditirati

U zajednici Isusovih učenika, u Crkvi, od najstarijih vremena postoje obrasci (sažeci) kojima se kratko želi izraziti ono što sva zajednica vjeruje. Jedan takav sažetak zove se Vjerovanje apostolsko. Nazivamo ga apostolskim jer se u njemu nalazi ono najvažnije što su apostoli navješćivali o Bogu, o čovjeku i o njegovu pozivu na vječni život s Bogom.

Onima koji u odrasloj dobi pristupaju k vjeri ili već primljenu vjeru žele prihvatiti na odrasliji i osobniji način, Crkva oduvijek pruža to Vjerovanje sa željom da ga upamte, da budu u to Vjerovanje upućeni, da po njemu žive i da ga mogu drugima naviještati.

Isusovi vjernici to zajedničko Vjerovanje znaju, mole, prihvaćaju i po njemu žive. Stoga je ono simbol (znak) njihova međusobnog prepoznavanja i jedinstva po svemu svijetu. O tom jedinstvu piše sv. Pavao kršćanskoj zajednici u Efezu: „Jedan Gospodin – jedna vjera – jedno krštenje” (Ef 4,5).

Da bismo što dublje naslutili, shvatili i doživjeli ono što Crkva želi izraziti Vjerovanjem apostolskim, potrebno je iznova i na različite načine ulaziti u njegov sadržaj. Potrebno ga je tumačiti i meditirati nad tajnama vjere koje su njime izrečene.

U ovom tumačenju pojedinih izričaja vjere držat ćemo se redoslijeda koji se nalazi u Vjerovanju apostolskom.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, život vječni. – Amen.

Najčitanije

Na vrh