Brak i odnosi

OTAJSTVO BRAČNE POSTELJE

STJEPAN ARNUŠ: Bračni čin kao posljedicu ima radost. Ima snagu ozdravljanja i može ozdraviti sve rane odbačenosti Otajstva su jednostavne, a skrivene stvari. Neiscrpiva su. Ovo što sam ja vama otkrio o otajstvu bračne postelje, tek je kap u moru...

In-eternum - katolički planer

Foto: Screenshot;YouTube/Zadrži Smjer

 

Stjepan Arnuš, otac šestero djece, suprug, profesor i voditelj „Duhovnog kutka” na nedavno održanoj konferenciji „Zadrži smjer” govorio je o otajstvu bračne postelje.

„Tajna je da je u tvojoj ženi, tvom mužu, Bog kojeg možeš susresti. Ja sam Boga prvi put susreo preko svoje djevojke, zaručnice. Kad smo već bili u braku, poklonio sam joj knjigu s posvetom: „Onoj kroz koju sam osjetio prvine Duha Svetoga”.

Dakle, ja nisam prvi put doživio Božju ljubav kroz religiozne radnje, već preko ljubavi.

Krist ispred

Katekizam Katoličke Crkve kaže: Krist je središte cijelog kršćanskog života. Veza s Njim je ispred svih drugih veza, obiteljskih, društvenih.

Ključna riječ ovdje je – ispred. Ta riječ ne znači iznad, već prije. Ako želim imati dobar odnos sa svojom ženom, Krist mora ići ispred, prije mene. Ja Ga tada slijedim. Prvo ide Isus, onda ja idem za Njim. Tada mi se sve razjašnjava, jer on je svjetlost svijeta.

Što to znači da Bog želi ići ispred nas?

Kada sam molio za ovaj susret – što bih vam točno rekao, u molitvi sam dobio sliku: Vidio sam Isusa, raspetog, krvavog, ruke su mu bile oblivene krvlju… došao je do bračnog para i uzeo ih za ruku, i muža i ženu. Zatim ih je vodio prema spavaćoj sobi. Kad su ušli u spavaću sobu rekao im je da sjednu na krevet i uputio im je ove riječi:

Ja sam svojim krvavim rukama, dolazim da vas zagrlim. Svakog od vas primam svojim krvavim rukama i vodim vas u bračnu sobu. Kad vas uvedem kažem da sjednete na krevet i da me promatrate kako stojim pred vama… da me promatrate na križu… da me promatrate krvavog… da promatrate moje tijelo na križu, da me promatrate u hostiji, moje tijelo… da me promatrate kako sam hodao Judejom, Galilejom… I da primijetite kako sam kroz tijelo iskazivao ljubav. Vi ste ljudi, i ja sam bio pravi čovjek. Za mene je Poncije Pilat rekao: Evo čovjeka. Vi ste vidjeli razoreno tijelo. Tijelo Sina Čovječjeg. I to je ono što želim da shvatite – čovjek izražava ljubav kroz tijelo. Sad se okrenite jedno prema drugome i izrazite si, tijelom, ljubav…

Bračna čistoća

Bračna čistoća je dopustiti Duhu Svetom da nas nauči naše ženidbene zavjete izraziti kroz tijelo.
Bračna čistoća je bračno darivanje na poticaj Duha Svetoga.
sveti Ivan Pavao II.

„Što mi dobivamo bračnim činom? Samo kad pogledamo ove dvije definicije svetog pape, dobivamo – poslušnost. Bračni čin ti je zapravo prečac da dođeš do svetosti. Ne znam postoji li ljepši put do svetosti.”

Što se vidi u bračnom činu

Otajstva su jednostavne, a skrivene stvari. Neiscrpiva su. Ovo što sam ja vama otkrio tek je kap u moru…

Kažu da Bog ima određena svojstva. Sveti Toma Akvinski kaže da je Bog sama ljepota, dobrota, istina… Te tri stvari vam se otkrivaju u bračnom činu.

Ljepota

Spolni čin je lijep. Što ljepota čini čovjeku? Ljepota se definira kao nešto što ti se sviđa. Što ćeš više puta leći sa svojim bračnim drugom, to će ti se više sviđati. To će ti biti ljepši. Ljepota stvara sviđanje. To je otajstvo Boga koji je sama ljepota, u spolnom činu, i On se tu otkriva. Što čovjek doživljava u susretu s ljepotom? Radost. Bračni čin kao posljedicu ima radost.

Dobrota

Kad smo u spolnom činu, otkriva se otajstvo Božje dobrote, i to na nekoliko načina. U Katekizmu piše: Prva svrha braka je dobro supružnika. Kad se daruješ svom bračnom drugu, kaže sveti Toma Akvinski, izvršavaš krepost pravednosti. Činiš ono što je dobro. Dobrota je uvijek posljedica ljubavi, ne možete činiti dobro ako ne volite. Vrhunac dobrote je milosrđe. U bračnom činu vam se očituje milosrđe. Kako? Onako kako mi je Bog u molitvi progovorio:

Bračni je čin, čin milosrđa. Ona koja te je ranila, opet je ona kojoj se daruješ. 

Mi se međusobno ranjavamo. Ponovno se cijeli darovati nekome tko te je ranio, povrijedio… je nevjerojatni čin milosrđa. Jako je puno uskrate u braku jer su muž i žena povrijeđeni i ne žele iskazati milosrđe jedan drugome.

Bračni čin zato u sebi nosi opraštajuću snagu. Kad bi barem to moja djeca znala, kaže Bog. Bračni čin ima snagu ozdravljanja i može ozdraviti sve rane odbačenosti. 

Služite se milošću koja vam je dana.

Istina

U spolnom činu se očituje nešto od istine. Koja je najveća stvar koju nam istina može donijeti? Utjehu. Isus je rekao: Istina će vas osloboditi. Muž i žena koji se čisto daruju jedno drugome (u skladu sa svim ovim rečenim), oni primaju utjehu i slobodu, jer žive u istini. Oni znaju istinu o spolnosti, čemu služi brak, što se tu skriva… Zato bivaju slobodni. Supružnici koji se čisto u ljubavi, na poticaj Duha Svetoga daruju jedan drugome, su slobodni.

U nastavku vam donosimo cijeli nagovor:

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh