Vjera i znanost

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Sodoma i Gomora – ovi dokazi govore u prilog nadnaravnom uništenju tih gradova Biblijska Knjiga Postanka izvješćuje nas da su ovi gradovi prije otprilike 4 000 godina zbog nemorala bili na jedan zagonetan način potpuno uništeni…

Gotovo da nema čovjeka koji nije čuo za Sodomu i Gomoru. Ti su gradovi postali pojam za nemoral svih vrsta, a osobito za grijehe na području zlouporabe ljudske spolnosti. Biblijska Knjiga Postanka izvješćuje nas da su ovi gradovi prije otprilike 4 000 godina zbog nemorala bili na jedan zagonetan način potpuno uništeni: „Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji” (Post 19,24-25). Pitanje koje se uvijek nameće kada su u pitanju nadnaravni događaji jest: Može li se vjerovati da se tamo zaista dogodilo nešto nadnaravno ili je riječ o nekom prirodnom događaju koji su tzv. primitivni ljudi pripisali Božjem sudu? Neki su ovo pokušavali protumačiti nekom prirodnom kataklizmom, npr. vulkanom ili potresom koji je bio praćen erupcijom plina.

Isus nam o tome kaže: „A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi” (Lk 17,29).

U Izraelu se, na brdu nedaleko južnog dijela Mrtvog mora, nalazi poznata utvrda Masada koja je u pobuni protiv Rimljana, 70. godine, bila posljednja linija obrane židovskih boraca. Kada se gleda s Masade, jedan je dio područja, površine 3×2 km, bitno drukčijeg sastava od ostatka terena.

Crvenom je bojom označen taj zanimljiv lokalitet. To se područje bitno razlikuje od okolnog terena po svom izgledu i tipu stijena

Iznimno zanimljiv fenomen na ovim lokalitetima jest prisutnost velike količine sumpornih lopti, čija je veličina u promjeru od oko 2,5 cm do veličine teniske loptice.

Zanimljivo, ove sumporne lopte rasprostranjene su samo unutar ovih područja koja izgledaju drukčije od okoline. Sumporne su lopte bile toliko vruće da su istopile stijenu i može se vidjeti kako su se pod visokom temperaturom utisnule u stijenu. Kada je sumporna lopta prodrla u stijenu, ulazni kanal se zatvarao i, u odsustvu kisika, sumporna se vatra gasila.

Mjesta probijanja sumpora u stijenu diljem ovog područja izgledaju kao da su izrešetana rafalnom paljbom.

Sumporne lopte pronađene su i duboko unutar stijenskih blokova.

Izvršena su testiranja jesu li zaista u pitanju sumporne lopte. Kada su znanstvenici te lopte izložili vatri, one su se zapalile oslobađajući jak miris sumpora i veliku toplinu.

Dodatna potvrda da je ovo područje bilo podvrgnuto visokoj temperaturi jest oblik stijena, koje ukazuju da su bile savijene pod djelovanjem visoke temperature.

Visoka temperatura izaziva promjene u mineralu i to se u mineralu može vidjeti kao smeđe krugove oko ovih sumpornih lopti.

Sumporne su lopte kasnije bile okružene ljušturom, koja je nastala djelovanjem visoke temperature nakon čega je uslijedilo hlađenje.

Ove su ljušture mnogo otpornije na eroziju od sumpornih lopti. Ako se ove ljušture prelome, unutar njih se jasno mogu uočiti sumporne lopte.

Prije otprilike 3 400 godina, Mojsije podsjeća Izraelce na izgled Sodome i Gomore nakon uništenja: „Sva je zemlja njegova samo sumpor i sol; niti se što sije niti što klija; nikakva travka na njoj ne raste; jednaka je srušenoj Sodomi i Gomori” (Pnz 29,22).

„Bilo je to nekada vrlo sretno mjesto, zbog plodova biljaka koje je tu raslo i bogatstva nekadašnjih gradova, a sada je sve spaljeno“

Židovski povjesničar iz 1. st., Josip Flavije, zapisao je o tom području kako je ondje sve bilo lijepo prije nego što je spaljeno, i kako su gradovi u tom području bili bogati. Izraz „bogati gradovi” ukazuje na postojanje velikih zgrada, hramova, zidova i sl. Josip Flavije opisuje što se tu dogodilo: „Ovo područje izgleda tako tužno, nakon što je spaljeno, da nikoga ne zanima da ovdje dođe… Bilo je to nekada vrlo sretno mjesto, zbog plodova biljaka koje je tu raslo i bogatstva nekadašnjih gradova, a sada je sve spaljeno. To je posljedica bezbožnosti njihovih stanovnika, koje je bilo uništeno vatrom; danas još uvijek vidimo ostatke ovog božanskog ognja, a tragovi i sjenke ovih pet gradova još uvijek su vidljivi, kao i pepeo u kome se nalaze njegovi plodovi, koji imaju boju kao da su bili za jelo; ali, ako ih uzmete u ruku, oni će se raspasti u prahu i dimu”.

Zaista, na ovim su lokalitetima vidljive mnoge strukture koje jako podsjećaju na nekadašnje građevine i zidine.

Okolno područje, koje nije bilo izloženo visokoj temperaturi, uglavnom je predstavljeno krečnjakom ili kalcij-karbonatom. Mineralozi koji su analizirali uzorke sumpornih lopti nisu vjerovali da je to sumpor jer takav oblik sumpora nije onakav kakav se pronalazi u prirodi. Međutim, analize su pokazale da je to pravi sumpor. No, uzorci minerala prikupljeni s područja izloženog visokoj temperaturi, gdje su sumporne lopte i pronađene, sačinjeni su od gipsa ili kalcij-sulfata. Što se to dogodilo na ovom području?

Ako se krečnjačka stijena izloži visokoj temperaturi, oslobodit će se ugljični dioksid. U isto vrijeme, sumpor oksidira u sumpor dioksid, koji reagira s vodom i formira sulfat. Ion kalcija zatim reagira s ionom sumpora i formira kalcij-sulfat ili gips koji je u ovom području dominantan mineral. Na ovaj način, kemijske analize pokazuju da je vreli sumpor u velikoj količini pao na ovo ograničeno područje. Ovakvo pojavljivanje čistog sumpora kakvo je u velikim količinama pronađeno na ovom području ne može se usporediti s onim što se kao normalno nalazi u prirodi. Ovo nema veze s plinovima, gejzirima ili vulkanima čiji je sumpor pun nečistoće.

„Sve govori u prilog nadnaravnog uništenja tih gradova“

Kada se razmotre sve činjenice, može se reći da karakteristike ovog područja i kemijske analize ukazuju da je na ovo područje pao užareni sumpor. Na ovom su području pronađeni i ostaci metala očito obrađivanog ljudskom rukom. Po svemu sudeći, teško da će se ikada pronaći prirodno objašnjenje za ove fenomene. Sve govori u prilog nadnaravnog uništenja tih gradova, kako nas izvješćuje Biblija.

Isus kraj povijesti uspoređuje s uništenjem Sodome i Gomore: „Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. Tako će isto biti u dan kad se Sin Čovječji objavi” (Lk 17,28-29).

Apostol Petar nas podsjeća da i u tom događaju ima nešto iz čega kršćanin, svjestan situacije oko sebe, može crpsti utjehu: „ako gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi; ako pravednog Lota, premorena razvratnim življenjem onih razularenika, oslobodi – pravedniku se doista dan za danom duša razdirala dok je gledao i slušao bezakonička djela onih među kojima je boravio – umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati” (2Pt 2,6-9).

Tekst je prvotno objavljen u časopisu Book.

Najčitanije

Na vrh