Najave

SLIKOVNICE ZA MALE KATOLIKE

„Salesiana” izdala dvije slikovnice koje djeci objašnjavaju katolički pristup rodu, spolu i teologiji tijela Slikovnice „Bog ima svrhu za djevojčice i za dječake” i „Svako tijelo ima nešto reći” namijenjene su djeci predškolskog uzrasta…

„Salesiana” izdala dvije slikovnice koje djeci objašnjavaju katolički pristup rodu, spolu i teologiji tijela

Izdavačka kuća iz Zagreba „Salesiana” izdala je dvije slikovnice koje djeci objašnjavaju katolički pristup rodu, spolu i teologiji tijela.

Slikovnice „Bog ima svrhu za djevojčice i za dječake“ i „Svako tijelo ima nešto reći“ namijenjene su djeci predškolskog uzrasta, a njihov urednik je teolog Marin Periš.

Slikovnica „Bog ima svrhu za djevojčice i za dječake” uvodi i pojašnjava pojmove identiteta, ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti i svrhe rodova. Slikovnica pomaže djeci razumjeti rod na uravnotežen način. Postoje stvari koje svi ljudi mogu raditi. Ipak, možemo vidjeti da dječaci i muškarci rade stvari na muški, a djevojčice i žene na ženski način. Nijedan rod nije bolji od drugog, samo se međusobno razlikuju.

Ova knjiga potiče djecu da nauče kako je Bog određenom rodu podario određene darove. Primjerice, samo žena može biti mama a samo muškarac može biti svećenik. Budući da ono što je vidljivo od osobe otkriva tko je ta osoba na dubljoj razini, također vidimo da isključivost dara za određeni rod nema veze s nametanjem društva ili Crkve, već s onim što osoba u svojoj biti jest, muško ili žensko.

Slikovnica „Svako tijelo ima nešto reći” približava nam ono što je sveti Ivan Pavao II. nazivao „govorom tijela”.

Četiri temeljna principa „Teologije tijela” predstavljena na ovim stranicama otkrit će ljepotu, snagu i svrhu tijela unutar Božje zamisli za svakoga od nas − i za djecu povjerenu našoj skrbi.

Svraćajući pozornost djece na značenje tijela, potvrđujemo izvornu dobrotu i tijela i njegovih „poruka”. Nadalje, kako se dječje tijelo i duša počinju potpunije integrirati, djevojčica ili dječak postaju sve više sposobni iskazivati ljubav drugima i Bogu koji je svakoga od nas stvorio na svoju sliku.

Direktor izdavačke kuće „Salesiana” don Mihovil Kurkut poručuje da će ova nova izdanja medijima biti predstavljena u ponedjeljak, 9. travnja.

Priredila Vedrana Prka

Najčitanije

Na vrh