Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Reinkarnacija ili ponovno rađanje

Smrt je svršetak čovjekova zemaljskog hodočašća, svršetak vremena milosti i milosrđa koje mu Gospodin pruža da ostvari svoj ovozemni život prema Božjem nacrtu i da odredi svoju konačnu sudbinu. Kada završi “jedini tijek našeg zemaljskog života”, više se nećemo vratiti da živimo druge zemaljske živote. Ljudi samo jednom umiru (Hebr 9,27). Poslije smrti nema “ponovnog rađanja” (“reinkarnacije”).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 1013

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh