Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE // Razmatranje, razmatranje, čemu razmatranje?

Razmatranje, razmatranje, čemu razmatranje?

Razmatranje onoga što čitamo dovodi nas da to usvojimo uspoređujući to sa sobom. Tu se otvara druga knjiga: knjiga života. Od misli se prelazi na stvarnost. Ovisno o čovjekovoj poniznosti i vjeri, otkrivaju se pokreti koji uzbuđuju srce i koji se mogu razlučiti. Treba činiti istinu da dođemo k Svjetlu: “Gospodine, što hoćeš da činim?”


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2706

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh