Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Pusti Duha Svetoga, nama treba Isus!

“Nitko ne može reći `Gospodin Isus’ osim u Duhu Svetom” (1 Kor 12,3). “Bog odasla u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba – Oče!” (Gal 4,6). Ta spoznaja vjere moguća je samo u Duhu Svetom. Da bismo bili u dodiru s Kristom, treba da nas prije dotakne Duh Sveti. On nas pretječe i budi u nama vjeru. Po našem krštenju, prvom sakramentu vjere, Život, kojem je izvor u Ocu i koji nam je darovan u Sinu, intimno i osobno nam daje Duh Sveti u Crkvi: Krštenje nam daje milost novoga rođenja u Bogu Ocu po njegovu Sinu u Duhu Svetom. Jer oni koji imaju Duha bivaju vođeni k Riječi, tj. k Sinu; a Sin ih predstavlja Ocu i Otac im dariva nepokvarljivost. Dakle, bez Duha nije moguće vidjeti Sina Božjega, a bez Sina nitko se ne može približiti Ocu, jer je spoznaja Oca Sin, a spoznaja Sina Božjega biva po Duhu Svetome.


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 683

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh