Vijesti

PROJEKT NASTAO S CILJEM SMANJENJA GLADI // Banka hrane

Banka hrane

Banka hrane projekt je nastao s ciljem smanjenja gladi među socijalno ugroženim stanovništvom.

Problem gladi

Dok smo s jedne strane suočeni s problemom bacanja velikih količina hrane u našoj zemlji i diljem svijeta, s druge strane suočeni smo s problemom nedostatka hrane i gladi koja se javlja kod dijela populacije. Projekt Banka hrane nastao je s ciljem da se pomogne osobama koje su na rubu gladi i nalaze se u velikoj potrebi.

Cilj projekta realizira se raspodjelom hrane osobama u potrebi i to kroz mreže lokalnih udruga i grupa, te zajednica koje rade s populacijom koja se nalazi u potrebi (Crveni križ, Pučka kuhinja grada Vukovara, centri za socijalni rad, itd.).

Prva inicijativa – Pučka kuhinja u Vukovaru

Prva inicijativa bila je otvaranje Pučke kuhinje u Vukovaru, gdje postoji problem gladi velikog broja građana. Nakon osnivanja Pučke kuhinje, uspostavljen je model BANKA HRANE 2017, koji predstavlja cjelovit i inventivan sustav doniranja hrane u lokalnoj zajednici za građane u potrebi. Objekt se nalazi u centru Vukovara i svojom funkcionalnošću i vizurom snaži dostojanstvo svih građana koji se nalaze u potrebi.

Pomoć u realizaciji projekta

Kako bi se zadovoljile potrebe osoba kojima je potrebna hrana, organizatori su uputili molbu za pomoć svima koji su u mogućnosti. Potrebe u okviru projekta vezane su za doniranje hrane i financijska sredstva (troškovi prijevoza, uređenje prostorija, trškovi ureda i dr. definirano u projektu).

Svi zainteresirani mogu pomoći donacijom hrane ili uplatom na broj računa otvorenog u Erste banci – IBAN: HR9724020061100710535.

Projekt i dokumentacija se nalaze na web stranici www.bankahrane.weebly.com.

Najčitanije

Na vrh