Duhovnost

KRIŽNI PUT NA KAJKAVSKOM

Prikrati bar malo muke Sineka svojega

Foto: Instagram


 

Prva postaja

ISUSA SO OSUDILI NA SMRT

Gledim kak stojiš pred sucem.

Gledim a srce mi luple kak bat, krči se v strahu od onoga kaj bom čula.

Ne bodo Te osudili! Ne bodo!

Stiščem si šake , nofte osećam kak mi kožu bodo predrli. V grlu me peče. Stišče.  Guti me.

Pravednoga, mojega Isusa grde, pluvajo, izsmehavajo. Kak malo ovčico nevino zvezano vlečo ga pred suca.

„Zakaj ništ ne veliš? Zakaj čkomiš?  Zakaj se ne obraniš? Zaaaakaaajjjj?“

A sí vičo, joči im ne zgledajo kak Božje, kak pomahnitali očo bliže kaj bi Tebe zvređali..

A včera so palme k Tebi dizali!

Kak me to jako boli… A Ti, Jezušek moj predragi samo čkomiš. V nebo glediš. Miren. Čkomiš. V nebo glediš. Tak smiren.

 

Druga postaja

ISUS JE PRIJEL NA SE KRIŽ

Križa gledim. Veliko drevo, žmeko, kvrgavo. Vlečo ga. Smejo se. Plačem se i stojim.

Zakaj stojim, zakaj nekaj ne napravim…  Križa vlečo. Drevo veliko.

A Ti, Jezušek moj, predragi čkomiš. Bolno žmeriš.. Miren. Čkomiš, Križa grliš.Bolno žmeriš.  Nekak pre  miren.

 

 

Treća postaja

ISUS JE OPAL PRVI PUTA POD KRIŽEM

V nebo je golub odletel. Od nekud, ne znam od kud. Samo sem  čula kada bi mi slomleno krilo prešlo kraj lica. Onda sem se k zemli prignola roke skupa dela, moljila.

„Najte ga tak mučiti! Kaj vam je napravil? Al glasa nesem imala, samo sem vusnice micala – a glas kagda je z golubom odletel!“

A Ti si križa nosil, predragi moj. Žmefkoga drevenoga. Prežmekoga. Si so bili tam – a kagda nikoga neje bilo. Niko se neje odvažil dojti i pomoći. Kak Jude . Kak Jude.

A Ti, Jezušek moj dragi i dale čkomiš. V nebo glediš. Zmučen čkomiš. V nebo glediš. Tak nekak miren.

 

Četrta postaja

ISUS JE SREL SVOJU SVETU MAJKU

Kak steklo, srce bi puknolo. Kak steklo.

Tužne joči Marijine. Roke pruža- kaj bi kak v snu dotaknole drage lasi, obrisalo kak dečecu malomu znojno krvavo čelo… Golubeku svojemu. Sineku dragomu.

Tužne joči Marijine.

A Ti, Jezušek moj dragi i dale čkomiš. V Mamicu glediš. Zmučen čkomiš. V Mamicu glediš. I dale tak smiren.

 

Peta postaja

ŠIMUN CIRANAC JE POMOGEL  ISUSU NOSITI KRIŽA

Nešče mu nek pomore!

Zakaj takva nepravda! Ti koji si sakomu pomagal, sad si sam!

I ja tak stojim z rukom bi štela malo podići Ti križa. Al ruka je tak kratka. Nemre do tebe.  Kak onoga dana dok si po pesku pisal i grehe moje mi zbrisal…

„Bogek pomori!- z grla mi glas k nebu se vine… ! Dok golub beli leti vu visine.

Brišem si suze… crlene…kak tvoja sveta pleća pod križom drevenim istem se sozami znoje…

Šimun. On je bil tu. Onda neje znal komu je križa pomogel nositi, samo je srcem osećal da Tvoje boli z Tebom štel je bar malo deliti.

A Ti, Jezšek moj dragi i dale čkomiš. V dalinu glediš. Zmučen čkomiš. V dalnu glediš. I dale tak –smiren.

 

Šesta postaja

VERONIKA JE DALA  ISUSU RUPCA

Z rukami sem stiskala svoje joči. Soza, sozu je dotekla.  Z ropcem soze brišem i  k srcu ga stiščem..

Prignota k zemli, plačem se za Tebom.

Onda kak vetrek nekaj kraj mene preleti i podigne me z zemle..Tvoj korak sem čula. Tvoj korak sem čula kak je stal kraj mene.

Samo Tvoje joči, Tvoje joči plave gledele su k meni… Rupca sem Ti dala…

 

Sedma postaja

ISUS JE OPAL DRUGI PUT POD KRIŽEM

Bol bol i samo bol.. kak rana i sol.

A Ti, Jezšek moj dragi i dale čkomiš. V nebo glediš. Zmučen čkomiš. V nebo glediš. I dale tak –smiren.

 

Osma postaja

ISUS JE TJEŠIL JERUZALEMSKE ŽENE

Slomlena sem od živenja, od nepravde kaj Ti delajo ti bezbožci okrutni. Rascepali so mi se moje senje, se moje vrednote, se najbolše v Tebi o Jezušek moj.. Bolne joči Tvoje samo okrajkom so me pogledale i kak da so govorile Naj se plakati. Naj se plakati. Tvoje slomleno srce ja bom nosil, i grehe tvoje ja bom na nebo odnesel. Gle kak ftičico malo na roke svoje bom digel, i tebe i grehe k Tateku mojemo bom na Ranam svojem otkupil.. za vas žene i može , za deco vašo.

I mogel si! Mogel si još i to.

Na rokaj svojem s teškem drevom Križa nosil si i se moje tuge i celo živlenje naroda nevernoga…

Dok sem se slomlena na rokaj Tvoje počivala, Ti si bil tak miren..

 

Deveta postaja

ISUS JE OPAL  TREĆI PUTA POD KRIŽEM

Kak zemla raspocana kaj za dežđom žeđa, raspoklo se srce bo moje dok gledim boli tvoje..

Već vu dalini samo sem čula žmefki gluvi zvuk. Ne vidim Te, već so te tak daleko otpelali al čula sem kak padaš pod Križom..

I nišče nikaj neje napravil… Kagda nikoga i neje bilo, a si so bili tam…

Ti si svojega Križa i dale nosil..

Kagda sem oćutila da Te tak jako , jako boli… dok si opal trejti puta po Križem…

A Ti – Jezušek moj, predragi čkomiš. Bolno žmeriš.. Miren. Čkomiš, Križa grliš.Bolno žmeriš.  Nekak pre  miren.

 

Deseta postaja

ISUSA SO SVLEKLI

Najte ga mučiti! Pustite ga! – zgrčila sem se od boli…

Kaj vam se sem srce skamenilo?

Najte mi mučiti Jezušeka mojega!!! –

Se so mo razdrli.. Belo je odelo otpalo z tih svetih ramen… a ja do Njega nemrem ni ne smem..kaj bi Mu svojega ropca dela na pleća.. kaj ga Svete Rane ne bi tak bolele dok Križa žmefkoga vleče sam. Sam. Sam.

Zmučen tak stoji… pod bodlikavom krunom Sveta Krv kaple…

 

Jedanajsta postaja

ISUSA PRIBIJAJO NA KRIŽ

Od nekod so se oblaki crni navlekli. Grmi…

Čula sem samo kak je v dalini pokel grom.

Čula sem samo kak i dio mojega srca puca od tuge i bola koju trpi Jezušek moj.

A Marija, pod Gogotom…

V Nebo gledeći slamala se od bola za svojem sinekom.

Čavel i bat, taj trdi tat v Križ je pribijal Svetoga.

O Nebo pomori!

Zemla raspri se!

Nemre se ova tuga više podnesti!

I pak:

Čavel i bat, taj hudi tat v Križ je još pribijal Svetoga.

O Nebo raspri se!

Joček pogleč! Prikrati bar malo muke Sineka svojega.

A bat kak tat, po trejti pota v Križ je pribil Svetoga.

K Nebu…

Vriščim…

 

 

Dvanaesta postaja

ISUS VMIRA NA KRIŽU

Smejali so se. Kleli. Zesmejavali Jezušeka mojega.

Se se više kmičilo. Veter je stašno  fučkal.

Silna svetina se razbežala…

Samo je tam i dale stajala Mamica Njegova, najbližeši japoštoli i Magdalena…i dva tata kaj so ih kraj Njega na križ digli.

I još so navek zmišljali vojniki kak da ga bole zmuče.

Oct na vusnice spocane i žeđne…

Čemer na rane Svete

Velika tuga na Srce Presveto

Oct na vusnice drage

Velika žalost vu duši….

Al onda zadnjem svojem dahom:

„ Boš im oprostil Tatek , oni ne znaojo kaj delajo!!!“

Z octom na vusnicami, z Svetemi  Ranami, do zadnjega me je vučil

Drugoga voleti do kraja.

 

Trinajsta postaja

ISUSA SKIDAJO Z KRIŽA

„Sinek moj lubleni!!!!“

Cela je Gogota plakala…

„Sinek moj lubleni!“

A Ona ga je držala…

I neje ga puščala

Kak maloga ftičeka k srcu ga je stisnola

Kak da je štela skriti se v Njegovo Presveto Srce i ž Njem otijti…

Se je bilo kmično…

Z neba je odnekud dolazilo veliko Svetlo!

A srce se razdrlo… kak steklo!

 

Četrnaesta postaja

ISUSA SO POLOŽILI V GROB

Plemenitom masti so onda premazali Sveto Jezušekovo telo.

Tak nježno i pažlivo..

Se je oko njih tam dišalo kak najlepše cvetje…

Tam gde je počival- ftičeki so popevali…pesmicom svojom rane lečili.. dušo primirili.

V nutra je ležal Jezušek moj…Spasitel moj! Lubleni Sin.

I tak se osvanolo trejte ranje.

V gorbnici so ostale samo halje..

Jer naš Spasitel v Nebo se vinul!

Doma! Doma je otišel!

V Raju s Tatekom sedi i z Neba se nas gledi…

Kak onda tak i sad

I zanavek vekov.

Amen.

 

Snježana Tišljarić

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh