Vijesti

PRESUDA NAKON ŠEST GODINA PRAVNE BORBE // Diskriminirana redovnica dobila sudski spor: Općina Glamoč s. Janju mora imenovati ravnateljicom vrtića

Sestra Janja Martina Katović, nakon šest godina dobila je spor protiv općine Glamoč, koja ju mora imenovati ravnateljicom vrtića

U ponovljenom postupku pred Vrhovnim sudom FBiH, odbijena je revizija općine Glamoč, čime su zapravo potvrđene presude nižih sudova kojima je utvrđena diskriminacija Janje Martine Katović zbog toga što je redovnica. Općini Glamoč naloženo da Janju Martinu Katović imenuje ravnateljicom vrtića.

Dvije ranije presude potvrdile su diskriminaciju

Podsjetimo, s. Katović jedina se prijavila na raspisani natječaj na mjesto ravnateljice glamočkog vrtića, no do imenovanja nikada nije došlo zbog protivljenja Općinskog vijeća, premda je zadovoljavala sve uvjete.

Na spomenutu dužnost imenovalo ju je Upravno vijeće vrtića, dobila je i podršku Vijeća roditelja u kojem su predstavnici sva tri naroda, ali to nije potvrdio Općinsko vijeće nakon čega je oštećena pokrenula sudski spor. Dvije ranije presude Županijskog i Općinskog suda u Livnu potvrdile su postojanje diskriminacije u slučaju njezinog neimenovanja na mjesto ravnateljice glamočkog vrtića.

Kraj pravne borbe

Međutim, Vrhovni je sud je 2014. godine ukinuo presudu Županijskog suda Livno, uz obrazloženje da nema dokaza da je Janja Martina Katović žrtva diskriminacije zbog toga što je redovnica. Stoga su časna sestra i njezin pravni tim podnijeli apelaciju Ustavnom sudu BiH, a koji je u lipnju potvrdio da Janja Martina Katović nije imala pravično suđenje pred Vrhovnim sudom FBiH, te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje.

Pravna borba ovih je dana zaključena ponovljenim postupkom pred Vrhovnim sudom FBiH, koji je odbio reviziju općine Glamoč, a čime su zapravo potvrđene presude nižih sudova kojima je utvrđena diskriminacija.

Izvor:  Laudato.hr

Priredila: Gabriela Jurković (Book.hr)

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh